Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nascholingsmaterialen taal in de reken-wiskundeles kosteloos beschikbaar

De nascholingmaterialen die in 2015 en 2016 gemaakt zijn voor het TRaP-project (Taal in de reken-wiskundeles) zijn bruikbaar gemaakt voor nascholers. Nascholers kunnen het materiaal kosteloos downloaden. Dit nascholingsmateriaal beoogt leraren te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van taalgericht reken-wiskundeonderwijs en hen te helpen de leerlingen via scaffolding-strategieën greep te laten krijgen op de reken-wiskundetaal. Dit zijn strategieën waarmee de leraar de benodigde taalontwikkeling van leerlingen, metaforisch gezien, “in de steigers” kan zetten (bijvoorbeeld door te herformuleren, of te vragen om preciezer taalgebruik in de reken-wiskundeles). De leraren leren daartoe onder meer werken met de rekentaalkaart, een praktische wegwijzer om invulling te geven aan taalgericht reken-wiskundeonderwijs.

ELWIeR en Ecent als één STEM