Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Teach4Life

Teach4Life

Europees project – 2021 – 2023

Centrale vraag – Wat kun je doen om het vak van bèta-docent goed vorm te geven opdat voldoende mensen (blijven) kiezen voor dit vak, en dit vak ook blijvend uitoefenen (op een adequate manier)?

Gebaseerd op (mede mogelijk gemaakt door) deze regeling – Erasmus+ Programme Key Action 3

Bericht december 2020

Begin december kwam het bericht dat dit project gehonoreerd is en zal starten in februari 2021. Zoals bij ‘Partners’ te zien is zal dit project in Nederland gecoördineerd worden door Universiteit Utrecht (Freudenthal Instituut) en het platform vo-ho-netwerken, en zullen we alle betrokkenen (vo-ho-netwerken en lerarenopleidingen) verder gaan informeren.

Het is een spannend en uitdagend project als we kijken naar de drie niveaus Carriëre-ondersteuning, Samenwerking en Inspiratie (zie ‘Werkwijze’ voor de details).

Mocht je interesse hebben om in dit project te participeren (of je hebt gewoon een vraag), stuur dan graag een mail naar Vincent Jonker (UU) of Jamila de Jong (WUR/vo-ho-netwerken).

Er moet goed bèta-onderwijs geleverd worden in NL (en Europa), maar dat is niet altijd even makkelijk:

 • er is een tekort aan bèta-docenten;
 • het imago van het vak (van docent) is niet al te positief (inclusief vooruitzichten w.b. salariëring/werkdruk);
 • er is een beperkt carriere-perspectief (weinig doorgroei-mogelijkheden), en een beperkte praktijk van ‘gecombineerde banen’ (docent/onderzoeker/beleidsmaker/…)
 • de corona-crisis heeft online onderwijs op de kaart gezet, maar dat verloopt nog alles behalve soepel (vraagt o.a. om nieuwe docent-vaardigheden);
 • binnen de lerarenopleidingen staat de aandacht voor vakdidactiek regelmatig onder druk en moeten er keuzes gemaakt worden die de voorbereiding op de STEM-inhoud inperken;

Binnen Teach4Life wordt een ‘platform’ (een ondersteunings-aanbod) gebouwd voor bèta-docenten, met drie eigenschappen, die ook alledrie geëvalueerd zullen worden:

 1. Carriëre-ondersteuning – voortdurende ondersteuning op het vlak van het aantrekkelijk maken en houden van het vak van beta-docent (samen met vakverenigingen en lerarenopleidingen);
  hoe meten? -> a – grotere betrokkenheid van lerarenopleiders (je blijft betrokken bij je studenten, ook als ze een baan hebben), dit kan zeker ook ondersteund worden door ELWIeR/Ecent. b – meer georganiseerd alumni-beleid.
 2. Samenwerking – enerzijds vruchtbare samenwerking tussen de verschillende STEM-vakken (ook informatica!), anderzijds met diverse andere spelers (docenten van andere vakken, vertegenwoordiging van bedrijfsleven, creatieve industrie, ouders, beleidsmakers, uitgevers en onderzoekers)
  hoe meten? -> a – beginnende en senior-docenten meer laten samenwerken (taakuren voor senior-docenten); b – per regio (vo-ho-netwerken) schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere betrokken intensiever laten samenwerken (naast landelijke conferenties/PLG’s w.b. bèta-vakken – zoals WND/NWD/Nibi/Chemie/etc. ook regionale versterking); c – meer (nro e.a.) onderzoek uitvoeren in gezamenlijkheid (schoolbesturen/scholen/docenten en onderzoekers); d – zal het platformwiskunde (platformwiskunde.nl) er in slagen meer ondersteuning voor docenten te creëren en dit ook bij de docenten te krijgen? (dit ihkv de sector-gelden bèta).

 3. Inspiratie door ‘ready-to-use’ materiaal – online aanbod van lesmateriaal, nascholingsmateriaal, e.d.
  hoe meten? -> a- gebruik van reeds bestaande verzamelingen (op scholen, ho-instellingen, derden); b – werken aan concreet video-aanbod (goede ervaringen w.b. wiskunde-d-online, natuurkunde, etc.)

3C4Life will develop an online platform for future STEM student teachers, young teaching professionals as well as experienced in-service STEM teachers
to increase the attractiveness of the STEM teaching profession in the partner countries (and abroad)

The three perspectives are:

 • career guidance, in vertical and horizontal directions
 • collaborative practice among relevant educational actors on national level (mainly pre- and in-service STEM teachers, higher education training and research, PD providers, education policy and school practice) and
 • development of up-to-date teaching and leadership competences.
Country Education Partner Policy Partner
Germany University of Education Freiburg (PHFR) Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), a Landesoberbehörde (state authority) of the Ministry of Culture, Youth and Sports
Lithuania Vilnius University (VU) Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania (ŠMSM)
Portugal University of Lisbon (ULIS) Directorate-General for Education (DGE) of the Ministry of Education
Turkey Hacettepe University (HU) Ministry of National Education (MoNE)
Spain University of Jaen (UJA) Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEFIRE)
The Netherlands Utrecht University (UU) VOHO Netwerken, a network trusted by the ministry of education

ELWIeR en Ecent als één STEM