Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama Conferentie 41 – 1 en 2 juni 2023

Panama-conferentie 1 & 2 juni 2023

Thema: Rekenen-wiskunde in verbinding

De 41e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 in Woudschoten hotel- en conferentiecentrum in Zeist.

De Panama-conferentie is de plek om in verbinding met jouw collega’s tot verrijking en verdieping te komen. Maar ook vanuit andere perspectieven is verbinding belangrijk en noodzakelijk. Dit jaar zal o.a. in het teken staan van de actualisatie van de kerndoelen en de concrete uitwerking daarvan. Hoe laten we ons onderwijs aansluiten bij de wereld van morgen, zonder onze visie tekort te doen: in verbinding. Maar hoe kan die verbinding eruit zien? Welke rol spelen gecijferdheid en de basisvaardigheden? Welke mogelijkheden zijn er voor bijvoorbeeld verstrengeling van leerlijnen en leergebieden? Voor thematiseren, persoonsvorming, socialisatie? Genoeg vragen die gesteld, beantwoord en bediscussieerd kunnen worden tijdens de volgende Panama conferentie.

ELWIeR en Ecent als één STEM