Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

20 januari 2014
// Kort

Alert 97 – ELWIeR onderzoeksgroep op Panama-conferentie

Een van de werkgroepen van de Panama-conferentie werd verzorgd door de ELWIeR-onderzoeksgroep. In deze werkgroep ging het er over hoe lerarenopleidingen basisonderwijs omgaan met de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Naar voren kwamen initiatieven rond het ontwikkelen van een oefensite rond de kennisbasis en het uitdagen van sterke rekenaars. Mensen die meer over deze initiatieven…

16 januari 2014
// Kort

Alert 96 – Een kleine 300 mens op de Panama Conferentie 2014

De Panama Conferentie 2014 gonst momenteel (do. 16 en vr. 17 januari, in Noordwijkerhout), met een kleine 300 opleiders (pabo), adviseurs, onderzoekers, andere geïnteresseerden en een uitdagend programma. Een echt verslag zal zeker volgen (in Panama Post). foto’s van twitter foto 1  foto 2  foto 3  foto 4  foto 5

// Kort

Alert 95 – Rekencoördinatoren (po) voor 7 maart a.s.

Dit bericht is specifiek voor opleiders (pabo), adviseurs (po) en andere direct betrokkenen bij het ondersteunen van rekencoördinatoren (po). Stuur dit bericht graag door aan de bij jou bekende rekencoördinatoren (po). De Nationale Reken Coördinator Dag heeft nog enkele plekken vrij (7 maart, utrecht, 95 euro). Het programma stelt de rekencoördinator centraal. Er is een…

// Kort

Alert 94 – lerarenagenda en wiskunde/rekenen

Afgelopen dinsdag (14 januari 2014) kwamen ruim 80 docenten (po,vo,mbo) bij elkaar op uitnodiging van de Lerarenagenda (initiatief van OCW). Vanuit onze netwerken (o.a. elwier, panama, nvorwo, nvvw) waren we vertegenwoordigd met een kleine 10 mensen om ons geluid nogmaals te laten horen: maak gebruik van de bestaande vakdidactische netwerken (dat is handig hergebruik). We…

14 januari 2014
// Kort

Alert 93 – Gebruikersexemplaar boek Grote Rekendag

Klik hier om kosteloos een boek van de Grote Rekendag aan te vragen. Dit boek wordt verstrekt aan schoolbegeleidingsdiensten en hogescholen die in hun aanbod naar scholen of in het opleidingsonderwijs aandacht willen besteden aan de Grote Rekendag. Aan deze aanvraag zijn enkele voorwaarden verbonden: – de aanvrager is verbonden aan schoolbegeleidingsdienst of hogeschool, –…

05 januari 2014
// Kort

Alert 92 – ESM 85, no. 1

beste mensen, ten eerste de beste wensen voor 2014! Intussen is ook het eerste nummer van Educational Studies in Mathematics beschikbaar (met een nieuwe Editor in Chief Merrilyn Goos en Arthur Bakker als een van de Editors). Hieronder de inhoudsopgave: Mathematical images in advertising: constructing difference and shaping identity, in global consumer culture. Jeff Evans…

20 december 2013
// Kort

Alert 91 – Programma Panama Conferentie 2014 online

Het programma van de Panama-conferentie 2014 is gereed! U kunt het complete programmaboek nu downloaden van de website. Hierin vindt u de uitgebreide beschrijvingen van alle programmaonderdelen en alle praktische informatie omtrent de conferentie. De 32e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs: Rekenen-wiskunde XL donderdag 16 & vrijdag 17 januari 2014, Noordwijkerhout (inschrijving nog mogelijk)

// Kort

Alert 90 – nieuw boek: wiskundig probleemoplossend denken voor het beroepsonderwijs

Een nieuwe publicatie vanuit de lerarenopleiding in Belgie: Cnudde, K., Pensaert, M., & Wouters, R. (2013). Wiskundig probleemoplossend denken voor het beroepsonderwijs. Mechelen: Plantyn. Een van de kerntaken van wiskundeonderwijs is het bijbrengen van wiskundige geletterdheid om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Voor het beroepsonderwijs ligt daarbij het accent op functionele rekenvaardigheid…

19 december 2013
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 89 – Post-hbo initiatieven voor rekenen in vo/mbo

N.a.v. de bijeenkomst van het ELWIeR kernteam op 19 december willen we vragen wie vanuit het ELWIeR netwerk wil meedenken over het opzetten van een post-hbo aanbod rekencoordinator voor vo/mbo, in feite naar analogie van de post-hbo opleiding rekencoordinator po (die al enkele jaren onder auspicien van LPNPO wordt aangeboden). Mocht je belangstelling hebben mee…

// Kort

Alert 88 – Studiedag kennisbasis wiskunde 2e/1e graads

Op vrijdag 13 juni is een studiedag gepland voor 2e en 1e graads wiskunde, geheel in het teken van de kennisbasis (functioneert de kennisbasis, biedt het voldoende houvast, e.d.). Dit idee is voortgekomen uit een overleg van de vaksectievoorzitters van de lerarenopleidingen wiskunde. Details hierover volgen, maar voor nu is het belangrijk alvast de datum…

// Kort

Alert 86 – Inventarisatie professionalisering rekenen mbo

Het Freudenthal Instituut (UU) inventariseert (in opdracht van Kennisnet) de huidige scholingsmogelijkheden voor docenten in het mbo op het gebied van rekenen (met ict-ondersteuning). Via deze ELWIeR-alert willen wij vragen of u uw aanbod wilt invullen in dit online vragenformulier voor aanbieders. We bieden ook nog een vragenlijst voor afnemers van professionalisering (mocht u in…

Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 85 – Professionele leergemeenschappen voor wiskunde

Inmiddels is duidelijk dat verschillende lerarenopleidingen (ulo’s) kunnen starten met professionele leergemeenschappen (PLG’s, o.a. RUG en RU/HAN, zullen PLG’s starten met wiskunde als vakinhoud; bij de UU zal het gaan over de kennisbasis voor lln voor science onderbouw vo)). ELWIeR (en ECENT) zullen zorgdragen voor de uitwisseling tussen deze PLG’s als het gaat om wiskunde…

ELWIeR en Ecent als één STEM