Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

10 december 2013
// Kort

Alert 83 – 18 december ELWIeR onderzoeksgroep (pabo)

Op 18 december komt de ELWIeR onderzoeksgroep voor de pabo bij elkaar. Wanneer je onderzoek doet ten bate van de pabo-opleiding voor rekenen-wiskunde ben je welkom in de groep. Dat kan door naar de bijeenkomsten te komen, maar ook door de groep te volgen op LinkedIn. Je vindt de groep door ‘ELWIeR’ te zoeken in…

08 december 2013
// Kort

Alert 82 – Nationale RekenCoordinator Dag

Op 7 maart 2014 organiseert het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (i.s.m. NVORWO, iPabo, Marnix Acadmie, Freudenthal Instituut, ELWIeR en Centrum voor Onderwijs en Leren) de Nationale Rekencoördinator Dag. De dag is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die de opleiding rekencoördinator hebben gevolgd. Na een plenaire start door Koeno Gravemeijer (emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie) staat…

03 december 2013
// Kort

Alert 81 – Pisa gegevens 2012 bekend

PISA is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van leerlingen in onderwijsstelsels in de wereld en geeft inzicht in de prestaties van 15-jarige leerlingen in 65 landen (OECD-lidstaten en geassocieerde landen) op het gebied van lezen, wiskunde en science. In PISA 2012 was er (evenals in 2003) extra aandacht voor wiskunde (meetkunde, algebra,…

24 november 2013
// Kort

Alert 80 – Korte impressie ELWIeR conferentie 2013

Op 22 november 2013 bezochten ongeveer 100 opleiders wiskunde/rekenen (pabo, 2e en 1e graads) de ELWIeR conferentie in Zwolle (Windesheim). Het programma startte met twee presentaties van 10 voor de leraar (Vereniging Hogescholen) en de Lerarenagenda (OCW). Er is grote waardering vanuit zowel de Vereniging Hogescholen als OCW voor de vakdidactische netwerken die ELWIeR samenbundelt…

16 november 2013
// Kort

Alert 79 – Rekenconferentie mbo 11-3-2014

Al eerder stuurden we hier een alert over. Op speciaal verzoek van Steunpunt Taal en Rekenen MBO een specifieke oproep aan lerarenopleiders wiskunde/rekenen om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo voor de vijfde keer een rekenconferentie over het rekenonderwijs op de mbo-instellingen….

15 november 2013
// Kort

Alert 78 – Gezamenlijk aan toetsitems werken

De kennisbasis vraagt van opleidingen om andere toetsitems rekenen-wiskunde (en Nederlands). De iPabo heeft het plan opgevat om deze toetsitems samen met anderen te ontwikkelen en reeds ontwikkelde items in een proces van collegiale consultatie te valideren. Wanneer je denkt dat jouw pabo interesse heeft om bij dit project aan te sluiten: neem dan contact…

14 november 2013
// Kort

Alert 77 – Panama-Post Online nu echt beschikbaar

Na een wat rommelige start is de Panama-Post Online nu echt beschikbaar voor lezers die zich inmiddels hebben aangemeld. Om artikelen te bekijken of je aan te melden: www.panamapost.nl. Lezers die zich hebben aangemeld, maar nog niet hebben ingelogd, kunnen via de site een wachtwoord aanvragen.

13 november 2013
// Kort

Alert 76 – Examenblad mbo

Door alle ontwikkelingen in het mbo w.b. rekenen heeft de CvE thans een heldere website ingericht: Examenblad mbo. Op deze website o.a. informatie over de rekenhulpkaart die men beschikbaar wil stellen voor de ‘zwakke rekenaar’. Zie alle informatie aldaar.

12 november 2013
// Kort

Alert 75 – Speleon beschikbaar

Speleon is een platform voor speels en onderzoekend leren. Het platform leidde tot voor kort een onderhuids bestaan maar laat zich nu zien via de site www.speleon.nl. Speleon geeft bekendheid aan speels en onderzoekend leren (sol), brengt materialen en ervaringen bijeen die voor sol van waarde zijn, trekt soms het (onderwijs)land in met Circus SOL…

22 oktober 2013
// Kort

Alert 74 – ESM Vol. 84(3) beschikbaar

Omdat ESM (educational studies in mathematics) een rijke bron is publiceren wij de inhoudsopgave van nieuwe nummers, met wellicht een accent deze keer op het artikel van de hand van Marja van den Heuvel (e.a.) over een online dart game en de mogelijkheden voor wiskundig redeneren. — Primary school students’ strategies in early algebra problem…

18 oktober 2013
// Kort

Alert 73 – Drie centrale thema’s voor de ELWIeR conferentie

De inschrijvingen komen thans binnen voor 22 november uit de drie doelgroepen (pabo, 2e en 1e graads wiskunde/rekenen). Vanuit de organisatie zijn drie thema’s vastgesteld voor deze conferentie die in een aparte ronde centraal zullen staan (in essentie is dit het al eerder toegepaste principe van ‘over de muurtjes kijken’): Implementatie van de kennisbasis Rekenen…

14 oktober 2013
// Kort

Alert 72 – Conferenties ERWD

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt KPC Groep samen met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie. Over ERWD worden in december 2013 voor de verschillende onderwijssectoren (po, vo, mbo) conferenties georganiseerd (o.a. door de Steunpunten taal-en-rekenen vo en mbo). maandag 9 december conferentie voor vo, vso en praktijk…

09 oktober 2013
// Kort

Alert 71 – Twee rekenvoorbeelden van de staatssecretaris

Wie op 9 oktober ’s middags de (betrekkelijke) ‘luxe’ had om met een schuin oog naar het debat in de vaste kamercommissie onderwijs te kijken (o.a. over de voortgangsrapportage taal en rekenen) zag Staatssecretaris Sander Dekker een mooi staaltje ‘goed uitleggen’ geven. Hij pakte twee voorbeelden uit de voorbeeldtoetsen 2F kaal (zonder rekenmachine) toegepast (met…

Wiskunde // Middelbaar beroepsonderwijs // volwasseneneducatie // Kort

PIAAC 2013

Recentelijk werden de onderzoeksgegevens openbaar w.b. het internationale onderzoek PIAAC dat in 2011-2012 is uitgevoerd. PIAAC staat voor: Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Het onderzoek naar vaardigheden voor volwassenen was (in 2004) ontworpen om meer inzicht te bieden in de beschikbaarheid van enkele van deze belangrijke vaardigheden in de maatschappij en hoe…

ELWIeR en Ecent als één STEM