Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

01 juli 2013
// Kort

Alert 52 – Abonnement op Uitwiskeling

Onze zuiderburen betreuren het dat de Nieuwe Wiskrant ophoudt te bestaan, maar zien met vertrouwen tegemoet dat Euclides hierdoor rijker zal zijn. In België heeft met ook een (onafhankelijk) tijdschrift voor wiskunde en dat is Uitwiskeling. Nu u wellicht afscheid moet nemen van de Nieuwe Wiskrant, is het een goed moment te bedenken of een…

08 juni 2013
// Kort

Alert 51 – ESM juni 2013

Inhoudsopgave Educational Studies in Mathematics (Volume 83 Number 3): — Generating and using examples in the proving process J. Sandefur, J. Mason, G. J. Stylianides & A. Watson. We report on our analysis of data from a dataset of 26 videotapes of university students working in groups of 2 and 3 on different proving problems….

20 mei 2013
// Kort

Alert 50 – Werkt het wel, al die ict?

Uit een review-studie die onlangs verscheen in ‘Educational Research Review’ komt een heel bescheiden positief beeld naar voren dat de inzet van ict zin heeft. In opdracht van het Amerikaans Ministerie van Onderwijs (en dan de onderzoekstak IES) is deze review-studie uitgevoerd, en dat wordt zorgvuldig uitgevoerd met inmiddels een lange historie van dergelijk vergelijkend…

13 mei 2013
Wetenschap/Techniek (PO) // Basisonderwijs // Kort

Alert 49 – Rapport verkenningscommissie W&T po

Wetenschap en technologie staan de laatste tijd volop in de aandacht. Overheid en bedrijfsleven laten niet na in de media het grote belang van onderwijs in wetenschap en technologie te onderstrepen. Daarbij wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan het belang voor de Nederlandse economie. Het bredere belang van onderwijs in wetenschap en technologie,…

04 mei 2013
// Kort

Alert 48 – NRO onderzoeksthema’s vanuit ELWIeR

In Alert 46 vroegen we reacties op de NRO-oproep om te komen tot onderzoeksthema’s voor de komende periode (2014-2017). Op 14 mei heeft ELWIeR deze notitie ingediend. Thema Vakdidactisch onderzoek ten dienste van het onderwijs aan de Nederlandse lerarenopleidingen (pabo, 2e graads en 1e graads) in het domein wiskunde en rekenen. Binnen het ELWIeR samenwerkingsverband…

29 april 2013
// Kort

Alert 47 – Rekenen in de lerarenopleiding (zorg en welzijn)

Vanuit de lerarenopleiding (in dit geval de Hogeschool Utrecht, Gezondheidszorg en welzijn) heeft men initiatief genomen om iets meer aandacht te besteden aan rekenen in de opleiding van hun studenten. De studenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en welzijn zijn (mogelijk) aankomende docenten voor het vmbo Zorg en Welzijn. In het kader van een vak hebben…

24 april 2013
// Kort

Alert 46 – Oproep mee te denken (ELWIeR richting NRO)

beste mensen, het nieuwe ‘nationale regieorgaan onderwijsonderzoek’ (NRO) is in aantocht, ze willen dat we meedenken: http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/magw/oproep-tot-het-aandragen-van-ideeen-voor-onderwijsonderzoek.html wij denken dat het goed is dat we ook vanuit de lerarenopleiding wiskunde/rekenen even meedenken, morgen (25-4, 15:00-16:00) is er een bijeenkomst op het Freudenthal instituut, BBg 4.69 (om vanuit vakdidactiek wiskunde/rekenen – en overigens ook vakdidactiek beta-vakken…

21 april 2013
// Kort

Alert 45 – Wiskunde als educatieve uitdaging

Het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool in Nederland moet zo ingericht worden dat kinderen leren waar ze op moeten letten als ze een smartphone kopen. ‘Probleemoplossend vermogen’, daar gaat het om, stelt dr. Ronald Keijzer in zijn rede ‘Wiskunde als educatieve uitdaging’. ‘We moeten werken aan een onderzoekende houding in het reken-wiskunde onderwijs.’ Dinsdag 9 april…

// Kort

Alert 44 – Vacature docent wiskunde JCU 0.3 fte

Het Junior College Utrecht is onderdeel van de Universiteit Utrecht en verzorgt uitdagend bètaonderwijs voor scholieren 5 en 6 vwo. Per 1 augustus 2013 zoekt het JCU een nieuwe wiskunde docent! Bent u bovenbouwdocent en wilt u lesgeven aan getalenteerde bètaleerlingen, en meehelpen om de nieuwe U-Talent Academie van het JCU vorm te geven? Dan…

25 januari 2013
// Kort

Alert 43 – Edumatics (wiskunde en ict)

In de laatste onderzoeksvergadering (2e/1e graads, 24-1-2013) van ELWIeR kwam het thema ‘Wiskunde en ICT‘ aan de orde (wat binnen SLW verder opgepakt zal worden). In dat kader kwam het Europese project Edumatics aan de orde (‘European Development for the use of mathematics technology in the classroom’) Het ontwikkelde materiaal (2011-2012, goed bruikbaar binnen de…

21 januari 2013
// Kort

Alert 42 – Nog enkele plaatsen over (‘wiskunde achter de kennisbasis’)

Eerder hadden wij al bericht over de cursus Wiskunde achter de kennisbasis (die begin februari start). Er zijn nog enkele plaatsen open, dus als u een snelle beslisser bent, het kan nog (aanmelden via de genoemde website). Abusievelijk stond er op de website een verkeerd bedrag (1.950, dit had moeten zijn 950,-). Wellicht dat dit…

13 januari 2013
// Kort

Alert 41 – ELWIeR ondersteunt Leraar24/KNOW

ELWIeR is gevraagd een bijdrage te leveren aan de vakdidactische dossiers rekenen die momenteel geplaatst worden op de vernieuwde website van Leraar24 (net vorige week met een nieuwe layout de lucht in gegaan). Een en ander onder de paraplu van KNOW. KNOW staat voor Kennisnetwerk Onderwijspraktijk en Wetenschap. Mochten er pabo-docenten of docenten tweedegraads (w.b. rekenen) zijn…

// Kort

cTWO – vernieuwingscommissie wiskunde 2004-2012

Aan het einde van 2012 heeft de commissie Toekomst WiskundeOnderwijs cTWO haar eindrapport opgeleverd aan het ministerie van OCW. Het eindrapport bevat onder meer voorstellen voor examenprogramma’s Wiskunde A, B en D havo en Wiskunde A, B, C en D vwo die in het schooljaar 2015/2016 in klas 4 kunnen worden ingevoerd. In een apart…

04 januari 2013
// Kort

Alert 39 – Allerlei rekentoetsen po-vo-mbo

Terwijl de overheid in een schrijven van december 2012 iets meer ruimte geeft in het proces van invoeren van verplichte toetsing rekenen mbo/vo/po, en er in de lerarenopleiding driftig wordt gewerkt aan kennisbasistoetsen, ontstaat er onder invloed van allerlei initiatieven een samenspel van toetsen op het gebied van rekenen in po-vo-mbo. Enige zorg mag uitgesproken…

ELWIeR en Ecent als één STEM