Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie 2022

in samenwerking met alle betrokken instellingen bèta-didactiek

13 mei 2022

Thema: Bèta-onderwijs in Nederland van 1971 – 2021 – 2071

(subthema’s als betekenisvol bèta-onderwijs, diversiteit, technologie)

Programma (tentatief) 13 mei 2022

Tijd Onderdeel Doelgroep
10:00 – 14:00 ‘Standaard’ programmering van de ELWIeR/ECENT conferentie
met veel ruimte voor de ‘bloedgroepen’ (wiskunde/rekenen en science)

in principe op basis van een hoofdspreker en twee rondes met werkgroepen (wordt nog uitgewerkt).

lerarenopleiders bèta-didactiek
14:00 – 22:00 Symposium 100-jaar-bèta-onderwijs

Toelichting hieronder.

iedereen die betrokken is bij bèta-didactiek

Toelichting op deel 2

Programma van 14:00-22:00.

In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heerste er in Nederland (en daarbuiten) een onderwijshervormingsgezindheid, waarin ook bèta-didactiek (met wiskunde gedefinieerd als onderdeel van bèta) meegenomen werden. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van de Werkgroep Natuurkundedidactiek (WND) in 1950 door sterrenkundige prof. dr. Marcel Minnaert, de in de jaren ’50 en ’60 actieve Wiskunde Werkgroep en de Werkgroep Empirische Inleiding tot de Scheikunde (WEI-S) die in de jaren ’60 startte. Ook vanuit de politiek werden de hervormingen actief gesteund. In de jaren 60 werden verschillende ‘Commissies Modernisering Leerplan’ opgezet voor de verschillende vakken, en in 1968 werd het onderwijs heringericht door de ‘Mammoetwet’, zodat het onderwijs aan zou sluiten bij de naoorlogse democratisering.
Begin jaren ’70 kregen al deze onderwijshervormingen structuur in meer institutionele vorm. Zo werd het Project Leerpakket Ontwikkeling Natuurkunde (PLON) gelanceerd en ondergebracht bij de vakgroep natuurkundedidactiek van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werd in 1971 ook het Instituut voor Ontwikkeling van het Wiskunde Onderwijs (IOWO) opgericht aan de UU. Sindsdien is de ontwikkeling van bèta-didactiek getekend door samenwerking, niet alleen tussen de verschillende onderzoeksgroepen (bijvoorbeeld in het Centrum voor Didactiek van de bètawetenschappen, CD-β, binnen de UU), maar vooral ook met het onderwijsveld in breedste zin.

Graag kijken we met de bezoekers vooruit naar de komende 50 jaar:

  • Hoe kunnen we huidige trends in bèta-didactiek verklaren?
  • Wat zijn de structurele trends die we graag accent geven? En hoe doen we dat?
  • Hoe speelt het verleden een rol in de huidige ontwikkelingen rond onderwijs en onderzoek?

ELWIeR en Ecent als één STEM