Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders – de perfecte gelegenheid om in contact te komen met collega’s en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het werkveld. Het thema van dit jaar is: Doorlopende leerlijnen.

Foto’s: Fridolin van der Lecq

Hermen Borst verzorgt de openingslezing ‘Geografie als verbindende discipline in het Deltaprogramma’. Hierna gaan we aan de slag met als eerste onderdeel een reflectie op de openingslezing door lerarenopleiders. Daarna zijn er diverse werkgroepen over het conferentiethema en andere actuele onderwerpen.

CONFERENTIE INSCHRIJVING GEOPEND

U kunt zich via het online formulierinschrijven voor de ECENT/ELWIeR conferentie 2018!

U betaalt gelijk via IDEAL. Zorg dat u de benodigde gegevens bij de hand heeft.

 • Voor wie: lerarenopleider wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen/techniek, nascholers, opleiders en auteurs
 • Wanneer: vrijdag 18 mei 2018, 09.30-17.00 uur
 • Waar: De conferentie zal gehouden worden in Cursus- en vergadercentrum Domstad, in het centrum van Utrecht. Klik voor een routebeschrijving.
  Adres:
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht
 • Kosten: € 115,- p.p. (inclusief lunch & borrel)
 • Inschrijving: U schrijft zich in via het online inschrijfformulierU betaalt gelijk via IDEAL. Zorg dat u de benodigde gegevens bij de hand heeft.
 • Contact: info@ecent.nl of elwier@fi.uu.nl
09:15 – 09:45: Ontvangst met koffie/thee
09:45 – 11:30: Openingslezing door Hermen Borst en reflectie op openingslezing door lerarenopleiders
11:30 – 12:45: Werkgroepenronde 1
12:45 – 13:30: Lunch
13:30 – 14:45: Werkgroepenronde 2
15:00 – 16:15: Werkgroepenronde 3
16:15 – 16:45: Aansluitend borrel
Thema: ‘Doorlopende leerlijnen’. Geïnspireerd door Curriculum.nu (waar ontwikkelteams po-vo zijn ingericht) discussiëren we over een grondiger aandacht voor doorlopende leerlijnen po-vo in de lerarenopleiding

Openingslezing: Geografie als verbindende discipline in het Deltaprogramma

Door: Hermen Borst, Deltacommissaris

De integrale aanpak van de wateropgaven in het Deltaprogramma vereist samenwerking tussen veel verschillende disciplines, waarbij de ruimtelijke invalshoek (zowel fysisch als sociaal-economisch) de verbindende schakel kan vormen.

Werkgroepenronde 1:

Door: Gerard Boersma (HAN), Anneke Wösten (KPZ) en Ronald Keijzer (Hogeschool iPabo)

De kennisbasis wiskunde voor de pabo is vernieuwd. In de werkgroep gaan we na wat dit betekent voor de opleidingen.

Door: Hilbrand Teeninga (NHL)

Een manier om de kwaliteit van onze leraren opleidingen te borgen is bijeenkomsten te organiseren om op een constructieve manier te kijken naar elkaars curricula, de vormgeving van het onderwijs en de kwaliteit en niveau van de evaluatie (b.v. toetsing).

Er is al een meerjarenplan opgesteld waarbij voor de peer review in eerste instantie wordt uitgaan van het vak, dus de wiskunde. Het is de bedoeling om elk jaar twee bijeenkomsten te organiseren, waarbij uiteindelijk alle onderwerpen uit de kennisbasis aan bod zijn gekomen.

Op de ECENT/ELWIeR conferentie komen we voor de eerste keer bij elkaar.

Het plan is om in twee groepen een onderwerp uit de kennisbasis wiskunde te bespreken.

Groep A bestaat uit vertegenwoordigers van de NHL, Windesheim, HU, HvA en Driestar en groep B wordt bemenst door HR, FLOT, HAN, FLOS.

Groep A behandelt uit de kennisbasis item 2.1 (Algebraïsche Vaardigheden) en groep B item 3.1 (Functiebegrip).

Door: Hilbrand Teeninga (NHL)

Een manier om de kwaliteit van onze leraren opleidingen te borgen is bijeenkomsten te organiseren om op een constructieve manier te kijken naar elkaars curricula, de vormgeving van het onderwijs en de kwaliteit en niveau van de evaluatie (b.v. toetsing).

Er is al een meerjarenplan opgesteld waarbij voor de peer review in eerste instantie wordt uitgaan van het vak, dus de wiskunde. Het is de bedoeling om elk jaar twee bijeenkomsten te organiseren, waarbij uiteindelijk alle onderwerpen uit de kennisbasis aan bod zijn gekomen.

Op de ECENT/ELWIeR conferentie komen we voor de eerste keer bij elkaar.

Het plan is om in twee groepen een onderwerp uit de kennisbasis wiskunde te bespreken.

Groep A bestaat uit vertegenwoordigers van de NHL, Windesheim, HU, HvA en Driestar en groep B wordt bemenst door HR, FLOT, HAN, FLOS.

Groep A behandelt uit de kennisbasis item 2.1 (Algebraïsche Vaardigheden) en groep B item 3.1 (Functiebegrip).

Door: Hugo Bronkhorst (RUG/Harens Lyceum) en Gerrit Roorda (RUG/NHL)

Studenten in de lerarenopleiding zullen op enig moment in aanraking komen met het nieuwe domein ‘logisch redeneren’ bij wiskunde C. Hoe onderwijs je dat eigenlijk aan leerlingen uit het Cultuur- en Maatschappijprofiel? In deze workshop zullen verschillende voorbeelden de revue passeren. De nadruk zal liggen op het verbinden van formele notaties en visualisaties met het redeneren uit de dagelijkse praktijk. Complexe argumenten kunnen zo inzichtelijk gemaakt worden. We zullen ook aandacht hebben voor belangrijke leskenmerken: het bewust aanzetten tot samenwerken, het verwoorden van denkprocessen en redeneringen en het geven van formatieve feedback. Het doel van de workshop is om als lerarenopleider handvatten te krijgen het onderwerp logisch redeneren bij wiskunde C met de studenten te bespreken.

Door: Hanneke Maasland (Hogeschool Rotterdam)

In deze workshop zal na een korte introductie over wat Big History inhoudt vooral met elkaar worden besproken hoe dit vak in (de onderbouw van) het VO toegepast zou kunnen worden.
Welke vakken zouden er een rol in kunnen spelen, welke werkvormen zouden er gekozen kunnen worden, is er ruimte voor gedifferentieerd lesgeven? Is gepersonaliseerd onderwijs mogelijk? Kan Big History in het curriculum, of is het meer iets voor een plusklas of projectweek? En hoe bereid je je studenten voor op dit onderwerp?
Om de laatste vraag te beantwoorden zullen de ervaringen van de Hogeschool Rotterdam met de Minor Big History & Duurzaamheid nog kort besproken worden. Er is enige overlap met de workshop van vorig jaar, maar inmiddels is er meer ervaring opgedaan in het Voortgezet Onderwijs.

Door: Elise Quant en Nienke Nieveen (ESoE, TU Eindhoven)

Binnen de lerarenopleiding van de TU Eindhoven worden docenten opgeleid die in staat zijn interdisciplinair bèta-onderwijs te ontwerpen, te verzorgen en die hun ontwerpkeuzes kunnen onderbouwen. Dit gebeurt binnen het vak Bètadidactisch ontwerpen dat twee delen bevat: een theoriedeel en een projectdeel waarbinnen studentgroepen voor scholen interdisciplinaire projecten/modules ontwikkelen en uitvoeren. Met ingang van vorig collegejaar is het theoriedeel herontworpen met het uitwerken van Enriched Skeleton Mindmaps (Marée, 2013) als kernactiviteit. Doel ervan was tweeledig: diep leren en zelfsturing versterken en de transfer van theoriedeel naar projectdeel vergroten.
In deze workshop laten we zien hoe het vak is opgezet en wat de ervaringen zijn met deze nieuwe opzet. Deelnemers kunnen kennismaken met de ESCOM-methode en we zullen ontwerpproducten van studenten laten zien.
We eindigen met een discussie over hoe je docenten kunt voorbereiden op een rol als ontwerper van interdisciplinair bèta-onderwijs.

Door: Merel Noordhuize en  Daan van de Weijer (NEMO Science Museum)

Nemo ontwikkelt Maakkunde, een W&T methode voor onderzoekend- en ontwerpend leren in het basisonderwijs. Werk samen met NEMO om W&T duurzaam in te bedden in de scholen. Het is als pabo mogelijk Maakkunde op te nemen in het eigen educatieve aanbod, als nascholingsprogramma en/of binnen het curriculum. Maakkunde is W&T ervaren door het zelf te doen. Vanuit een probleem werken aan een oplossing. Je kunt het zo gek niet bedenken: van stofzuigers tot lanceerinstallaties, van muziekinstrumenten tot irrigatiesystemen. De leerlingen maken het zelf en experimenteren met toegankelijke materialen. Geschikt voor groep 1 tot en met 8. Trainingen voor alle leerkrachten.

NEMO; Maakkunde bij basisschool De Vlinderboom, ontwerpfase NEMO; Maakkunde bij basisschool De Vlinderboom, stofzuigertje NEMO; Maakkunde bij basisschool De Vlinderboom, stofzuigertje

Door: Jeroen Sijbers, Anouk Otto, Liesbeth Mocking, Saskia van der Jagt en Martin Vos

Op 8 maart is het ontwikkelteam Mens en Natuur van curriculum.nu van start gegaan. Deze teams denken na over de vraag: “Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er nagedacht over allerlei zaken. Wat vinden we belangrijk aan het curriculum? En hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving? In het ontwikkelteam zijn docenten vertegenwoordigd van zowel po en vo, van vmbo basis als gymnasium en van verschillende natuurwetenschappelijke disciplines inclusief aardrijkskunde en techniek. De eerste ontwikkelsessie stond in het teken van een visie op het leergebied.

Tijdens deze workshop gaan we graag met u in gesprek over de afwegingen die het ontwikkelteam heeft gemaakt als het gaat om het creëren van samenhang, het zorgen voor doorlopende leerlijnen en het terugdringen van de overladenheid in het onderwijsprogramma. Tot slot nemen we u mee in de geplande vervolgstappen, waarbij de visie als basis dient.

Werkgroepenronde 2:

Door: Bas Oprins (HR), Karen de Moor (Museum Boijmans Van Beuningen) en  Ronald Keijzer (Hogeschool iPabo)

Meetkunst combineert meetkunde, kunst en creativiteit. We laten zien hoe we voor deze unieke combinatie nascholing ontwikkelden.

Door: Loek Spitz (UvA/HvA)

In deze bijeenkomst zal ik vertellen over een klein onderzoek met studenten van de Universitaire Pabo waarbij ik heb geprobeerd door middel van een videoclub de studenten te leren het reken-wiskundig denken van de leerlingen boven tafel te krijgen om daar vervolgens ook op in te kunnen spelen.

Door: Els Franken (Hogeschool Windesheim) en Lambrecht Spijkerboer (Hogeschool NCOI)

‘Op het tentamen vroeg je hele andere dingen dan waarmee we geoefend hadden!’ Herken je dat? Studenten die tijdens de lessen alles lijken te kunnen volgen, maar als een vraag iets anders gesteld is helemaal verontwaardigd zijn. Zij hebben een niet-diepgaand niveau van leren bereikt.
Lessen die gericht zijn op regels onderwijzen, veel oefenen en herhalen, mikken vooral op reproductie van kennis en procedures. Dat wordt Leren-1 genoemd.
Lessen die gericht zijn op het denken bevorderen, waarin problemen worden opgelost (bijvoorbeeld wiskundige denkactiviteiten) mikken er vooral op om te leren denken middels reflectie. Dat wordt Leren-2 genoemd.
In deze workshop oefenen we in het op deze manier onderscheiden van (wiskunde)opgaven en onderzoeken we hoe dit onderscheid tussen Leren-1 en -2 terugkomt in de toetsen (en lessen) van de lerarenopleiding. Dus neem een (schriftelijke) toets van je opleiding mee! Daarnaast wisselen we uit hoe in de vakdidactische onderdelen van de opleiding de studenten worden voorbereid om in eigen onderwijs keuzes te maken voor de aanpak via leren-1 en/of leren-2. Het onderstaande didactiekboek is de basis onder deze workshop.
Maréchal, J. & Spijkerboer, L. 2017, Leerlingen AANzetten tot leren, het OBIT-model in de praktijk, Pica Huizen.

Door: Fred Janssen (ICLON, Universiteit Leiden) en Hanna Westbroek (Lerarenacademie, Vrije Universiteit Amsterdam)

We leren leerlingen wel scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde, maar leren we ze ook scheikundig, biologisch, natuurkundig en wiskundig denken? Elk vak kent zijn eigen manieren van denken en werken die wij in de vorm van perspectieven hebben uitgewerkt. In deze workshop maak je kennis met deze perspectieven voor de verschillende vakken met  bijbehorende gebruiksmogelijkheden. Deze perspectieven zijn niet alleen onmisbaar denkgereedschap voor leerlingen om te leren binnen het vak. De perspectieven organiseren en integreren ook kennis en vaardigheden binnen een vak en liggen ten grondslag aan doorlopende leerlijnen. Bovendien stimuleren ze interdisciplinair werken zonder de vakidentiteit te verliezen.

Door: Ad Mooldijk, Hans Poorthuis en Koos Kortland

Het in april 2017 verschenen Handboek natuurkundedidactiek is bedoeld voor gebruik bij het onderdeel vakdidactiek in de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding als kennisbasis voor (aanstaande) natuurkundeleraren. Via de website www.natuurkundedidactiek.nl is een verdere verbreding, verdieping en onderbouwing mogelijk door het raadplegen van lesmaterialen, websites en bronnen. Diezelfde website geeft ook ondersteuning voor lerarenopleiders in de vorm van mogelijke en naar eigen inzicht aanpasbare cursusactiviteiten.
In de werkgroep staat het gebruik van het handboek en de bijbehorende website centraal. Enkele lerarenopleiders zullen in een korte presentatie laten zien hoe ze in hun cursuspraktijk met het handboek werken en hoe hun studenten dat waarderen, gevolgd door een gedachtewisseling over de verschillende manieren waarop het handboek kan worden ingezet en over de behoefte aan aanvullingen (in eerste instantie via de handboekwebsite). Hiermee heeft de werkgroep het karakter van een gebruikersbijeenkomst. Het is daarom handig als de werkgroepdeelnemers hun exemplaar van het handboek meenemen.

Door: Talitha Visser (ELAN, Universiteit Twente/CSG Het Noordik) en Leontine de Graaf (CSG Het Noordik)

Docenten zien bij hun leerlingen vaak vaag geformuleerde antwoorden. Het is goed om aandacht te besteden aan het helder formuleren van antwoorden. In deze werkgroep willen we hier graag met u over discussiëren en laten we u kennismaken met een ontworpen lessenreeks redeneren/formuleren.

Door: Anna Hotze (Hogeschool iPabo)

Er zijn diverse initiatieven om Wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs te bevorderen met wisselend resultaat. Er zijn scholen enthousiast met W&T aan de slag gegaan, maar er zijn ook scholen waar dit nog in de kinderschoenen staat. Een veelgenoemde reden is tijdgebrek. Daarnaast vinden leerkrachten het veelal niet eenvoudig om W&T, vaak onlosmakelijk verbonden met onderzoekend en ontwerpend leren, goed vorm te geven. Onderzoekend leren is een didactiek die veel van de leerkracht vraagt. Veel gehoorde vragen zijn hoe je de leerlingen goed kunt begeleiden zodat zij echt tot leren komen en hoe je de leeropbrengsten kunt volgen. In deze workshop wordt vanuit literatuur en praktijkvoorbeelden gekeken hoe W&T en onderzoekend leren wel effectief ingezet kunnen worden en wat wij leerlingen nu willen meegeven qua houding, kennis en vaardigheden ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Door: Fer Coenders

Overleg over relevante zaken rond vakdidactiek scheikunde en het opleiden van 1e en 2e graads docenten

Alle vakdidactici scheikunde van de 2e en 1e graads lerarenopleidingen komen twee keer per jaar bij elkaar om van gedachte te wisselen over zaken die voor ons allen relevant en interessant zijn. Op Woudschoten Chemie en tijdens ECENT. De specifieke agenda voor deze bijeenkomst moet nog gemaakt worden maar in ieder geval komt open online vakdidactiek met de module op https://maken.wikiwijs.nl/94812/Macro_meso_micro aan de orde. Mocht je zelf agendapunten hebben dan kun je die ook indienen.

Door: Gerrit Roorda (RUG)

Alle vakdidactici wiskunde van de 1e graads lerarenopleidingen komen we ca twee keer per jaar bij elkaar om van gedachte te wisselen over zaken die voor ons allen relevant en interessant zijn.

De specifieke agenda voor deze bijeenkomst moet nog gemaakt worden. Een agendapunt is: uitwisseling van beoordelingen van vakdidactische opdrachten in de ULO/HBO-master lerarenopleiding wiskunde.

Mocht je zelf aanvullende agendapunten hebben dan kun je die indienen voor 1 mei bij Gerrit Roorda.

Werkgroepenronde 3:

Door: Marjolein Kool (Pabo Instituut Theo Thijssen van de Hogeschool Utrecht) en Ronald Keijzer (Hogeschool iPabo, Amsterdam)

Pabostudenten die willen slagen voor de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde moeten onder andere hun reken-wiskundekennis in kunnen zetten in nieuwe probleemsituaties. Dat is lastig. Hoe kunnen ze dat ontwikkelen? Allerlei non-routine rekenopgaven maken is een goed begin, maar komt het daarbij vervolgens tot reflectie en mathematiseren? Hoe zijn studenten daar toe te bewegen tijdens zelfstudie? In deze bijeenkomst willen we onderzoeksresultaten delen en nieuwe plannen ter discussie stellen.

Door: Suzanne Sjoers, CPS Onderwijsontwikkeling en advies

In deze werkgroep gaan we in op de vraag: Wat moeten (startbekwame) leerkrachten kennen en kunnen rondom rekenonderwijs aan sterke rekenaars?

Door: José Faarts (Fontys) en Job Rauch (Hogeschool Rotterdam)

De SLW (Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads) schrijft boeken voor alle wiskunde-lerarenopleidingen in Nederland en in deze workshop geven wij een beeld van hoe deze boeken worden gebruikt tijdens de vakdidactieklessen bij Fontys Hogescholen en Hogeschool Rotterdam.
In Rotterdam & Sittard vormen de boeken de rode draad van de vakdidactieklessen en toch is er verschil in de intensiviteit waarin van de verschillende boeken gebruikt worden tijdens de lessen.
Tijdens de, met actieve werkvormen gevulde, presentatie nemen we jullie mee in deze brede vakdidactische wereld. Job gebruikt hiervoor de boeken: “het leren van wiskunde” & ” Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs” en José de boeken “Rekenen voor de lerarenopleiding” & “Algebra voor leerlingen van 12-16 jarigen”.

Door: Marco ten Hof (docent wiskunde Piter Jelles) en Ria Brandt (SLO)

Op 8 maart zijn de ontwikkelteams van Curriculum.nu van start gegaan. Deze teams, bestaande uit leraren po en vo, denken na over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen, als voorbereiding op de komende actualisering van kerndoelen en eindtermen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor samenhang, het versterken van de doorlopende lijn van po naar vo, en het terugdringen van de overladenheid van het curriculum. Als eerste zijn de ontwikkelteams van start gegaan met het formuleren van een visie op hun eigen leergebied.
In deze werkgroep gaan leden van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde graag met u in gesprek. We bieden informatie over het ingezette traject, bespreken onze overwegingen tot nu toe en nodigen u uit uw overwegingen en adviezen met ons te delen.
https://curriculum.nu/ 

Door: Jeroen Sijbers (SLO), Gerald van Dijk (Hogeschool Utrecht) en Marc de Vries (TU Delft)

Er zijn veel mogelijkheden om techniek een herkenbare plaats te geven tijdens interdisciplinaire leeractiviteiten in het primair en voortgezet onderwijs. Technische doelen en inhouden blijven binnen een vakoverstijgend (deel van een) curriculum echter vaak onderbelicht, of worden niet als zijnde ‘technisch’ benoemd. Tijdens deze werkgroep maakt u kennis met een manier om techniek een duidelijke plaats te geven binnen de leergebieden. Er wordt daarbij uitgegaan van technische doelen en inhouden die belangrijk zijn als onderdeel van technologische geletterdheid en die zicht kunnen geven op techniek binnen beroepen. De werkgroep wordt verzorgd door leden van de ‘verkenningscommissie techniek’. Deze commissie heeft in opdracht van de tweede kamer en curriculum.nu beschreven hoe techniek een duidelijke plaats kan krijgen in het curriculum en hoe toegewerkt kan worden naar doorlopende leerlijnen. De vorm van de werkgroep is interactief en er zal gelegenheid zijn om de toepasbaarheid van de inzichten binnen uw onderwijspraktijk te bespreken.

Door: Henk Pol en Fer Coenders (ELAN, Universiteit Twente) 

Binnen GO-Lab kan iedereen een simulatie of digitale lab inbedden in een onderzoeksleeromgeving. Hoe dit moet en wat de voordelen zijn komen aan de orde. Zie http://www.golabz.eu

Bij practica proberen we leerlingen te ondersteunen bij het leggen van verbanden tussen het domein van de waarneembare verschijnselen en het domein van de begrippen en theorieën. Daarvoor zijn twee elementen noodzakelijk: uitvoeren van handelingen en nadenken over die handelingen en de resultaten ervan. Vooral dat nadenken blijkt voor leerlingen lastig. Hierbij moeten ze uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund worden.
Bij practica onderscheiden we enkele grotere categorieën leerdoelen: kennis en begrip van natuurwetenschap, onderzoeks- of ontwerpvaardigheden en praktische vaardigheden. Ook met behulp van digitale practica kunnen leerlingen aan de eerste twee categorieën leerdoelen werken. Misschien gaat het zelfs beter omdat ze minder tijd hoeven te besteden aan apparatuur klaar zetten en opruimen.
Binnen Go-Lab (http://www.golabz.eu) kunnen digitale labs en simulaties (ook PhET simulaties) worden ingebouwd in leeromgevingen waardoor het nadenken wordt gestimuleerd. Zie bijvoorbeeld een lab rond zoutvorming http://www.golabz.eu/lab/bond.
Na een korte inleiding gaan deelnemers zelf enkele labs bekijken in Go-Lab. Vervolgens bekijken we de scenario’s om een leeromgeving te bouwen en bestuderen we een aantal apps die in zo’n leeromgeving ingebouwd kunnen worden (concept map, formule editor waarmee ook reactievergelijkingen door leerlingen gemaakt kunnen worden, reflectie tool, quiz tool enz). Tot slot gaan de deelnemers in tweetallen een eigen leeromgeving rond een zelf gekozen lab ontwerpen en bouwen.
Wellicht kunnen je leerlingen de week na de conferentie al van deze leeromgeving gebruik maken!

Door: Ad Mooldijk (Freudenthal Instituut, UU), Peter Duifhuis (Hogeschool Utrecht) en Suzanne Calabretta (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)

In het kader van het project ‘Open Online Bèta Didaktiek’ hebben Ad Mooldijk van de Universiteit Utrecht (Freudenthal Instituut), Peter Duifhuis van de Hogeschool Utrecht en Suzanne Calabretta van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een online lesarrangement rond de fysische concepten warmte en temperatuur gemaakt. Het arrangement kan op een lerarenopleiding worden ingezet bij bijvoorbeeld vakdidactiek in het kader van blended learning.

Het werk is gepubliceerd onder onderstaande link:

https://maken.wikiwijs.nl/86083/Warmte

Aanleiding voor het ontwikkelen van open online lesmateriaal gekoppeld aan blended learning arrangementen is het flexibel opleiden van docenten.
Door studenten zich thuis te laten voorbereiden kan tijdens de contacturen aandacht worden besteed aan verwerking en toepassing van de geleerde stof. Online lesmateriaal biedt tevens de mogelijkheid tot differentiëren.
Tijdens deze workshop gaan we in op de manier waarop het materiaal tot stand is gekomen, wat de valkuilen waren en hoe het materiaal kan worden ingezet.

Door: Alice Veldkamp, (Freudenthal instituut, Universiteit Utrecht) 
Lots Isarin en Sophia Scheper (studenten Science communication and education)

Ook zo moe van alle digitale onderwijs innovaties? Of geen tijd om bij het bij te houden?

Door middel van een nieuwe onderwijshype: de Escape Room, geven we zicht op enkele nieuwe onderwijstools die science docenten in het voortgezet onderwijs kunnen gebruiken. Daarnaast kan de Escape Room ook in uw opleiding gebruikt worden, om studenten in korte tijd doelgericht aan het werk te zetten met verschillende educatieve tools.

PS. Uiteraard bent u ook welkom, als u om andere redenen geïnteresseerd bent in innovaties of Escape Rooms.

 

 

Voorbereiding

In de voorbereiding zijn momenteel betrokken:

 • Lerarenopleidingen wiskunde en science 1e graads, 2e graads en pabo
 • Vakverenigingen NVON, NVvW en NVORWO
 • SLO en Cito
 • Adef en Lobo

Verwijzingen

 

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website