Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ANW // Biologie // Natuur // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Taal // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Bovenbouw // Onderbouw // Voortgezet onderwijs // Kort

Intercultureel leren bij rekenen/wiskunde en science -> vragenlijst voor lerarenopleiders

IncluSMe is een recent gestart Europees project waaraan lerarenopleidingen uit 11 landen deelnemen. De afkorting staat voor: Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education. Eén van de uitgangspunten…

// Basisonderwijs // Lang

Wetenschappelijke doorbraken de klas in

Om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met onderzoek, is het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit gestart met de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’. Met deze boeken maken…

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website