Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacatures expertisepunt rekenen-wiskunde

| PO | VO | MBO |

Drie vacatures bij het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

Kom het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde versterken met onderzoek naar vernieuwingen bij rekenen-wiskunde in het po, vo en mbo!

Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) is een door OCW geïnitieerd initiatief dat per 1 september 2023 voor een periode van vijf jaar van start is gegaan. De missie van ExpRW is om de kwaliteit te bevorderen van het Nederlands reken-wiskundeonderwijs in po, vo en mbo. Het expertisepunt ondersteunt het onderwijsveld bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in reken-wiskundeonderwijs rond basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen. Om deze missie te realiseren speelt het ExpRW de rol van landelijke kennismakelaar, stimuleert het de vorming van een landelijk onderzoeksnetwerk en van professionaliseringsactiviteiten, en voert het ontwerponderzoek uit.

Drie posities

PO

een aio-plek

VO

een aio-plek

MBO

een post-doc-plek

ELWIeR en Ecent als één STEM