Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie 2023

foto van het nieuwe Naturalis gebouw

Ecent-ELWIeR – conferentie voor lerarenopleiders

Vrijdag-middag 12 mei 2023, Naturalis Museum, Leiden

Thema ELWIeR-Ecent conferentie 2023 – Vakvernieuwing en de rol van de lerarenopleider

De 2023-versie van deze conferentie voor lerarenopleiders komt in het teken te staan van de vakvernieuwingen waar we in Nederland nu aan gaan werken voor de verschillende vakken:

Zie ook de ELWIeR-Ecent-vakvernieuwingspagina.

Mogelijkheid om te combineren met de conferentie ‘Educating the Educators’

Op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei (ochtend) wordt de conferentie ‘Educating the Educators’ georganiseerd, ook in Naturalis.

De call for proposals is thans beschikbaar. Zie ook
Educating the Educators IV – 2023

Het is dus mogelijk (voor lerarenopleiders, vakexperts, onderzoekers, …) om deze twee conferenties eenvoudig te combineren.

12:30-13:15 – Binnenlopen, mogelijkheid tot lunch

13:15-13:45 – Opening, korte beschouwing/interactie over vakvernieuwing en de rol van lerarenopleider

13:55-15:10 – Werkgroepronde 1

W1 – Als je bij wiskunde iets verandert, dan ook bij science W2 – ‘Modeling instruction’ en ‘Building Thinking Classrooms’ W3 – W&T in het PO: hoe ziet dat er uit in de lerarenopleiding, in 2023 en verder? W4 – Sterk Techniek Onderwijs: Voorbeelden en implicaties voor de lerarenopleidingen
meer info meer info meer info meer info
Rogier Bos en Joost van Buchem Onne Slooten Symen van der Zee Gerald van Dijk, Geertje Damstra

15:30-16:45 – Werkgroepronde 2

W5 – Snel formatief handelen met diagnostische vragen W6 – Ruimtelijk inzicht en ontwerpen in het PO W7 – Computational Thinking in de opleiding W8 – Teacher Academy – Europese samenwerking tussen bèta lerarenopleiders
meer info meer info meer info meer info
Michiel Dam, Sofie Faes Remke Klapwijk, Rohit Mishra en Caiwei Zhu Monique Pijls, Dorrith Pennink, Jos Tolboom, Bert Bredeweg Monica Wijers

Borrel – 16:45-17:30

Abstracts


[Terug]

W1 – Als je bij wiskunde iets verandert, dan ook bij science

vooral 1e en 2e
Rogier Bos – UU en Joost van Buchem – Fontys

In de vakvernieuwingscommissies ‘natuurwetenschappelijke vakken’ en ‘wiskunde en rekenen’ worden stappen richting nieuwe examenprogramma’s gezet. Hoeveel vakvaardigheid heb je nodig (en wat is dat precies)? En wordt er ook over het muurtje gekeken (science, wiskunde)? Zijn we helder genoeg naar elkaar wat we bedoelen met mathematiseren? e.d.


[Terug]

W2 – ‘Modeling instruction’ en ‘Building Thinking Classrooms’

vooral 1e en 2e
Onne Slooten, Amsterdams Lyceum

Twee innovatieve methoden om leerling actiever te betrekken bij de onderwijsinhouden bij natuurkunde en wiskunde. Twee toelichtingen en een discussie over wat deze aanpakken van elkaar kunnen leren en wat je er mee kunt in de lerarenopleiding.


[Terug]

W3 – W&T in het PO: hoe ziet dat er uit in de lerarenopleiding, in 2023 en verder?

vooral pabo
Symen van der Zee, Saxion

Wetenschap en Technologie is nog steeds een wapperend banier in het primair onderwijs om extra aandacht te besteden aan onderzoekend en ontwerpend leren (de ‘w’ van W&T) en ook ruimte te maken voor techniek/technologie (de ’t’ van W&T). Hoe werkt dit door in de lerarenopleidingen. En zullen nieuwe kerndoelen daarin gaan helpen? Wordt er al nagedacht over de doorwerking in de kennisbasis voor de pabo?

Vanuit verschillende onderzoeken en samenwerkingsprojecten wordt een tussenstand geschetst, als het gaat om de opleidingsbehoefte bij pabo’s en ook aandacht voor de aansluiting tussen po en de onderbouw van het vo. En vanuit die tussenstand gaan we met elkaar in discussie.


[Terug]

W4 – Sterk Techniek Onderwijs: Voorbeelden en implicaties voor de lerarenopleidingen

vooral 2e graads
Geertje Damstra en Gerald van Dijk – lerarenopleiders (PABO en 2degraads bèta) en onderzoekers

Het project Sterk Techniek Onderwijs draagt inmiddels flink bij aan innovaties in het techniekonderwijs en waarschijnlijk ook aan de keuze van leerlingen voor bètatechnische profielen. Men richt zich daarbij niet alleen op de beroepsgerichte technische profielen in het VMBO, maar ook op algemeen vormend techniekonderwijs op de basisschool en in VMBO-T. In deze workshop bekijken we enkele STO-projecten, waarna we samen ingaan op mogelijke implicaties voor de PABO en voor de tweedegraads lerarenopleidingen in de bètatechnische vakken.

Onderschrift: Voorbeelden van leerlingenwerk vanuit een nieuw techniekvak in het AVO: een ontwerp voor figuurtjes voor een spel over het klimaatprobleem


[Terug]

W5 – Snel formatief handelen met diagnostische vragen

vooral 2e en 1e
Sofie Faes – NVON en Michiel Dam – Universiteit Leiden

Als docent kun je betere beslissingen maken als je weet wat er in de hoofden van leerlingen gebeurt. Met een diagnostische vraag kun je veelvoorkomende misvattingen snel zichtbaar maken. Als de leerling of docent er vervolgens een actie aan verbindt is het een manier om makkelijk formatief te handelen in de les.

Tijdens deze interactieve lezing ervaar je zelf hoe het is om diagnostische vragen te beantwoorden en als docent te gebruiken. Het wordt duidelijk hoe je de vragen kunt gebruiken om snel formatief te handelen zonder administratie. Vervolgens gaan je met collega’s aan de slag om samen nieuwe vragen te ontwikkelen. We bieden een werkvorm aan die je ook in je eigen vakgroep kunt inzetten.

De NVON, NVvW, Freudenthal instituut en ICLON werken er samen aan goede diagnostische vragen beschikbaar maken voor elke docent en zijn daarom bezig een kennisbank met goede vragen te ontwikkelen. Deze willen we laten aansluiten bij de kennisbank van veelvoorkomende misvattingen in de biologie, natuurkunde en scheikunde. Je gaat na deze workshop naar huis met een effectieve werkvorm om het leren verder te helpen, een set vragen die bij jouw studenten past en een werkvorm om er in je vakgroep actief mee aan de slag te gaan.

Meer info


[Terug]

W6 – Ruimtelijk inzicht en ontwerpen in het PO

vooral pabo
Remke Klapwijk, Rohit Mishra en Caiwei Zhu – TU Delft

Ruimtelijk inzicht is een belangrijke basisvaardigheid. Als je ruimtelijk inzicht goed is ontwikkeld, dan is de kans groter dat je succesvol bent in vakken en loopbanen gerelateerd aan natuurwetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde (STEM). Onderzoekers Remke Klapwijk, Rohit Mishra en Caiwei Zhu vertellen er alles over. Ook geven ze praktische adviezen. Het gebruik van ruimtelijke taal, gebaren en ontwerpuitdagingen voeden ruimtelijk denken van leerlingen op de basisschool en de middelbare school.


[Terug]

W7 – Computational Thinking in de opleiding

alle opleiders
Monique Pijls, Dorrith Pennink, Jos Tolboom, Bert Bredeweg – Hogeschool van Amsterdam

Computational Thinking (CT), een van de vier componenten van Digitale Geletterdheid (DG), gaat deel uitmaken van het kerncurriculum van PO en VO. Voor lerarenopleidingen is er een taak om mee te denken over de formulering van de kerndoelen en bij te dragen aan de vertaling van deze doelen naar de onderwijspraktijk. De bèta-opleidingen kunnen hierin een voortrekkersrol vervullen. Aan de hand van huidige lespraktijken en voorbeelden uit binnen- en buitenland bediscussiëren we wat nodig is voor vak-geïntegreerde inbedding van CT in het voortgezet onderwijs.

In deze interactieve workshop komen de volgende vragen aan bod:

  • Waarom en hoe integreren we CT met vakinhoud? Wat zijn concrete lesvoorbeelden voor de verschillende (bèta-)vakken?
  • Hoe houden we oog op raakvlakken tussen disciplines en een ‘universele’ terminologie om transfer tussen vakken mogelijk te maken?
  • Welke basis hebben alle (aanstaande) leraren nodig en wat zijn specialisaties?

[Terug]

W8 – Teacher Academy – Europese samenwerking tussen bèta lerarenopleiders

alle opleiders
Monica Wijers – UU

Binnen ecent.nl/icse-academy wordt gewerkt aan een Europese samenwerking
op het gebied van effectieve (na)scholing voor STEM-docenten (po, vo, mbo).
In de werkgroep kijken we naar enkele voorbeelden

ELWIeR en Ecent als één STEM