Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Over ons

Dit is de website van de expertisecentra ECENT en ELWIeR

 • ECENT – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek
 • ELWIeR – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen

Kernpartners (stuurgroep)

 • ELAN, Universiteit Twente, Enschede
 • iPabo, Amsterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Universiteit Utrecht (penvoerder)
 • SLO, Enschede

ECENT en ELWIeR werken samen met alle betrokken lerarenopleidingen in Nederland (en Vlaanderen).

Kernteam

gerald_van_dijk_2 vincent_jonker ronald_keijzer jeroen_sijbers
Gerald van Dijk
Hogeschool Utrecht
Vincent Jonker
UU
Ronald Keijzer
iPabo
Jeroen Sijbers
SLO
Meryem Tatar
Projectondersteuning
Het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen en Science coördineert en onderhoudt het Nederlands netwerk voor lerarenopleiders.
De huidige looptijd van het project is van 1-9-2016 tot 1-9-2018. Er wordt gewerkt aan een verlenging van 1-9-2018 tot 1-9-2021

Doelen

 • Jaarlijkse conferentie
  Alle ‘leergemeenschappen’ van opleiders STEM ontmoeten elkaar in een jaarlijkse conferentie, voor uitwisseling van ervaringen over vakinhoud en vakdidactiek
 • Netwerk
  Uitwisselingen van ideeën tussen de verschillende lerarenopleidingen voor primair, voortgezet onderwijs en mbo
 • Kennisdeling
  Het onderhouden van een website voor lerarenopleiders (en andere geïnteresseerden, zoals docenten, studenten en leerlingen)
 • Onderzoek
  Het ondersteunen en bevorderen van (vak)didactisch onderzoek door lerarenopleiders en andere onderzoekers.
Het gaat primair om artikelen die relevant zijn voor lerarenopleiders van lerarenopleidingen STEM (wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen/techniek).
Daarbij maken we onderscheid tussen:

 • Lang: Dit zijn gedocumenteerde, reflectieve artikelen/berichten, o.a. met doorverwijzingen op praktisch en meer wetenschappelijk gebied
 • Kort: Deze berichten hebben meer een korte-termijn doel. Het gaat om notificaties w.b. agenda, activiteiten, publicaties, etc.

Alle artikelen worden gemetadateerd (doelgroep, trefwoorden, e.d.) om het zoeken te vereenvoudigen.

We nodigen lerarenopleiders uit artikelen te schrijven die we in deze website publiceren. Zie hiervoor de
richtlijnen.
ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website