Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Over ons

Dit is de website van de expertisecentra ECENT en ELWIeR

 • ECENT – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek
 • ELWIeR – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen

Contact

Missie

ECENT en ELWIeR dragen bij aan de verbetering van de lerarenopleiding in respectievelijk natuurwetenschappen/techniek en wiskunde/rekenen. Daartoe ontwikkelen, bundelen en verspreiden wij vakinhoudelijke en vakdidactische expertise.

De primaire doelgroep bestaat daarom uit de lerarenopleiders rekenen, wiskunde en de natuurwetenschappen, inclusief de schoolopleiders. Als secundaire doelgroep richt EE zich, waar relevant en opportuun, ook op zittende leraren, promovendi in de bèta-didactiek en schoolleiders.

ECENT en ELWIeR werken samen met alle betrokken lerarenopleidingen in Nederland en enkele opleidingen in Vlaanderen en met vakdidactisch onderzoekers (overigens in afstemming met VELON). Internationaal wordt o.a. samengewerkt met ICSE.

Het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen en Science coördineert en onderhoudt het Nederlands netwerk voor lerarenopleiders STEM (overigens in afstemming met VELON).

Activiteiten

 • Jaarlijkse conferentie
  Alle ‘leergemeenschappen’ van opleiders STEM ontmoeten elkaar in een jaarlijkse conferentie, voor uitwisseling van ervaringen over vakinhoud en vakdidactiek
 • Netwerk
  Uitwisselingen van ideeën tussen de verschillende lerarenopleidingen voor primair, voortgezet onderwijs en mbo
 • Kennisdeling
  Het onderhouden van een website voor lerarenopleiders (en andere geïnteresseerden, zoals docenten, studenten en leerlingen)
 • Onderzoek
  Het ondersteunen en bevorderen van (vak)didactisch onderzoek door lerarenopleiders en andere onderzoekers.
Kernpartners (stuurgroep)
ELAN, Universiteit Twente, Enschede iPabo, Amsterdam Hogeschool Utrecht Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht (penvoerder) SLO, Amersfoort
Kernteam
gerald_van_dijk_2 vincent_jonker ronald_keijzer
Gerald van Dijk
Hogeschool Utrecht
Karianne Hol
SLO
Vincent Jonker
UU
Ronald Keijzer
iPabo
Jos Tolboom
SLO
vacature
Projectondersteuning
Alice Veldkamp
UU
Stuurgroep
 • Theo Douma, Hogeschool Utrecht
 • Paul Drijvers, Universiteit Utrecht
 • Wouter van Joolingen, Universiteit Utrecht
 • Mark Timmer, ELAN
 • Willem Rosier, SLO
 • Eric Westhoek, iPabo
Resonansgroep
 • Els Franken, Hogeschool Windesheim
 • Kees Hoogland, Hogeschool Utrecht
 • Anna Hotze, iPabo
 • Ronald Keijzer, iPabo
 • Toine Pieters, Universiteit Utrecht
 • Gerrit Roorda, Universiteit Groningen
 • Elwin Savelsbergh, Hogeschool Utrecht
 • Marc van Zanten, SLO
 • Symen van der Zee, Saxion
Het gaat primair om artikelen die relevant zijn voor lerarenopleiders van lerarenopleidingen STEM (wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen/techniek).
Daarbij maken we onderscheid tussen:

 • Lang: Dit zijn gedocumenteerde, reflectieve artikelen/berichten, o.a. met doorverwijzingen op praktisch en meer wetenschappelijk gebied
 • Kort: Deze berichten hebben meer een korte-termijn doel. Het gaat om notificaties w.b. agenda, activiteiten, publicaties, etc.

Alle artikelen worden gemetadateerd (doelgroep, trefwoorden, e.d.) om het zoeken te vereenvoudigen.

We nodigen lerarenopleiders en vakdidactici uit artikelen te schrijven die we in deze website publiceren. Zie hiervoor de
richtlijnen.

ELWIeR en Ecent als één STEM