Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

International Centre for STEM Education (ICSE)

Dit centrum voor de (didactiek in de) bètavakken is gehuisvest in Freiburg (Duitsland) en is in feite een netwerk van Europese partners.

De centrale doelstelling is het bijeenbrengen van onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van van de bètavakken (po, vo, mbo). Concreet wordt samengewerkt door middel van:

 • project-aanvragen
 • nieuwsbrief
 • conferenties (o.a. Educating the Educators)

Met deze middelen wordt actief samengewerkt om:

 • leerlingen/studenten inzicht te geven waar het binnen wiskunde en science om gaat (wat moet je kennen en kunnen)
 • te werken aan de verbetering van de resultaten van leerlingen/studenten
 • het onderwijs in wiskunde en science voor iedereen toegankelijk te maken
 • jonge mensen enthousiast te maken voor wiskunde en science in het kader van hun beroepskeuze

3C4Life
In 2024 is ICSE gestart met enkele expert groups:

 • Impact Measurement & Assessment of innovative STEM interventions
 • Critical & creative thinking for Sustainability Education / Environmental studies / SSIs in STEM / Authentic contexts
 • Innovative learning environments (3D printing, Eye Tracking, VR & AR Technology, escape rooms) in school & in fieldwork
 • STEM Outreach & Engagement / STEM learning in out-of-school settings
 • AI in STEM: personalized learning & reducing teaching workload
 • Teacher collaboration & professional learning, ITE (CoP, lesson study, …)
 • Transversal skills like Modelling and Problem solving (use of digital resources)
 • Reducing inequality, inclusive STEM education
 • Meta Scientic Literature Skills

Het idee van deze groepen (van onderzoekers van de verschillende ICSE partners) is voornamelijk collegiale uitwisseling en samenwerking rondom onderzoek, samen schrijven van een artikel, en ook voorbereidend werk voor onderzoeksvoorstellen.

ICSE verzorgt sinds 2021 elk kwartaal de aanbieding van vraagstukken die gebruikt kunnen worden in de STEM lessen (wiskunde en natuurwetenschappen). Er worden ook speciale ‘groene opdrachten’ gemaakt (sustainability, e.d.)

Inmiddels is er een ruime Verzameling vraagstukken (nederlandstalig) ontstaan. Van deze versies bestaan ook engelstalige versies.

ICSE is in feite ook het gevolg van langere samenwerking tussen diverse partners in verschillende Europese projecten.

Afgesloten projecten


Mascil MaSDiV STEM PD net Inclusme

MaSDiV (2017-2020) is a high-level research and evaluation project involving leading STEM education institutes from across Europe and 11 Ministries of Education. A course for STEM teachers to better equip them to promote science and mathematics literacy for all students (including disadvantaged students from diverse cultural and social backgrounds) together with the learning of fundamental values will be widely implemented and rigorousely evaluated in a multimethod research design. In this policy experimentation measure (funded within Erasmus+ Key Action 3) the aim is to scale-up successful measures across Europe.

IncluSMe (2016-2019) focusses on the initial education of teachers and pursues a highly innovative approach to link STEM education with intercultural learning so as to better prepare teachers for culturally diverse classrooms. The project will produce ready-to-use modules lecturers in teacher education degree programs can easily integrate into their lecture program. The project will also promote first-hand international experiences of future STEM teachers through summer schools.

STEM PD Net (2016-2019) is an Erasmus+ project to strengthen European collaboration and exchange among STEM Professional Development Centres in Europe. Core aims are to provide selections of STEM PD materials of the highest quality and professional development guidelines which are suitable for use across Europe, to reflect and promote the organizational development of the Centres in each national context, and to strengthen the voice of these Centres across Europe.

Op 18 januari 2018 werd ICSE geopend, in Freiburg, Duitsland. Ongeveer 100 vertegenwoordigers van alle betrokken landen (onderzoekers, beleidsmakers) kwamen bijeen om te discussiëren over de rol van ICSE, en enkele standhouders op de innovatiemarkt, en een big band omlijsten deze feestelijke opening.

Program van 18 januari.


Katja Maass, Pädagogische Hochschule, Freiburg


Paneldiscussie

Michiel Doorman

Vanuit Nederland waren aanwezig: Michiel Doorman, Monica Wijers en Vincent Jonker

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM