Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Intercultureel leren bij rekenen/wiskunde en science -> vragenlijst voor lerarenopleiders

IncluSMe is een recent gestart Europees project waaraan lerarenopleidingen uit 11 landen deelnemen. De afkorting staat voor: Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education. Eén van de uitgangspunten van dit project is de noodzaak om interculturele aspecten op te nemen in de curricula en lesmaterialen van de lerarenopleidingen en op die manier wiskunde en science te verbinden aan intercultureel leren. Hiertoe wordt een aantal modules ontworpen die ingezet kunnen worden in de lerarenopleiding en die vrij beschikbaar zijn (open access).

Het project is nu gestart met een eerste inventarisatie wat er al gebeurt in de lerarenopleiding. Daartoe zetten we in Nederland een vragenlijst uit onder lerarenopleiders pabo/2e/1egraads van zowel wiskunde/rekenen als science.

Wij vinden het fijn als u dit voor ons wilt invullen.

Vriendelijke groet,
Monica Wijers, Michiel Doorman, Vincent Jonker (Universiteit Utrecht)

De vragenlijst (11 vragen, 5 minuten invullen)

Meer informatie over het project

ELWIeR en Ecent als één STEM