Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie 2017

ECENT/ELWIeR conferentie 19 mei 2017: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding

Op vrijdag 19 mei 2017 werd de ECENT/ELWIeR conferentie gehouden. Het thema was: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding. De conferentie startte met een openingslezing over De Leidse Tyrannosaurus Rex door Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis. Dit werd direct vervolgd door een ontwerp-sessie rondom deze zelfde Trix.

De ongeveer 120 lerarenopleiders kunnen alsvolgt geduid worden

Ronde 1 – Openingslezing door Yuri Matteman en ontwerpsessie

 • Trix als context om overal te leren: op school, thuis en in Naturalis

Ronde 2 – Werkgroepen

 • W01 (elwier, pabo): Actualisering/herijking kennisbasis pabo R/W
 • W02 (ecent, pabo): De rol van Pabo’s bij de implementatie van W&T in het basisonderwijs
 • W03 (elwier, pabo, 2e, 1e en ecent, pabo, 2e, 1e): Van opleiding tot school: waar leer ik differentiëren?
 • W04 (elwier, 2e, 1e en ecent, 2e, 1e): Effectief praktisch werk in techniek
 • W05 (elwier, 2e, 1e): Vadiwulo: Ontwikkelen en delen van materialen voor wiskundedidactiekcolleges in de eerstegraads opleidingen
 • W06 (elwier, 2e, 1e): Didactiek van Informatieverwerking en Statistiek voor leerlingen van 12-16?
 • W07 (ecent, 2e, 1e): De kracht van Big History voor het VO
 • W08 (ecent, 2e, 1e): Vakdidactisch overleg
 • W09 (ecent, 2e, 1e): Routes naar het docentschap, werken aan het lerarentekort

Ronde 3 – Werkgroepen

 • W10 (elwier, pabo): Professionele leeromgevingen en praktijkonderzoek naar de vakdidactiek van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs
 • W11 (elwier, pabo): Leerkrachtvaardigheden voor een Grote Rekendag
 • W12 (elwier, pabo): Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo
 • W13 (ecent, pabo, 2e, 1e en elwier, pabo): Ontwerpen in Beeld – bewust omgaan met ontwerpvaardigheden
 • W14 (elwier, 2e, 1e): Online bètadidactiek: Samen blended onderwijs ontwikkelen
 • W15 (elwier, 2e, 1e): Vakdidactiek meetkunde voor de lerarenopleiding
 • W16 (ecent, 2e, 1e): IMPULS, concepten in de context van recent onderzoek
 • W17 (ecent, 2e, 1e): SPA+, voor het aanpakken van redeneeropgaven
 • W18 (ecent, 2e, 1e): Een nieuwe lerarenopleiding Science & Technology

Ronde 4 – Werkgroepen

 • W19 (elwier, pabo): In hoeverre kunnen pabostudenten door middel van zelfstudie hun wiskundige probleemoplossende vermogen ontwikkelen?
 • W20 (elwier, pabo): In gesprek over een stageopdracht
 • W21 (elwier, pabo): Enthousiast voorbereid op de kennisbasistoets R/W
 • W22 (ecent, pabo, 2e, 1e en elwier, pabo): Gymzaal van de toekomst-  kind als ontwerper
 • W23 (ecent, 2e, 1e en elwier, 2e, 1e): Evalueren van de kwaliteit van natuurwetenschappelijk onderzoek in bovenbouw-vwo
 • W24 (ecent, 2e, 1e en elwier, 2e, 1e) : Lessen uit PISA?
 • W25 (elwier, 2e, 1e): Wiskunde en ICT met TPACK
 • W26 (ecent, 2e, 1e): Denk- en werkwijzen in de lerarenopleiding
 • W27 (ecent, 2e, 1e en elwier, 2e, 1e): Een Bronnenboek NLT-didactiek, voor lerarenopleiders en leraren