Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Een artikel schrijven voor ELWIeR / Ecent

De artikelen op deze website zijn primair gericht op lerarenopleiders in de STEM-hoek (rekenen-wiskunde, science, techniek). De redactie vindt het leuk als docenten (experts, onderzoekers) zelf het initiatief kunnen nemen een artikel te schrijven. In dit artikel enkele aanwijzingen:

 

Hoe onderwijs je leerlingen een eerste deeltjesmodel zodat ze het als zinvol leren ervaren? En hoe laat je ze nadenken over het modelkarakter van de natuurwetenschappen? Een voorbeeld van lessen gebaseerd op een activerende, probleemstellende didactiek, die grondig geëvalueerd zijn.

Een à drie korte alinea’s. Geeft allereerst weer welke vakdidactische vraag hier wordt behandeld en welke oplossing de auteur presenteert. Vervolgens iets over de manier waarop de auteur dit te weten is gekomen (bijv. promotieonderzoek, literatuurstudie, etc). Ten slotte een vooruitblik op het artikel: bijv. u vindt straks fragmenten uit het onderzoeksverslag, voorbeelden van gebruikt lesmateriaal (downloadbaar) en enkele handige leerlingvragenlijsten (downloadbaar).

Een opsomming in steekwoorden met wat een opleider aan dit artikel kan hebben, naast datgene wat een docent er aan kan hebben (want dat kan een opleider sowieso ook wel gebruiken).

Een opsomming in steekwoorden met wat een docent aan dit artikel kan hebben.

lesmateriaal

docentenhandleiding

Door middel van links en uitklapbare alinea’s volgt een samenvatting van inhoud en opbrengst van het onderzoek. Als het onderzoek meer thema’s omvat, behandel die dan elk in een aparte alinea, of maak nog een ander artikel over het onderzoek. N.B. Besteed veel minder aandacht aan de methodiek dan in het onderzoeksverslag zelf! Het gaat opleiders, studenten en docenten om de resultaten en de redenen waarom die geloofwaardig kunnen worden geacht.

Door middel van links en/of uitklapbare alinea’s volgt een samenvatting van thema 2 van het onderzoek.

Hier komt dan de samenvatting.

Hier komt dan de samenvatting.

Hier komt dan de samenvatting.

  • Hyperlinks naar en/of download van artikel waar dat mogelijk is (technisch en rechtentechnisch)
  • Referentie naar een artikel waar een hyperlink niet mogelijk is

De volgende mogelijkheden bestaan om een bestand dowloadbaar te maken:

Hier kan je een PDF downloaden

Hier kan je een Worddocument downloaden

Teksten tijdloos schrijven. Dus niet ‘voorlopige onderwijsleerstrategie’, ‘willen wij ontwikkelen’ e.d. (oppassen met knippen en plakken uit artikelen), geen relatieve tijdverwijzingen (binnenkort, onlangs), maar schrijf alsof het voor de eeuwigheid is, dus ‘in de eerste jaren van de 21ste eeuw’ kan wel. Hoofddoelgroep is lerarenopleiders: onderzoek moet dus vertaald zijn naar wat de opleider ermee kan in zijn/haar praktijk (vakdidactische verbreding/ verdieping, didactieken/ aanpakken voor moeilijke thema’s, uitwerkingen van activerende didactiek, voorbeeldmateriaal om in de opleiding te gebruiken). Dit sluit niet uit dat ook een docent er vanuit didactische belangstelling iets mee moet kunnen.Overweeg of er misschien meer artikelen over het desbetreffende onderzoek of de besproken theorie mogelijk zijn, die elk één thema behandelen. Die kunnen naar elkaar verwijzen en zelfs voor een deel identiek zijn, maar zijn elk voor zich dan korter en gerichter.

Zin om iets te schrijven? Stuur een mail naar info@ecent.nl of elwier@fi.uu.nl.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM