Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

STEM22 werkmiddag

| PO | VO | MBO |

. STEM 22 werkmiddag

5 juli 2024, 13:00-17:00, Utrecht

De verschillende organisaties van STEM22 kwamen op 5 juli 2024 bij elkaar voor een werkmiddag, te Utrecht.

Onderwerpen waren: samenwerking in STEM22 (federatie-vorm?), inventarisatie van lopende activiteiten (o.a., maar niet alleen ivm groeifondsprogramma’s)

  • welkom, voorstellen
  • visie en missie formuleren
  • pauze
  • uitwisseling met PTvT (vooral op het gebied van TechKwadraat) en NRO (vooral op het gebied van Onderwijskennis)
  • pauze
  • visie en missie evt. updaten
  • afspraken vervolg

ELWIeR en Ecent als één STEM