Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Rapport Peil.Digitale Geletterdheid einde basisonderwijs

| PO |

Op vrijdag 15 maart presenteert de Inspectie van het Onderwijs het rapport van het peilingsonderzoek Digitale geletterdheid einde basisonderwijs.

Dit peilingsonderzoek brengt in kaart hoe vaardig leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zijn op het gebied van digitale geletterdheid, en met name de digitale informatievaardigheden. Onderzocht is hoe de kenmerken van het onderwijs, de leerlingen, de leerkrachten en de scholen gerelateerd zijn aan de prestaties van leerlingen. Ook geeft het onderzoek antwoord op de vraag hoe het onderwijs in digitale geletterdheid wordt uitgevoerd, wat leerlingen vinden van het eigen gebruik van digitale apparaten en hoe vaak ze deze gebruiken. Het peilingsonderzoek maakt deel uit van Peil.onderwijs.
Met deze peilingsonderzoeken wil de inspectie input geven aan een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en niveau van het onderwijs.

Bij het rapport verschijnt ook een reflectiewijzer als een hulpmiddel voor schoolteams om met elkaar in gesprek te gaan over (de kwaliteit van) het onderwijs in digitale geletterdheid.

Op dat moment is ook interessant om die reflectiewijzer te leggen naast een al geschreven reflectiewijzer voor rekenen-wiskunde (zie ref.).

Rapport en reflectiewijzer voor digitale geletterdheid zijn vanaf 15 maart beschikbaar via peilpunt.nl.

Verwijzingen

  • Van Zanten, M. (2021). Reflectiewijzer Peil.Rekenen-Wiskunde (PDF). Utrecht: Onderwijsinspectie. Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, is voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op school.

ELWIeR en Ecent als één STEM