Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Dossier

07 oktober 2022
Biologie // Informatica // Natuurkunde // Scheikunde // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Crosscutting concepts

Zie ook Big ideas, een vergelijkbaar begrip bij wiskunde. In Nederland wordt onderwijs in de bètavakken veelal vakspecifiek aangeboden. Dat heeft voordelen, maar een nadeel is dat leerlingen weinig zicht krijgen op de samenhang tussen de bètadisciplines. Eén van de mogelijkheden om leerlingen meer zicht te geven op samenhang tussen bètavakken, is om aandacht te…

06 oktober 2022
Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Big ideas

Term uit 2002-2005 om centrale ‘begrippen’ uit het reken-wiskundeonderwijs te benoemen. Zie ook Crosscutting concept (vergelijkbaar begrip uit de science) Achtergrond Definitie van Randall (2005): * A Big Idea is a statement of an idea that is central to the learning of mathematics, one that links numerous mathematical understandings into a coherent whole. In het…

18 mei 2022
// Kort

Basisvaardigheden, het dossier

In dit dossier van ELWIeR en Ecent over basisvaardigheden e.d. houden we voor de lerarenopleidingen STEM (pabo, 2e graads, 1e graads) de stand bij wat ‘we’ (onderwijs, maar zeker ook de politiek) willen met basisvaardigheden.

14 april 2022
// Kort

Bewijs of iets werkt – Hoe om te gaan met uitkomsten uit onderzoek

Een dossier in opbouw Over ‘evidence-based’, ‘evidence-informed’, of misschien nog beter ‘research-informed’ Waarom dit dossier over ‘bewijs’? Het is belangrijk om gebruik te maken van wetenschappelijk inzicht in ‘hoe dingen werken’ en dat gebeurt ook. De invloeden van onderzoek naar goed/effectief onderwijs zien we terug in methodes, in (na)scholing en in schoolorganisatie. En het klinkt…

17 januari 2010
Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Self-efficacy

| PO | VO | MBO | In deze alert vindt u een beknopte bespreking van het volgende onderzoeksartikel over het effect van leerstrategieën en self-efficacy op de resultaten in een online wiskunde cursus: Wadsworth, L. M., Husman, J., Duggan, M. A. and Pennington. (2007). Online Mathematics Achievement: Effects of learning strategies and self-efficacy. Journal of Developmental Education, 30(3). Algemeen Steeds meer…

ELWIeR en Ecent als één STEM