Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Crosscutting concepts

Zie ook Big ideas, een vergelijkbaar begrip bij wiskunde.

In Nederland wordt onderwijs in de bètavakken veelal vakspecifiek aangeboden. Dat heeft voordelen, maar een nadeel is dat leerlingen weinig zicht krijgen op de samenhang tussen de bètadisciplines.
Eén van de mogelijkheden om leerlingen meer zicht te geven op samenhang tussen bètavakken, is om aandacht te besteden aan denkwijzen die karakteristiek zijn voor de gehele bètawetenschappen. In de Amerikaanse standaarden (2005) voor het science onderwijs worden dit crosscutting concepts genoemd. In de kennisbasis voor de onderbouw VO vinden we negen van deze karakteristieke denkwijzen, toegepast op de gebieden natuurkunde, biologie, scheikunde, techniek en fysische geografie. Uiteraard kunnen crosscutting concepts met meer diepgang aan de orde komen in de bovenbouw van havo en vwo.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM