Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bewijs of iets werkt – Hoe om te gaan met uitkomsten uit onderzoek

Een dossier in opbouw

Over ‘evidence-based’, ‘evidence-informed’, of misschien nog beter ‘research-informed’

Waarom dit dossier over ‘bewijs’?

Het is belangrijk om gebruik te maken van wetenschappelijk inzicht in ‘hoe dingen werken’ en dat gebeurt ook. De invloeden van onderzoek naar goed/effectief onderwijs zien we terug in methodes, in (na)scholing en in schoolorganisatie. En het klinkt alleszins logisch om daarbij ‘evidence based’ te werk te gaan; het schrijft leraren voor om alleen ‘bewezen effectieve lesmethoden’ te gebruiken en slaat zo een mooie brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk.

In de praktijk blijkt dit model in het onderwijs echter te mager, omdat docenten in dit model geacht worden zonder nadenken uit te voeren wat onderzoek heeft bewezen. Daarom is het model ‘Evidence informed’ beter. Daarin zal de docent eigen kennis en ervaring toevoegen en kritisch blijven op wat het onderzoek aanreikt w.b. effectiviteit en de eigen, lokale situatie. In de aanpak van ‘evidence informed’ werken zijn aspecten van ‘praktijk-gericht onderzoek’ terug te vinden.

In de ‘wet van Donald Campbell’, psycholoog en sociaal wetenschapper die werkte aan de specifieke onderzoeksmethodologie voor wetenschappelijke en openbare beleidsbeoordeling lezen we het volgende:

“Achievement tests may well be valuable indicators of general school achievement under conditions of normal teaching aimed at general competence. But when test scores become the goal of the teaching process, they both lose their value as indicators of educational status and distort the educational process in undesirable ways” (Campbell, 1976) “Hoe meer een kwantitatieve sociale indicator wordt gebruikt als een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen in sociaal beleid, hoe groter de kans dat deze indicator wordt gemanipuleerd en als een verstorende factor fungeert, waardoor de sociale processen die hij zou moeten controleren, worden verstoord.”

Bronnen: en.wikipedia en friwiki

Lezing Christian Bokhove 1-7-2022, Panama, Zeist

In deze lezing kijkt Christian Bokhove (Universitair hoofddocent aan de University of Southampton, United Kingdom) naar verschillende bronnen die worden aangehaald bij discussies over het reken-wiskundeonderwijs. Christian focust op pnderzoeksthema’s die veelvuldig langskomen, bijvoorbeeld wat internationale en nationale peilingen over de stand van ons reken-wiskundeonderwijs zeggen, en over het complementaire karakter van vaardigheden en inzicht.

Verwijzingen

uitdraai: augustus 2023

 • Akkerman, S. F., Bakker, A. and Penuel, W. R. (2021). Relevance of educational research: An ontological conceptualization (PDF) Educational Researcher, 50(6), 414–424. doi:10.3102/0013189X211028239 .
 • Bakker, A. (2021). De onzin van effectgroottes in effectief gebleken interventies (PDF) Wiskunde-Brief(889 (23 mei 2021)). .
 • Biestra, G. (2022). Onderwijs-onderzoek. Een onorthodoxe introductie (PDF).
 • Biestra, G. J. J. (2007). Why ‘what works’ won’t work. Evidence-based practice and the democratic deficit of educational research (PDF) Educational Theory, 57(1). doi:10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x .
 • Bruin-Muurling, G. and Keijzer, R. (2018). Doelen voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst Volgens Bartjens, 37(5), 10-14. .
 • Campbell, D. T. (1976). Assessing the Impact of Planned Social Change (PDF) Occasional Paper Series(8). .
 • Coburn, C. E. and Penuel, W. R. (2016). Research–Practice Partnerships in Education: Outcomes, Dynamics, and Open Questions (PDF) Educational Researcher, 45(1). doi:10.3102/0013189X16631750 .
 • Godfrey, D. (2007). What is the proposed role of research evidence in England’s ‘self-improving’ school system? (PDF) Oxford Review of Education, 43(4). doi:10.1080/03054985.2017.1329718 .
 • Gravemeijer, K. (2022). Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past (PDF), Didactief online: Didactief.
 • Gravemeijer, K. P. E. and Kirschner, P. (2007). Naar meer evidence-based onderwijs? (PDF) Pedagogische Studiën, 84, 463-472. .
 • Keijzer, R. and Bruin-Muurling, G. (2022). Focus op ‘evidence based’ dreigt onderwijs te verarmen (PDF) ScienceGuide. .
 • Penuel, W. R., Fishman, B. J., Haugan Cheng, B. and Sabelli, N. (2011). Organizing Research and Development at the Intersection of Learning, Implementation, and Design (PDF) Educational Researcher, 40(7). doi:10.3102/0013189X11421826 .
 • Reynolds, D., Kelly, A., Harris, A., Jones, M., Adams, D., Miao, Z. and Bokhove, C. (2020). Extending educational effectiveness: A critical review of research approaches in International Effectiveness Research, and proposals to improve them (PDF). In J. Hall, A. Lindorff and P. Sammons (Eds.), International Perspectives in Educational Effectiveness Research (pp. 121-145): Springer.
 • Ros, A., Amels, J., Stallaert, M., Van de Stolpe, Y. I. and Volman, M. (2022). Leidraad Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs – weten wat werkt en waarom (PDF). Utrecht.
 • Simpson, A. (2019). The evidential basis of “evidence-based education”: an introduction to the special issue (PDF) Educational Research and Evaluation, 25(1-2). doi:10.1080/13803611.2019.1617979 .
 • Sims, S., Anders, J., Inglis, M. and Lortie-Forgues, H. (2022). Quantifying “Promising Trials Bias” in Randomized Controlled Trials in Education (PDF) Journal of Research on Educational Effectiveness. doi:10.1080/19345747.2022.2090470 .
endnote dossierBewijs

ELWIeR en Ecent als één STEM