Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Mijn vakdidactiek rekenen(-wiskunde)

| PO | VO | MBO |

Mijn vakdidactiek rekenen(-wiskunde) geeft informatie over vakdidactische kennis en denken.

Auteur Geeke Bruin Muurling

Van de website: “Het boek inspireert om vanuit die kennis en dat denken vaker eigen keuzes te maken in je onderwijs, in je lessen. Het geeft je inzichten waardoor je nog beter in kunt spelen op jouw leerlingen en daarbij, als dat nodig is, de lesmethode of methodiek meer of misschien zelfs wel helemaal los kunt laten. Een boek dus om je visie op reken(-wiskunde) onderwijs verder te ontwikkelen en aan te scherpen.”

ELWIeR en Ecent als één STEM