Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ELWIeR onderzoeksgroep (pabo)

ELWIeR onderzoeksgroep op LinkedIngroep lerarenopleiders rekenen-wiskunde

Wat doet deze groep?

In de ELWIeR onderzoeksgroep doen opleiders rekenen-wiskunde van verschillende pabo’s onderzoek naar zaken die meer inzicht geven in het opleidingsonderwijs en zo mogelijk bijdraagt aan de verbetering van het opleidingsonderwijs.

De ELWIeR onderzoeksgroep bestaat uit een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. De groep heeft een discussieomgeving op LinkedIn en komt ongeveer zeven keer per studiejaar fysiek bij elkaar, met een mogelijkheid online aan te sluiten.

Opleiders rekenen-wiskunde die binnen de eigen instelling onderzoek willen doen naar het opleidingsonderwijs of mee willen denken bij het onderzoek dat anderen doen, zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de ELWIeR onderzoeksgroep.

Onderwerpen binnen deze groep

 • het procesmatig of vakinhoudelijk begeleiden in de stage
 • wiskundige attitude van studenten
 • aspecten die van invloed zijn op de score op de kennisbasistoets
 • videogebruik in het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde
 • ontwikkeling van opleiders rekenen-wiskunde
 • het analyseren van data uit de opleiding, zoals bijvoorbeeld het werk van studenten,
 • het discussiëren over een publicatie die mogelijk van belang is voor het vormgeven van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde,
 • het gezamenlijk werken aan een voorstel voor onderzoek,
 • het formuleren van een standpunt rond actuele discussies over het reken-wiskundeonderwijs,
 • strategieën bedenken om rekenen-wiskunde beter op de kaart te krijgen binnen de opleiding.

Bijeenkomsten

Zie de Agenda voor de data en tijden. De hybride bijeenkomsten vinden telkens plaats online en op een andere lerarenopleiding in Nederland.

Ongeveer een derde van de lerarenopleidingen basisonderwijs geeft een van de docenten rekenen-wiskunde tijd om mee te draaien in de ELWIeR onderzoeksgroep.

Wanneer jouw opleiding vragen heeft over jouw participatie in deze groep is het goed om te kijken of je dat voor het volgend studiejaar wel kunt bewerkstelligen. Dat is niet altijd makkelijk en daarom voorzien we je graag van argumenten die je in discussies met het management kunt inzetten, zoals:

 • het ELWIeR onderzoek maakt vooral het opleidingsonderwijs van betrokken opleiders beter,
 • meedraaien in de ELWIeR onderzoeksgroep is een effectieve manier van professionaliseren,
 • met inbreng in de ELWIeR onderzoeksgroep laat een opleiding zien dat het onderzoek door opleiders serieus neemt.
In het studiejaar 2023-2024 gaat het om:

 • woensdag 13 september 2023, 10-13 uur, Marnix Academie, Utrecht
 • donderdag 2 november 2023, 13-16 uur
 • woensdag 17 januari 2024, 10-13 uur, SLO, Amersfoort
 • donderdag 7 maart 2024, 13-16 uur, KPZ, Zwolle
 • woensdag 17 april 2024, 10-13 uur, Hogeschool IPABO, Amsterdam
 • donderdag 6 juni 2024, 13-16 uur, Hogeschool Saxion, Deventer
In het studiejaar 2024-2025 gaat het om:

 • woensdag 11 september 2024, 10-13 uur
 • donderdag 17 oktober 2024, 13-16 uur
 • woensdag 11 december 2024, 10-13 uur
 • donderdag 6 februari 2025, 13-16 uur
 • woensdag 23 april 2025, 10-13 uur

ELWIeR en Ecent als één STEM