Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraten didactiek rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen

Welke lectoraten op het gebied van de bètadidactiek en didactiek rekenen/wiskunde zijn er, en waar houden zij zich mee bezig? Per lectoraat is hier de volgende informatie te vinden:

 • Op welk kennisdomein het lectoraat actief is
 • Welke bedrijven en instellingen er aan het lectoraat verbonden zijn
 • Wie er actief zijn binnen het lectoraat, en vanuit welke functie
 • Welke onderzoeken er lopen en gedaan zijn
 • Welke publicaties er uit het lectoraat zijn voortgekomen
 • Waar u terecht kunt voor meer informatie over het lectoraat

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Bètadidactiek (voortgezet onderwijs).

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het lectoraat is binnen Fontys Hogescholen gekoppeld aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). FLOT heeft een groot netwerk van samenwerkingspartners in de regio. Het lectoraat werkt in het bijzonder samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?

 • Lector: Rutger van de Sande
 • Opleiders bèta-lerarenopleidingen: Stefan Bosmans, Suzanne Calabretta-Jongen, Tom Goris, Wim Maagdenberg en Martijn van Schaik
 • Consultants: Martha Hoebens en Willem Maurits

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Het lectoraat werkt vanuit vier speerpunten. Inhoudelijk gaat het om verrijking van ‘vakbeelden’. De drie andere speerpunten hebben te maken met de voorkeurswerkwijzen in het lectoraat:

 • Vanuit een praktijkonderzoekvariant die we ‘prototyping’ noemen: Het ontwikkelen van leerarrangementen die tonen hoe een bètadidactisch concept in de praktijk van de lerarenopleiding of van het voortgezet onderwijs gerealiseerd kan worden (‘proof of principle’)
 • Geïnspireerd door resultaten van wetenschappelijk onderzoek (‘evidence-informed’)
 • Binnen professionele leergemeenschappen van leraren en andere belanghebbenden

Voorbeelden van projecten zijn:

 • Professionele leergemeenschappen ‘Bètadidactiek’ Zeeland, i.s.m. ZAOS (2013-2017)
 • Projecten ‘Cursussen bedrijf in de klas’ (Platform Bèta Techniek; 2014-2015)
 • Projecten ‘Bedrijfsstages als onderdeel van de bèta-lerarenopleidingen’ (onderdeel van STEM Teacher Academy, Platform Bèta Techniek; 2014-2016)
 • Pilot ‘Tinkering in de lerarenopleidingen’ (FLOT; 2015)
 • Pilot ‘Aandacht voor nature of science in de lerarenopleiding biologie’ (FLOT; 2014-2015)
 • Pilot ‘Modelleren in de lerarenopleiding natuurkunde’ (FLOT; 2014-2015)

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar www.betadidactiek.nl.

Dit overzicht is gemaakt in september 2015.

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Op de Didactiek van het Techniekonderwijs, met onderwerpen als:

 • Het expliciteren van de Pedagogical Content Knowledge (PCK)
 • De conceptuele structuur van techniek
 • Onderzoeksvaardigheden van docenten techniek
 • Het Bloemmodel als basis voor technisch beroepsonderwijs
 • Vakdidactisch handelen in relatie tot leerprocessen
 • Bumpy momenten binnen techniekonderwijs
 • Professionele identiteit van docenten techniek
 • Taalgericht vakonderwijs binnen de context van techniek

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Aan het lectoraat zijn de volgende instellingen verbonden:

 • Summa College, Eindhoven
 • Stedelijk College Eindhoven
 • Fontys Hogescholen Engineering
 • Vereniging Hogescholen (Kennisbasis ‘Docent technische beroepen’)
 • Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s VMBO (OCW, SLO)
 • Consortium Beroepsonderwijs
 • TechniekPact
 • Samenwerkingsverbanden met diverse scholen en instituten

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
In de eerste tranche van het lectoraat (2010-2013) waren ongeveer 15 personen betrokken in de kenniskring, waaronder bachelor- en masterstudenten, docenten, en managers van de PTH (Pedagogisch Technische Hogeschool, Fontys).

In de tweede tranche is de kenniskring opnieuw samengesteld, met personen die een expliciete onderzoeksoriëntatie hebben. De kenniskring bestaat momenteel uit:

 • Drs. Elly Wildeman (docent, promovenda PTH – per 1 november 2015 naar FLOT, Tilburg)
 • Dr. Kara Vloet (docent/onderzoeker, FECT – Fontys Educatief Centrum Technology & Innovation)
 • Dr. Sandra Janssen (docent/onderzoeker, FECT)
 • Dhr. Giel Kessels (docent Automotive, Summa College)
 • Vacature (niet ingevuld)

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?

 • Vanaf 2012 werkte Klatter, in opdracht van de Vereniging Hogescholen, als voorzitter mee aan de ontwikkeling van de Kennisbasis Docent Technische beroepen
 • Vanaf 2012 is Klatter voorzitter van de Sectorale Vernieuwingscommissie Techniek (SVC Techniek), een onderdeel van het landelijke project ‘Vernieuwing beroepsgerichte programma’s VMBO’
 • Vanaf 2015/16 werkt Klatter aan de voorbereiding van een NRO aanvraag in de Excellentie mbo en hbo call: ‘Talentontwikkeling Techniek (TOT): Een versnelde beroepsgerichte leerroute naar het hbo’. In te dienen bij SIA Raak, vanuit het lectoraat ‘Versterking Beroepsonderwijs’ van de Hogeschool Rotterdam, dat Klatter per 1 januari 2014 tevens is gestart

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste publicaties uit dit lectoraat. Bekijk het volledige overzicht in het document Presentaties en Publicaties Lectoraat Didactiek van het Techniekonderwijs (2010-2015).

 • Klatter E.B. (2011). Auto’s, Eieren en Onderwijs – Didactiek van het Techniekonderwijs. Lectorale Rede, Fontys PTH, Eindhoven
 • Klatter E.B. & Pijnenburg A. (2011). Het Metalen Scharnierpunt. In: A.W.N. Hoogveld, J.J.G. Merriënboer van, A.M.B. Janssen-Noordman (Red.). Innovatief onderwijs in de praktijk: Toepassingen van het 4C-ID-model. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Klatter E.B., Smulders P. & Pijnenburg A. (2012). Beroepsgericht onderwijs in vmbo en mbo. In: I. Frederiks & G. van Dijk (Red.). Techniekdidactiek. ECENT
 • Goedhals J., Jansen E. & Klatter E. (2012). Eén Conceptuele Structuur van het domein Techniek: Resultaten van een Concept Map Analyse. In: J. van Swet & A. Bakx (Red.). Praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleidingen: inspireren en samen kennis delen. Fontys Hogescholen, Eindhoven
 • Klatter E.B. (2012). Kennisbasis Docent technische beroepen: Bachelor. M.m.v.: Rijk de D., Versluis E., Gijsen M., Kuijper M., Zwerver F. en Stroetinga E.J. I.o.v.: HBO-raad. Den Haag
 • Wildeman E. (2013). Professionaliseren van techniekdocenten: een taalgerichte didactiek binnen de vaklessen van technisch middelbaar beroepsonderwijs. Onderzoeksvoorstel NWO. Promotiebeurs voor leraren (2013). [Gehonoreerd]
 • Klatter E.B. & Van Hilten J. (2013). Verantwoordingsdocument Setorale Vernieuwingscommissie Techniek. In opdracht van OCW-project Vernieuwing Beroepsgerichte Programma’s VMBO. Enschede: SLO
 • Klatter E.B. (2014). De kick van het kunnen ervaren. Profiel, 3, 24-26
 • Klatter E. & Kools Q. (2014) Inspiratiebundel LEF – Lectoraten Educatie Fontys. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Zie ook het Youtube filmpje
 • Wildeman E. & Klatter E. (2014). Taalgericht vakonderwijs – Aandacht voor visuele vormen van communicatie. In: E. Klatter & Q. Kools. Inspiratiebundel LEF – Lectoraten Educatie Fontys. Eindhoven: Fontys Hogescholen
 • Klatter E.B. (2015). Professionele identiteit in perspectief: Intensieve relaties voor ijzersterk beroepsonderwijs. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
 • Klatter E.B., Vloet C., Janssen S.A.M. & Kessels G. (2016). Dealing with Bumpy Moments in the context of vocational education in Technology. Artikel in procedure. IPW-congres. Eindhoven: 10th Regional Conference on Engineering Education
 • Klatter E. & Janssen S.A.M. (2015). Bumpy Moments in het Technisch Beroepsonderwijs. Onderzoekspresentatie Studiemiddag Landelijke Kring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs & VOR divisies BBV en B&O. (sept 2015) Den Haag: CAOP

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar de website of stuur een e-mail naar Ellen Klatter.

Dit overzicht is gemaakt in november 2015.

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Rich media & teacher learning.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Hogescholen en scholen voor basisonderwijs. Wat betreft de hogescholen fungeert Saxion als basis, maar de kennis die gegenereerd wordt, is van belang voor alle hogescholen. Wat betreft de basisscholen, werkt het lectoraat via het project ‘Versterking Samenwerking’ met alle schoolbesturen in Twente samen, met name met 40 opleidingsscholen.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
Docenten hoger onderwijs en basisonderwijs. In het lectoraat participeren onder andere 4 gepromoveerde docent-onderzoekers.

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Onderzoek op het gebied van de rol van rich media in verbinding tussen conceptuele kennis en professioneel handelen, en op het gebied van passend onderwijs met behulp van ICT. Bekijk het overzicht van lopende projecten van het lectoraat.

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?
Bekijk het overzicht van publicaties en presentaties van het lectoraat in de periode 2012-2015.

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar www.saxion.nl/RMTL of stuur een e-mail naar Ellen van den Berg.

Dit overzicht is gemaakt in oktober 2015.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM