Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraten didactiek rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen

Welke lectoraten op het gebied van de bètadidactiek en didactiek rekenen/wiskunde zijn er, en waar houden zij zich mee bezig? Per lectoraat is hier de volgende informatie te vinden:

 • Op welk kennisdomein het lectoraat actief is
 • Welke bedrijven en instellingen er aan het lectoraat verbonden zijn
 • Wie er actief zijn binnen het lectoraat, en vanuit welke functie
 • Welke onderzoeken er lopen en gedaan zijn
 • Welke publicaties er uit het lectoraat zijn voortgekomen
 • Waar u terecht kunt voor meer informatie over het lectoraat

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Reken-wiskundedidactiek (basisonderwijs en lerarenopleiding basisonderwijs).

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het lectoraat is ingebed in het kenniscentrum van Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar.
Vanuit het kenniscentrum werkt het lectoraat samen met leraren binnen verschillende besturen
in Noord-Holland. Daarnaast is het lectoraat trekker van de ELWIeR onderzoeksgroep

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
Lector: Ronald Keijzer (R.Keijzer@ipabo.nl)
Opleiders iPabo: Josje van der Linden, Daphne Rijborz

 • Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
 • Verschillende onderzoeken binnen de ELWIeR onderzoeksgroep rond wiskundekennis van leraren.
 • De uitdager van de maand (2014)
 • Opbrengstgericht werken (2009-2010)
 • Het TRaP-project (taal in de rekenles) (2014-2016)
 • Diverse kleine onderzoeken door kenniskringleden rond sterke rekenaars op de pabo, student als onderzoeker samen met het veld en het verbinden van theorie en praktijk binnen een lerarenopleiding

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?
Oonk, W. & Keijzer, R. (2010). De kennisbasis voor procenten (Kanaal 125). Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(1), 45-49.
Keijzer, R. (2010). Stand van zaken bij rekenen-wiskunde en didactiek op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 28(1), 31-45.
Keijzer, R. & Van Zanten, M.A. (2010). Kennisbasis leidt tot tekort aan opleiders rekenen-wiskunde – Het kanaal nummer 128. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(3), 12-13.
Keijzer, R. (2011). Toetsing kennisbasis. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(1), 16-27.
Duman, V. en Keijzer, R. (2011). Kommagetallen uitvinden – Panama Praktijktip 121. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(2), 45-48.
Boersma, G. en Keijzer, R. (2011). Opbrengstgericht werken voor rekenen-wiskunde op de pabo. In: M. van Zanten (red.). Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen – . Utrecht, Panama/FIsme, Universiteit Utrecht. 125-136.
Keijzer, R. (2011). Tijd voor de kennisbasis rekenen-wiskunde. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(3), 20-28.
Keijzer, R. & Zwaneveld, B. (2012). Hoe ontwerpen lerarenopleiders hun onderwijs? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(1), 43-49.
Keijzer, R., Garssen, & Peijnenburg, A. (2012). Greep krijgen op de toetsing van de Kennisbasis rekenen-wiskunde. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(1), 14-22.
Keijzer, R., Van der Linden, J., Vos-Bos, J. & Verbeek-Pleune, L. (2012). Leraren basisonderwijs leren opbrengstgericht werken. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(2), 39-45.
Keijzer, R. & Kool, M. (2012). Mathematical Knowledge for Teaching in the Netherlands. Paper presented at ICME 12, Seoul, South Korea (July 2012).
Keijzer, R., Duman, V., Heeremans, M. & Smit, A. (2012). Kennisbasis als opleidingsdidactische uitdaging. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 25-30.
Keijzer, R. & Kool, M. (2012). De afstand tussen oost en west. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(3), 28-30.
Keijzer, R. & Van der Linden, J. (2012). Opbrengstgericht werken als taak voor de lerarenopleiding basisonderwijs. In M. Van Zanten, Opbrengstgericht onderwijs – rekenen! – wiskunde? (pp. 51-66). Utrecht: Panama/FIsme.
Castelijns, J., Damhuis, R. & Keijzer, R. (2012). The Relevance of Educational Design Research (EDR) for Curriculum Development in Teacher Education. Paper presented at EAPRIL, Jyväskylä, Finland (November, 2012).
Kool, M. & Keijzer, R. (2012). Wiskundekennis van de basisschoolleraar. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(4), 13-18.
Keijzer, R. (2013). Wiskunde als educatieve uitdaging (lectorale rede). Amsterdam/Alkmaar: iPabo
Keijzer, R. (2013). Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo in de periode 2009-2013. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, 33-40
Keijzer, R.& Hendrikse, P. (2013). Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, 41-46.
Keijzer, R. (2013). Wiskundekennis van en voor leraren basisonderwijs. Pabo Platform, 22, 8-9.
Keijzer, R. (2013). Wiskundekennis van leraren basisonderwijs. In: G. Hartdorff. iPabo magazine 25 jaar. Amsterdam/Alkmaar: Hogeschool iPabo.
Keijzer, R. (2013). De leraar kan rekenen! In: U. van Berge-Bakkum et al. (red). Kansen op een mooie toekomst. Zaanstad: Stichting Agora, 67.
Keijzer, R., De Goeij, E., Jonker, V., Kaskens, J., Kool, M. & Wijers, M. (2014). Over de muurtjes. Verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 8-12.
Keijzer, R. & De Goeij, E. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1), 49-58.
Jonker, V., Keijzer, R., Compagnie, C. & Munk, F. (2014). Op elke school een rekencoördinator. Volgens Bartjens, 33(5), 28-30.
Keijzer, R. & De Vries, D. (2014). Leren van de toetsing van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(2), 5-13.
Keijzer, R. (2014). Rekendocent in vo en mbo – beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo -. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 92-94.
Kool, M. & Keijzer, R. (2015). Excellent student teachers of a Dutch teacher education institute for primary education develop their ability to create mathematical problems. In: G. Makrides (red). EAPRIL Conference Proceedings (November 26-28, 2014 Nicosia, Cyprus). 160-177.
Keijzer, R. (2015). Changing the pass mark for the mathematics entrance test. In: G. Makrides (red). EAPRIL Conference Proceedings (November 26-28, 2014 Nicosia, Cyprus). 254-269.
Keijzer, R., Zwaneveld, B., Brandsma, J.W., Faarts, J. & Meijers, I. (2015). Wiskundig denken stimuleren bij aanstaande leraren. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 18-23.
Hotze, A., Visser, C., Van Dijk, G. & Keijzer, R. (2015). Een uitdaging voor de hele groep. Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden. Volgens Bartjens, 34(5), 28-30.
Kool, M. & Keijzer, R. (2015). Excellentie op de pabo, balans tussen uitdagen en ondersteunen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(2), 47-59.
Keijzer, R. (2015). Studielast rekenen-wiskunde: ontwikkeling 2009-2015. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 55-61.
Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Volgens Bartjens, 35(1), 34-37.
Keijzer, R., Munk, F., Bakker, A., & Smit, J. (2015). Rekentaal. Didactief, 45(9), 46.
Keijzer, R. & Munk, F. (2015). Professionele leergemeenschappen maken het onderwijs beter. BijzonderNieuws, 2015(2), 18-19.
Keijzer, R., Munk, F., Smit, J., & Bakker, A. (2016) Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter. Volgens Bartjens, 35(3), 12-16.
Keijzer, R., Smit, J., Bakker, A., & Munk, F. (2016). Promoting teachers’ scaffolding of students’ mathematical language in a professional development programme. In: C. Max. Proceedings EAPRIL 2015 (November 24-27) (97-110). Belval, Luxembourg: University of Luxembourg.
Compagnie, C., & Keijzer, R. (2016). Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 35(2), 50-54.
Keijzer, R. (2016). Het veranderen van de cesuur voor de instaptoets rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(1), 73-78.
Hotze, A., Louman, E., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2016). Excellente kinderen. Zorg Primair, 2016(4), 6-10.
Keijzer, R. (2016). Rekenen op de toekomst. Pabo Platform.
Kool, M & Keijzer, R. (2016). Designing non-routine mathematical problems as a challenge for high-performing prospective teachers. Paper presented in TSG47 of ICME13, Hamburg, Germany.
Keijzer, R. & Boersma, G. (2016). Low performers in mathematics in primary teacher education. Paper presented in TSG47 of ICME13, Hamburg, Germany.
Van Galen, F., & Keijzer, R. (2016) Designing a Mathematics Day. Educational Designer, 3(9).
Smit, J., Keijzer, R., Munk, F., & Bakker, A. (2016). Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige ondersteuning bieden in de multiculturele rekenklas. Cascade, 34(juli), 10-13.
Duman, V. & Keijzer, R. (2016). Een uitdagende opleidingscontext voor rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(3), 65-71.
Fase, F. & Keijzer, R. (2016). Leerlijnen in theorie en praktijk. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(1), 41-50.
Keijzer, R. & Fase, A. (2016) Een wereld zonder getallen? iPabo magazine, najaar 2016, 12-13.
Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2016). Rekenen-wiskunde en taal. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 36(2), 47-51.
Keijzer, R., Faarts, J., & Garssen, F. (2016). Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 36(2), 41-46.
Keijzer, R. & Van den Brom-Snijders, P. (2016). Het instapniveau van cohort van de lerarenopleiding basisonderwijs 2015 nader bekeken. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(4), 23-38.
Keijzer, R., Munk, F., & Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken. In: M. van Zanten (red.). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.
Keijzer, R. & Boersma, G. (2017). Low performers in mathematics in primary teacher education. In: N. Escudeiro. EAPRIL 2016 conference proceedings (pp. 355-368). Leuven: EAPRIL.
Keijzer, R., Van Doornik-Beemer, H., & Oonk, W. (2017). Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. In: G. Geerdink & I. Pauw. Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleiding (pp. 131-136). Eindhoven: Velon.
Boersma, G. & Keijzer, R. (2017). Worstelen met rekenen-wiskunde in het vierde jaar van de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1), 17-28.
Hotze, A.C.G. & Keijzer, R. (2017). Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 41-51.

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar https://www.ipabo.nl/kenniscentrum/lectoraat-rekenen-wiskunde/.

Dit overzicht: juni 2017

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Bètadidactiek (voortgezet onderwijs).

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het lectoraat is binnen Fontys Hogescholen gekoppeld aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). FLOT heeft een groot netwerk van samenwerkingspartners in de regio. Het lectoraat werkt in het bijzonder samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?

 • Lector: Rutger van de Sande
 • Opleiders bèta-lerarenopleidingen: Stefan Bosmans, Suzanne Calabretta-Jongen, Tom Goris, Wim Maagdenberg en Martijn van Schaik
 • Consultants: Martha Hoebens en Willem Maurits

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Het lectoraat werkt vanuit vier speerpunten. Inhoudelijk gaat het om verrijking van ‘vakbeelden’. De drie andere speerpunten hebben te maken met de voorkeurswerkwijzen in het lectoraat:

 • Vanuit een praktijkonderzoekvariant die we ‘prototyping’ noemen: Het ontwikkelen van leerarrangementen die tonen hoe een bètadidactisch concept in de praktijk van de lerarenopleiding of van het voortgezet onderwijs gerealiseerd kan worden (‘proof of principle’)
 • Geïnspireerd door resultaten van wetenschappelijk onderzoek (‘evidence-informed’)
 • Binnen professionele leergemeenschappen van leraren en andere belanghebbenden

Voorbeelden van projecten zijn:

 • Professionele leergemeenschappen ‘Bètadidactiek’ Zeeland, i.s.m. ZAOS (2013-2017)
 • Projecten ‘Cursussen bedrijf in de klas’ (Platform Bèta Techniek; 2014-2015)
 • Projecten ‘Bedrijfsstages als onderdeel van de bèta-lerarenopleidingen’ (onderdeel van STEM Teacher Academy, Platform Bèta Techniek; 2014-2016)
 • Pilot ‘Tinkering in de lerarenopleidingen’ (FLOT; 2015)
 • Pilot ‘Aandacht voor nature of science in de lerarenopleiding biologie’ (FLOT; 2014-2015)
 • Pilot ‘Modelleren in de lerarenopleiding natuurkunde’ (FLOT; 2014-2015)

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar www.betadidactiek.nl.

Dit overzicht is gemaakt in september 2015.

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Het lectoraat richt zich op “wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving”.
Paul combineert 0.4 fte lectoraat met 0.6 fte leerstoel ‘Didactiek van de wiskunde’ bij het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht)

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?

 • Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht
 • U-Talent, Wetenschapsknooppunt en Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie van de Universiteit Utrecht

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?

 • Lector: Paul Drijvers
 • Docent/onderzoeker vanuit de HU pabo: Marjolein Kool
 • Docent/onderzoeker vanuit de HU 2e graads lerarenopleiding wiskunde: Theo van den Bogaart

Meer weten?
Stuur een e-mail naar Paul Drijvers

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Versterking van het bèta- en technologieonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?

 • Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht
 • U-Talent, Wetenschapsknooppunt en Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie van de Universiteit Utrecht

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?

 • Lector: Elwin Savelsbergh
 • Onderzoekers: Patricia Kruit en Wouter Spaan

Elwin bij de start van het lectoraat (2017): “Via het onderzoek van het lectoraat willen we bijdragen aan curriculumontwikkeling en vakdidactische expertise voor leraren. Dit past in het HU-profiel ‘kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’ en sluit goed aan bij de Utrechtse onderwijsagenda en het gezamenlijke U-talentprogramma van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.”

Meer weten?
Stuur een e-mail naar Elwin Savelsbergh

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Op de domeinen ‘didactiek van bètavakken en techniek’ en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?

 • Het Kenniscentrum Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam
 • Er zijn banden met opleidingsscholen van de schoolorganisaties AWBR, Sirius en STAIJ
 • Om de regionale ontwikkeling van W&T onderwijs te ondersteunen, wordt in het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek (W&T) Noord-Holland en Flevoland samengewerkt met schoolbesturen, Pabo’s, NEMO en universiteiten

Meer weten?
Stuur een e-mail naar Monique Pijls

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Op de Didactiek van het Techniekonderwijs, met onderwerpen als:

 • Het expliciteren van de Pedagogical Content Knowledge (PCK)
 • De conceptuele structuur van techniek
 • Onderzoeksvaardigheden van docenten techniek
 • Het Bloemmodel als basis voor technisch beroepsonderwijs
 • Vakdidactisch handelen in relatie tot leerprocessen
 • Bumpy momenten binnen techniekonderwijs
 • Professionele identiteit van docenten techniek
 • Taalgericht vakonderwijs binnen de context van techniek

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Aan het lectoraat zijn de volgende instellingen verbonden:

 • Summa College, Eindhoven
 • Stedelijk College Eindhoven
 • Fontys Hogescholen Engineering
 • Vereniging Hogescholen (Kennisbasis ‘Docent technische beroepen’)
 • Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s VMBO (OCW, SLO)
 • Consortium Beroepsonderwijs
 • TechniekPact
 • Samenwerkingsverbanden met diverse scholen en instituten

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
In de eerste tranche van het lectoraat (2010-2013) waren ongeveer 15 personen betrokken in de kenniskring, waaronder bachelor- en masterstudenten, docenten, en managers van de PTH (Pedagogisch Technische Hogeschool, Fontys).

In de tweede tranche is de kenniskring opnieuw samengesteld, met personen die een expliciete onderzoeksoriëntatie hebben. De kenniskring bestaat momenteel uit:

 • Drs. Elly Wildeman (docent, promovenda PTH – per 1 november 2015 naar FLOT, Tilburg)
 • Dr. Kara Vloet (docent/onderzoeker, FECT – Fontys Educatief Centrum Technology & Innovation)
 • Dr. Sandra Janssen (docent/onderzoeker, FECT)
 • Dhr. Giel Kessels (docent Automotive, Summa College)
 • Vacature (niet ingevuld)

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?

 • Vanaf 2012 werkte Klatter, in opdracht van de Vereniging Hogescholen, als voorzitter mee aan de ontwikkeling van de Kennisbasis Docent Technische beroepen
 • Vanaf 2012 is Klatter voorzitter van de Sectorale Vernieuwingscommissie Techniek (SVC Techniek), een onderdeel van het landelijke project ‘Vernieuwing beroepsgerichte programma’s VMBO’
 • Vanaf 2015/16 werkt Klatter aan de voorbereiding van een NRO aanvraag in de Excellentie mbo en hbo call: ‘Talentontwikkeling Techniek (TOT): Een versnelde beroepsgerichte leerroute naar het hbo’. In te dienen bij SIA Raak, vanuit het lectoraat ‘Versterking Beroepsonderwijs’ van de Hogeschool Rotterdam, dat Klatter per 1 januari 2014 tevens is gestart

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste publicaties uit dit lectoraat. Bekijk het volledige overzicht in het document Presentaties en Publicaties Lectoraat Didactiek van het Techniekonderwijs (2010-2015).

 • Klatter E.B. (2011). Auto’s, Eieren en Onderwijs – Didactiek van het Techniekonderwijs. Lectorale Rede, Fontys PTH, Eindhoven
 • Klatter E.B. & Pijnenburg A. (2011). Het Metalen Scharnierpunt. In: A.W.N. Hoogveld, J.J.G. Merriënboer van, A.M.B. Janssen-Noordman (Red.). Innovatief onderwijs in de praktijk: Toepassingen van het 4C-ID-model. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Klatter E.B., Smulders P. & Pijnenburg A. (2012). Beroepsgericht onderwijs in vmbo en mbo. In: I. Frederiks & G. van Dijk (Red.). Techniekdidactiek. ECENT
 • Goedhals J., Jansen E. & Klatter E. (2012). Eén Conceptuele Structuur van het domein Techniek: Resultaten van een Concept Map Analyse. In: J. van Swet & A. Bakx (Red.). Praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleidingen: inspireren en samen kennis delen. Fontys Hogescholen, Eindhoven
 • Klatter E.B. (2012). Kennisbasis Docent technische beroepen: Bachelor. M.m.v.: Rijk de D., Versluis E., Gijsen M., Kuijper M., Zwerver F. en Stroetinga E.J. I.o.v.: HBO-raad. Den Haag
 • Wildeman E. (2013). Professionaliseren van techniekdocenten: een taalgerichte didactiek binnen de vaklessen van technisch middelbaar beroepsonderwijs. Onderzoeksvoorstel NWO. Promotiebeurs voor leraren (2013). [Gehonoreerd]
 • Klatter E.B. & Van Hilten J. (2013). Verantwoordingsdocument Setorale Vernieuwingscommissie Techniek. In opdracht van OCW-project Vernieuwing Beroepsgerichte Programma’s VMBO. Enschede: SLO
 • Klatter E.B. (2014). De kick van het kunnen ervaren. Profiel, 3, 24-26
 • Klatter E. & Kools Q. (2014) Inspiratiebundel LEF – Lectoraten Educatie Fontys. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Zie ook het Youtube filmpje
 • Wildeman E. & Klatter E. (2014). Taalgericht vakonderwijs – Aandacht voor visuele vormen van communicatie. In: E. Klatter & Q. Kools. Inspiratiebundel LEF – Lectoraten Educatie Fontys. Eindhoven: Fontys Hogescholen
 • Klatter E.B. (2015). Professionele identiteit in perspectief: Intensieve relaties voor ijzersterk beroepsonderwijs. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
 • Klatter E.B., Vloet C., Janssen S.A.M. & Kessels G. (2016). Dealing with Bumpy Moments in the context of vocational education in Technology. Artikel in procedure. IPW-congres. Eindhoven: 10th Regional Conference on Engineering Education
 • Klatter E. & Janssen S.A.M. (2015). Bumpy Moments in het Technisch Beroepsonderwijs. Onderzoekspresentatie Studiemiddag Landelijke Kring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs & VOR divisies BBV en B&O. (sept 2015) Den Haag: CAOP

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar de website of stuur een e-mail naar Ellen Klatter.

Dit overzicht is gemaakt in november 2015.

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Rich media & teacher learning.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Hogescholen en scholen voor basisonderwijs. Wat betreft de hogescholen fungeert Saxion als basis, maar de kennis die gegenereerd wordt, is van belang voor alle hogescholen. Wat betreft de basisscholen, werkt het lectoraat via het project ‘Versterking Samenwerking’ met alle schoolbesturen in Twente samen, met name met 40 opleidingsscholen.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
Docenten hoger onderwijs en basisonderwijs. In het lectoraat participeren onder andere 4 gepromoveerde docent-onderzoekers.

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Onderzoek op het gebied van de rol van rich media in verbinding tussen conceptuele kennis en professioneel handelen, en op het gebied van passend onderwijs met behulp van ICT. Bekijk het overzicht van lopende projecten van het lectoraat.

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?
Bekijk het overzicht van publicaties en presentaties van het lectoraat in de periode 2012-2015.

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar www.saxion.nl/RMTL of stuur een e-mail naar Ellen van den Berg.

Dit overzicht is gemaakt in oktober 2015.

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Het lectoraat richt zich op het domein wetenschap en technologie, en focust met name op de integratie van W&T met taal en rekenen.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het lectoraat is nauw verbonden met de onderwijspraktijk, met name het basisonderwijs. Verder wordt in het onderzoek samengewerkt met andere lectoraten, bijvoorbeeld het lectoraat ‘Innovatief en Effectief onderwijs’ van Saxion, en universiteiten, bijvoorbeeld de Universiteit van Twente.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
Er zijn drie personen actief: Symen van der Zee, Martine Gijsel en Jantien Smit.

 • Symen van der Zee is lector Wetenschap en Techniek
 • Martine Gijsel is associate lector taaldidactiek
 • Jantien Smit is associate lector rekendidactiek

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Momenteel (oktober 2015) lopen de volgende onderzoeksprojecten:

 • Vaktaal in de wetenschap en technieklessen
 • W&T-onderwijs op de lerarenopleiding
 • Evidence based W&T professionalisering

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?
Enkele recente publicaties zijn:

 • Van der Zee S. (2015). Factoren die de ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM verklaren: een review van de reviews. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33:1, 46-59
 • Sins P.H.M. & Van der Zee S. (2015). De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs. Pedagogische Studiën, 92:4, 254-274
 • Van der Zee S., Gijsel M. & Doppenberg J. (2015). De opbrengsten van wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36:1, 53-65
 • Gijsel M. & Smit J. (2015). Drijven en zinken. Vaktaal bij wetenschap en techniek. Meertaal, 1:3, 10-13
 • Gijsel M., Snoeijer I. & Geerdink S. (2015). Onderzoek in de school. Een stimulans voor begrijpend lezen. Jeugd in School en Wereld, 99:5, 12-15
 • Tuijl C. van & Gijsel M.A.R. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54:2, 60-73

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar:

Of stuur een e-mail naar Symen van der Zee, Martine Gijsel of Jantien Smit.

Dit overzicht is gemaakt in oktober 2015.

Op welk kennisdomein is het lectoraat actief?
Het lectoraat richt zich op de vraag hoe wetenschap en technologie in het basisonderwijs een plek kan vinden. Wat hebben (toekomstige) leerkrachten nodig om dit goed te kunnen implementeren. Het lectoraat doet veel praktijkgericht onderzoek samen met scholen waarbij bijvoorbeeld methodieken als ontwerponderzoek en ‘lesson study’ centraal staan.
.
Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het Lectoraat Wetenschap en Technologie werkt nauw samen met de andere twee lectoraten binnen het kenniscentrum van de hogeschool iPabo: het lectoraat Jonge Kind (Lector dr. Annerieke Boland) en het lectoraat rekenen-wiskunde (Lector dr. Ronald Keijzer). Het lectoraat heeft banden met diverse instellingen zoals OnderwijsAdvies, Stichting C3, NEMO, Wetenschapsknooppunten, Hogescholen, Universiteiten, besturen van basisscholen. Het Lectoraat is betrokken bij de post HBO opleiding ‘specialist W&T/OOL‘ in samenwerking met de HvA.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
Er zijn drie personen actief binnen het lectoraat:

 • Anna Hotze is Associate Lector
 • Edith Louman is onderzoeker
 • Jenny Schrumpf is onderzoeker

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Er wordt onderzoek gedaan op verschillende onderzoeksgebieden:

 • Integratie van Wetenschap en Technologie met de kernvakken rekenen en taal.
  In december 2015 is het project gestart ‘taalgericht W&T onderwijs: professionalisering binnen leergemeenschappen‘. Penvoerder en projectleider Jantien Smit en Martine Gijsel, Saxion APO Deventer. Samenwerking van diverse schoolbesturen, Hogeschool iPabo, Saxion, NEMO en Universiteit Utrecht.
 • Leerkrachthandelen en houding van studenten t.a.v. wetenschap en technologie
 • Van spelend leren naar onderzoekend en ontdekkend leren in samenwerking met Stichting Surplus en het lectoraat Jonge Kind van de Hogeschool iPabo
 • Oprichting van het Exploreon; een interactieve ruimte met uitdagende opstellingen en materialen waar studenten met leerlingen aan de slag kunnen met wetenschap en technologie

Meer weten over dit lectoraat?
Stuur een e-mail naar Anna Hotze

Dit overzicht is gemaakt in januari 2016.

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website