Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraat Wetenschap & Techniek in het onderwijs

Symen van der Zeee

Symen van der Zee

Saxion Hogescholen

Het lectoraat richt zich op het domein wetenschap en technologie, en focust met name op de integratie van W&T met taal en rekenen.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het lectoraat is nauw verbonden met de onderwijspraktijk, met name het basisonderwijs. Verder wordt in het onderzoek samengewerkt met andere lectoraten, bijvoorbeeld het lectoraat ‘Innovatief en Effectief onderwijs’ van Saxion, en universiteiten, bijvoorbeeld de Universiteit van Twente.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?
Er zijn drie personen actief: Symen van der Zee, Martine Gijsel en Jantien Smit.

Symen van der Zee is lector Wetenschap en Techniek
Martine Gijsel is associate lector taaldidactiek
Jantien Smit is associate lector rekendidactiek
Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?
Momenteel (oktober 2015) lopen de volgende onderzoeksprojecten:

Vaktaal in de wetenschap en technieklessen
W&T-onderwijs op de lerarenopleiding
Evidence based W&T professionalisering
Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?

Enkele recente publicaties zijn:

  • Van der Zee S. (2015). Factoren die de ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM verklaren: een review van de reviews. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33:1, 46-59
  • Sins P.H.M. & Van der Zee S. (2015). De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs. Pedagogische Studiën, 92:4, 254-274
  • Van der Zee S., Gijsel M. & Doppenberg J. (2015). De opbrengsten van wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36:1, 53-65
  • Gijsel M. & Smit J. (2015). Drijven en zinken. Vaktaal bij wetenschap en techniek. Meertaal, 1:3, 10-13
  • Gijsel M., Snoeijer I. & Geerdink S. (2015). Onderzoek in de school. Een stimulans voor begrijpend lezen. Jeugd in School en Wereld, 99:5, 12-15
  • Tuijl C. van & Gijsel M.A.R. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54:2, 60-73

Meer weten over dit lectoraat?

ELWIeR en Ecent als één STEM