Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Project Beethoven

Bron (maart 2024, overheid)

Onder de noemer ‘Project Beethoven’ hebben Rijk en regio Brainport Eindhoven een set activiteiten gedefinieerd opdat: “Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor de microchipsector en zijn toeleveranciers. Die sector is belangrijk voor het NL verdienvermogen en werkgelegenheid en draagt bij aan veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen.”

Onderwijs is hierbij ook belangrijk:
“De beschikbaarheid van zeer goed opgeleid talent met een mbo-, hbo- of wo-diploma is een cruciale voorwaarde om de microchipsector in Nederland een stevige impuls te geven. Daarom gaat het kabinet extra investeren in talentontwikkeling: € 450 miljoen tot en met 2030 en daarna structureel € 80 miljoen per jaar. Doel is snel meer technici op te leiden voor deze sector, bijvoorbeeld door meer studenten te werven en toe te laten en meer mensen om en bij te scholen. Omdat dit een nationale opgave is, vraagt het kabinet mbo’s, hbo’s en universiteiten in 4 regio’s verspreid over het hele land (Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven) om op korte termijn samen met de microchipsector met een uitgewerkt plan te komen. Onderdeel van dit plan is ook om de diversiteit binnen de techniekopleidingen te laten toenemen, om zo al het talent te benutten.”

ELWIeR en Ecent als één STEM