Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Partners gezocht voor een Europees project over data literacy

| PO | VO |

Onderzoek naar ‘data literacy’

Idee voor een onderzoeks/samenwerkingsproject

Erasmus+ regeling 2024 – policy experimentation

Onderdeel: TOPIC 1: DIGITAL EDUCATION (CROSS-SECTORAL) – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-DIGITAL

Regeling 2024, EU

Definitie Data literacy

In het Europese DigComp Framework
wordt ‘digitale competentie’ (digitale geletterdheid) alsvolgt gedefinieerd:

digital competence involves the “confident, critical and responsible use of, and engagement with, digital technologies for learning, at work, and for participation in society. It is defined as a combination of knowledge, skills and attitudes.

Vervolgens worden aspecten onderscheiden en een van de aspecten is ‘data literacy’: “To articulate information needs, to locate and retrieve digital data, information and content. To judge the relevance of the source and its content. To store, manage, and organise digital data, information and content.”

Het is lastig in zo’n snel veranderend kennis- en vaardigheidsgebied de juiste definitie/focus te kiezen, maar als we dan deze regeling lezen heeft men ‘data literacy’ zoals hierboven gedefinieerd voor ogen, en daar bouwen de doelen van dit project omheen.

Doelen

 1. Developing a better understanding of data literacy, its dimensions, the impact of different degrees of data literacy on individuals with the help of a sound research and literature analysis.
 2. Mapping existing work and trends as well as gaps and challenges on data literacy strategies in research design projects, practices and in framework conditions with a particular emphasis on how teachers are supported in developing data literacy competencies for teaching.
 3. Jointly designing, piloting and evaluating best-practice teacher professional development courses that answer to the challenges and gaps identified to support teachers’ data literacy competence so as to enable students to develop data literacy skills at school.
 4. Setting up (policy) recommendations for developing data literacy in primary and secondary education

Drie delen

 1. Desk-Research
  Mapping Analysis for trends, gaps and best practices of data literacy for teachers (national and international)

 2. PD Course
  Based on Part 1 we develop a multi part PD course to enhance data literacy for teachers (for example: best AI tools for STEM teachers and how to use them)

 3. Research
  Study the effects of the PD course on teachers-> scientific papers and policy recommendations

Voorbeeld van desk research: concept-kerndoelen r/w en dig.gel. ’tegen elkaar aan leggen’

Neem:

Vergelijk bijv. op het kerndoel ‘data’ (komt in beide documenten voor). Zoek de 10 verschillen, denk na over hoe dit in bijv. een pabo-curriculum, maar ook in het tweedegraads-gebied wordt vertaald.

Hieronder de letterlijke teksten uit beide document (kerndoel ‘data’).
Het wordt heel belangrijk te begrijpen hoe deze twee invalshoeken voor ‘data’ in de diverse curricula aan elkaar gelegd worden (in het po, in het vo en in de lerarenopleiding).

r/w dig.gel.Partners

 • Duitsland (Freiburg, penvoerder)
 • Nederland (UU, penvoerder voor nl), op zoek naar:
  • at least 3 schools, willing to participate in PD about data literacy
  • at least 1 educational authority (preferably a ministry) with STEM key actors willing to promote our PD and the results
  • at least 1 national network with STEM key actors willing to promote our PD and the results
 • Turkije
 • Portugal

Gerelateerde projecten

ELWIeR/Ecent pagina’s over gerelateerde onderwerpen

Algemeen

Artificiele intelligentie

Voorbeelden van online materiaal

Dit is nog een allegaartje, komende periode gaan we verder stroomlijnen op ‘dig.gel. + r/w’.

Organisatie

Algemeen
Working title Road to Data Literacy
EU deadline for submission 4th of June (maar twee weken eerder al af te ronden)
For partners Handtekeningen by 10th of April the latest.
Start (bij succes) January 2025 (op z’n vroegst)
Contact

Vincent Jonker en Michiel Doorman (UU)

 • (2020). Digitale Geletterdheid. Toelichting op het voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid (PDF). Enschede: Curriculum.nu/SLO.
 • (2020). Leergebied Digitale Geletterdheid. Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Digitale geletterdheid (PDF). Enschede: Curriculum.nu/SLO.
 • (2020). Digital Education action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age (PDF) (pp. 103). Brussels: European Commission.
 • (2023). A new approach to mathematics and data education. A discussion paper (PDF): The Royal Society’s Advisory Committee on Mathematics Education (ACME).
 • (2023). Shaping Digital Education. Enabling Factors For Quality, Equity And Efficiency (PDF) (pp. 292). Paris: OECD.
 • (2024). Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid (PDF) (pp. 53). Amersfoort: SLO.
 • (2024). Concept kerndoelen digitale geletterdheid (PDF) (pp. 81). Amersfoort: SLO.
 • (2024). Peil.digitale.geletterdheid (PDF) (pp. 140). Utrecht: Inspectie van het onderwijs.
 • (2024). Reflectiewijzer digitale geletterdheid (PDF) (pp. 16). Utrecht: Inspectie van het onderwijs.
 • (2024). Concept kerndoelen rekenen-wiskunde (PDF). Amersfoort: SLO.
 • E. Barendsen and M. Bruggink. (2019). Het volle potentieel van de computer leren benutten: over informatica en computational thinking (PDF) Van Twaalf tot Achttien, 2019(December), 16-18.
 • S. Bocconi, A. Chioccariello, P. Kampylis, V. Dagienė, P. Wastiau, K. Engelhardt, J. Earp, M. Horvath, E. Jasutė, C. Malagoli, V. Masiulionytė-Dagienė and G. Stupurienė. (2022). Reviewing computational thinking in compulsory education. State of play and practices from computing education (PDF): European Union.
 • G. Dummer. (2017). Computational thinking. Een manier om probleemoplossend vermogen te vergroten (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 131-136). Utrecht: Panama NVORWO Universiteit Utrecht.
 • D. Fajardo Tovar, V. Jonker and W. Hürst. (2020). Virtual Reality and Augmented Reality in Education: A review (PDF) (pp. 30). Utrecht: Utrecht University.
 • K. Gravemeijer, M. Stephan, C. Julie, F. L. Lin and M. Ohtani. (2017). What mathematics education may prepare students for the society of the future? International Journal of Science and Mathematics Education, 15(1), 105-123.
 • N. Grgurina, E. Barendsen and B. a. Zwaneveld. (2014). Computational thinking skills in Dutch secondary education: Exploring pedagogical content knowledge, 173–174 doi:10.1145/2674683.2674704.
 • R. Hebing, A. C. G. Hotze and R. Keijzer. (2022). Computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs: een praktijkverkenning (PDF) Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(2), 54-69.
 • M. C. Heitink, H. Luyten, M. M. Meelissen, B. P. Veldkamp, A. van Langen, J. Keuning and R. Noordhof. (2023). Digitale Geletterdheid in het basisonderwijs. Technisch rapport Peil.Digitale Geletterdheid 2022 (PDF). Enschede: Universiteit Twente.
 • F. Hermans. (2020). Hedy: A Gradual Language for Programming Education (PDF), ICER ’20: International Computing Education Research Conference.
 • A. Hotze and R. Keijzer. (2018). Kan dit altijd zo? Computational thinking in elke rekenwiskundeles (PDF) Volgens Bartjens, 37(4), 28-31.
 • J. Jeuring, G. Corbalan, N. Van Es and J. Van Montfort. (2016). Leren programmeren in het PO, een literatuurreview (PDF) (pp. 20). Utrecht: Universiteit Utrecht / Kennisnet.
 • V. Jonker and M. Wijers. (2017). Computational thinking. Ideeën voor de reken-wiskundeles (PDF). In Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs. Utrecht: Panama-NVORWO-Universiteit Utrecht-SLO.
 • V. Jonker, M. Wijers, M. Abels and R. Keijzer. (2016). Let’s have a look behind the code. The Big Mathematics Day 2016 (Netherlands) about coding without computer (PDF), PATT (pp. 8). De Bilt, the Netherlands: PATT.
 • M. Kallia, S. P. Van Borkulo, P. Drijvers, E. Barendsen and J. Tolboom. (2021). Characterising Computational Thinking in Mathematics Education: A literature informed Delphi study (PDF) Research in Mathematics Education.
 • R. Keijzer, A. Buter, V. Jonker, F. Munk, F. Van Galen and M. Wijers. (2016). Kijkje achter de code. Boek Grote Rekendag (PDF) (Vol. 14). ‘s-Hertogenbosch: Malmberg.
 • M. Klein Tank and J. Spronk. (2022). Startnotitie kerndoelen digitale geletterdheid (PDF). Amersfoort: SLO.
 • S.-C. Kong and H. Abelson (Eds.). (2022). Computational thinking education in K-12. Artificial Intelligence Literacy and Physical Computing.
 • T. Navracsics. (2018). Key competences for lifelong learning (PDF). Brussel: European Union.
 • S. Papert. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Brighton: Harvester Press.
 • R. Pijpers (Ed.). (2018). Handboek Digitale geletterdheid 2017-2018 (PDF). Zoetermeer: Kennisnet.
 • R. Pijpers, L. Stiller and H. Boeke. (2016). Computing-onderwijs in de praktijk. Wat kunnen we leren van de britten? (PDF). Zoetermeer: Kennisnet.
 • E. Stringer, C. Lewin and R. Coleman. (2021). Using digital technology to improve learning (PDF) (pp. 28). London: Educational Endowment Foundation (EFF).
 • S. P. Van Borkulo, M. Kallia, P. H. M. Drijvers, E. Barendsen and J. Tolboom. (2020). Computational thinking and mathematical thinking : digital literacy in mathematics curricula (PDF). Paper presented at the 14th International Conference on Technology in Mathematics Teaching – ICTMT 14.
 • M. Van Graft and P. Kemmers. (2007). Onderzoekend & Ontwerpend Leren bij Natuur & Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs (PDF). Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek.
 • J. Voogt and N. Pareja Roblin. (2010). 21st Century Skills. Discussienota (PDF) (pp. 40). Zoetermeer: Kennisnet / TU Twente.

ELWIeR en Ecent als één STEM