Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nieuwe concept-kerndoelen rekenen-wiskunde

concept kerndoelen rekenen-wiskunde (slo)

SLO heeft samen met onderwijsveld conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde ontwikkeld. Op 28 september nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen in ontvangst.

Toelichtingsdocument

Domein A – Wiskundige attitude
Domein B – Wiskundig concepten
Domein C – Wiskundige denk/werkwijzen
Domein D – Wiskunde en de wereld

Domein A – Wiskundige attitude

PO VO Omschrijving
1 1 Wiskundige attitude

Domein B – Wiskundige concepten

PO VO Omschrijving
2 Gehele en decimale getallen
3 Breuken
4 Verhoudingen
5 Grootheden en eenheden
2 Getallen en grootheden en Algebra (3H/V)
6 3 Vorm en ruimte
7 4 Data
8 5 Patronen en verbanden
6 Vergelijkingen
7 Kans

Domein C – Wiskundige denk/werkwijzen

PO VO Omschrijving
9 8 Wiskundig probleemoplossen
10 9 Modelleren
10 Aantonen
11 11 Algoritmisch denken
12 12 Gebruiken van wiskundetaal en wiskundige representaties
13 13 Gebruiken van wiskundige instrumenten

Domein D – Wiskunde en de wereld

PO VO Omschrijving
14 14 Wiskunde in de werkelijkheid
15 15 Wiskunde in andere leergebieden
16 16 Interne samenhang

ELWIeR en Ecent als één STEM