Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakvernieuwing – laten we goed afstemmen

Vernieuwingen in po,vo (en mbo)

Vakvernieuwing algemeen

In de zomer van 2022 starten vakvernieuwingscommissies, met de centrale vraag: “Wat moeten leerlingen kennen en kunnen op de respectievelijke plekken in primair en voortgezet onderwijs?”

Natuurwetenschappelijke vakken

Voorjaar 2022 start de actualisatie van onder andere de examenprogramma’s Natuurwetenschappelijke vakken. Wat ga je doen als vakvernieuwingscommissie? Je ontwikkelt de examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo. De commissies bestaan uit leraren, vakexperts en curriculumexperts. Samen formuleer je het antwoord op de vraag ‘wat moeten leerlingen kennen en kunnen op het gebied van natuurwetenschappelijke vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs?’ Na twee jaar ligt er vervolgens het conceptexamenprogramma, dat leerlingen beter moet toerusten op hun vervolgopleiding en hun deelname aan onze maatschappij. Dat concept wordt vervolgens beproefd in de schoolpraktijk en daarna vastgesteld. De commissies werken samen met een advieskring van o.a. vakverenigingen, wetenschappers, lerarenopleidingen en andere relevante experts per vakgebied.

Rekenen-wiskunde

Ook voor rekenen-wiskunde start een dergelijke actualisatie. Voor vmbo is al een commissie bezig. Wat betreft de vernieuwingen in havo/vwo zal voortgebouwd worden op recente vernieuwingen (zie verwijzing Ctwo).

Oproep aan lerarenopleiders STEM

Ben je leraar of vakexpert en wil je meewerken aan deze vakvernieuwingen? Meer informatie en aanmeldmogelijkheden vind je op de speciale website. Daar vind je alle informatie over de opdracht, wat je oplevert, wat er van je gevraagd wordt etc. op een rijtje.

Eerdere vernieuwingen

Vakvernieuwing is in feite een eeuwigdurende beweging. Daarom onderstaande verwijzingen, altijd fijn in het kader van historisch besef.

ELWIeR en Ecent als één STEM