Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakvernieuwing en actualisatie kerndoelen

Vernieuwingen in po,vo en mbo

zomer 2022 e.v.

Vakvernieuwing algemeen

In de zomer van 2022 starten vakvernieuwingscommissies, met de centrale vraag: “Wat moeten leerlingen kennen en kunnen op de respectievelijke plekken in primair en voortgezet onderwijs?”

Natuurweten-schappelijke vakken

Natuurkunde, Biologie, Scheikunde, NLT, O&O

Wiskunde en rekenen

Verwijzingen 2022

Eerdere vernieuwingen

Vakvernieuwing is in feite een eeuwigdurende beweging. Daarom onderstaande verwijzingen, altijd fijn in het kader van historisch besef.

ELWIeR en Ecent als één STEM