Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakvernieuwing en actualisatie kerndoelen

Vernieuwingen in po, vo en mbo.

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen op de respectievelijke plekken in primair en voortgezet onderwijs?

We kijken mee met Ecent- en ELWIeR-ogen.

Natuurwetenschappelijke vakken

Bovenbouw havo/vwo
Natuurkunde, Biologie, Scheikunde, NLT, O&O

Kerndoelen (funderend onderwijs) – Mens & Natuur

Wiskunde en
rekenen

Bovenbouw havo/vwo

Eindexamen vmbo

Kerndoelen (funderend onderwijs)

Informatica

Diverse zaken w.b. keuzevak informatica

Digitale geletterdheid

Leden team kerndoelen bekend (nov. 2022).

Verwijzingen

Eerdere vernieuwingen

Vakvernieuwing is in feite een eeuwigdurende beweging. Daarom onderstaande verwijzingen, altijd fijn in het kader van historisch besef.

ELWIeR en Ecent als één STEM