Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

VMBO wiskunde

Deze pagina gaat over

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en de rol van wiskunde en rekenen.

Historische lijn

2018

Onderzoek naar aansluitingsproblemen bij wiskunde in het vmbo

1992

Wiskunde 12-16
Utrecht, Enschede: Freudenthal instituut, Stichting leerplanontwikkeling (SLO)

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website