Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Digitale geletterdheid

Digitale vaardigheden worden belangrijker door alle (snelle) technologische ontwikkelingen. Onze communicatie verloopt anders (o.a. door sociale media), we verwerken grote hoeveelheden informatie (e-mail, websites, etc.) en er zijn allerlei apparaten en automatische processen die ons als burger en beroepsbeoefenaar ondersteunen.

Het onderwijs is wat traag met het efficiënt voorbereiden van leerlingen op al deze veranderingen, soms worden de rollen omgedraaid en kunnen leraren (en lerarenopleiders) iets leren van de leerlingen. Een interessant maar ook lastig gebied voor de STEM lerarenopleidingen dus.

De vaardigheden die binnen de schoolvakken van ELWIeR en Ecent centraal staan hebben altijd ergens logischerwijs een verbinding met technologie (neem bijv. de simpele hulpmiddelen als rekenmachine en excel spreadsheet) en elke lerarenopleider zal altijd iets van deze ‘digitale’ vaardigheden meenemen. Toch kan gerichte aandacht voor deelaspecten van deze vaardigheden belangrijk zijn.

Leergemeenschappen digitale geletterdheid

Ihkv Sprong-STEM (2020-2023) wordt onderzocht wat de rol van een Professionele leergemeenschap kan zijn.

Verwijzingen

 • (2020). Digitale Geletterdheid. Toelichting op het voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid (PDF). Enschede: Curriculum.nu/SLO.
 • (2020). Leergebied Digitale Geletterdheid. Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Digitale geletterdheid (PDF). Enschede: Curriculum.nu/SLO.
 • Dummer, G. (2017). Een manier om probleemoplossend vermogen te vergroten. In Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Utrecht: Panama NVORWO Universiteit Utrecht.
 • Hotze, A. and Keijzer, R. (2018). Kan dit altijd zo? Computational thinking in elke rekenwiskundeles (PDF) Volgens Bartjens, 37(4), 28-31
 • Jeuring, J., Corbalan, G., Van Es, N. and Van Montfort, J. (2016). Leren programmeren in het PO, een literatuurreview (pp. 20). Utrecht: Universiteit Utrecht / Kennisnet.
 • Jonker, V. and Wijers, M. (2017). Computational thinking. Ideeën voor de reken-wiskundeles (PDF). In Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Utrecht: Panama-NVORWO-Universiteit Utrecht-SLO.
 • Keijzer, R., Buter, A., Jonker, V., Munk, F., Van Galen, F. and Wijers, M. (2016). Kijkje achter de code. Boek Grote Rekendag (PDF) (Vol. 14). ‘s-Hertogenbosch: Malmberg.
 • Pijpers, R. (Ed.). (2018). Handboek Digitale geletterdheid 2017-2018 (PDF). Zoetermeer: Kennisnet.
 • Pijpers, R., Stiller, L. and Boeke, H. (2016). Computing-onderwijs in de praktijk. Wat kunnen we leren van de britten? (PDF). Zoetermeer: Kennisnet.

Overig

 • Computational thinking
 • Leaphy (verslag november 2017, teaching and learning lab)
 • Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Brighton: Harvester Press.
 • Schnabel, P. (2015). Platform 2032. Hoofdlijn advies: een voorstel (PDF) (pp. 8). Den Haag: Platform 2032.
 • Van Graft, M. and Kemmers, P. (2007). Onderzoekend & Ontwerpend Leren bij Natuur & Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs (PDF). Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek.
 • Voogt, J. and Pareja Roblin, N. (2010). 21st Century Skills. Discussienota (PDF) (pp. 40). Zoetermeer: Kennisnet / TU Twente.

ELWIeR en Ecent als één STEM