Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sprong-STEM-Utrecht

Onderdeel van Sprong-STEM.

Het gaat in het door NRO/Sia ondersteunde project om bevordering van bèta-burgerschap (mathematical en scientific literacy) in po en vo (met in het vo ook aandacht voor loopbaan-oriëntatie).

Doelstelling

Het gaat bij Sprong-STEM om het verknopen van verschillende STEM-netwerken in de regio’s Twente, Utrecht en Noord-Holland. Op basis van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. De kracht van deze onderzoeksagenda ligt in de voedende werking vanuit de onderwijspraktijk en de nauwe samenwerking in alle betrokken onderwijslagen (praktijk po, vo, mbo, hbo en wo).

In de regio Utrecht gaat het in seizoen 2020-2021 om de ondersteuning en verrijking van professionele leergemeenschappen in po en vo, waarin de samenwerking met lerarenopleidingen (en evt. bedrijven) verankerd zal zijn.

Kernteam
Miranda Wedekind Jennifer Schipper Saskia de Jong Elwin Savelsbergh Vincent Jonker
PCOU Willibrord SPO HU UU
po vo po po-vo po-vo
PLG’s

Een inventarisatie bij SPO/PCOU/Willibrord (en HU/UU) – juni 2020 – leert dat Sprong-STEM-Utrecht ondersteuning zou kunnen geven bij de volgende bestaande (leer)netwerken/PLG’s (professionele leergemeenschappen):

Andere zaken die genoemd zijn (juni 2020) ihkv het vinden van ‘focus-gebieden’ voor (leernetwerken voor) het Sprong-STEM project:

Inventarisatie van mogelijke deelprojecten
deelproject betrokkenen
Inrichting van het zogenaamde Techniek Experience Center

Het TEC Utrecht wordt een speel-werkplaats in Overvecht waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met jongeren. Een mooi nieuw initiatief, waar wij als Sprong-STEM graag meekijken en -helpen: Een broedplaats voor de vorming van ‘scientific literacy’ en ‘mathematical literacy’ bij kinderen (en leerkrachten) in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.

In het voorjaar 2020 is men al gestart met enkele initiatieven in een 40-tal klassen van basisscholen primair onderwijs, als een soort voorloper (op basis van ervaringen/materialen van de Ontdekfabriek, zoals het uitvindersproject, e.d.).

De hoop/verwachting is dat per 1-9-2020 een locatie gevonden zal zijn, zodat er excursies vanuit de scholen georganiseerd kunnen gaan worden.

PCOU, HU, UU
Nieuwe vormen van bèta-leren

Het gaat dan om o.a. digitale geletterdheid, computational thinking, het aanjagen van ‘maak’-vaardigheden bij jonge kinderen. SPO heeft hier – samen met diverse partners – al diverse ervaringen in huis, en wil de eigen leerkrachten (en ander personeel) zo maximaal mogelijk ondersteunen. De samenwerking met o.a. HU en UU (maar ook met scholen vmbo) geeft allerlei meerwaarde. Hier wellicht ten eerste een focus op 8-12 jaar.

SPO, HU, UU
Verwijzingen
ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website