Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sterk techniekonderwijs

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

Landelijk project : OCW, SPV, PTvT, in afstemming met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, Technische branches, Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad.

Voor de lerarenopleiding (2e graads, techniek, en ook in andere vakken) heeft dit ook consequenties. Zo zijn diverse lerarenopleidingen (o.a. HU en Fontys Tilburg) al aan het experimenteren met nieuwe vakken en andere inhouden, om leraren voor te bereiden op deze nieuwe vakinhouden. Ook zou dit een goede doordenking moeten opleveren over de rol van gerelateerde vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, e.d.)

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM