Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Techkwadraat, samenwerking van leerrijke omgevingen voor technologie-onderwijs

Project TechKwadraat

(toegekend voorstel “Investeren in het talent van de toekomst”)

2024-2028

Het programma Techkwadraat is een van de acties uit het Actieplan Groene en Digitale Banen van de ministeries OCW, EZK en SZW.

Websites: techkwadraat.nl en ptvt.nl/vraagstuk/techkwadraat.

bron

Het kabinet licht de toekenning van Groeifondsmiddelen aan het project ‘Techkwadraat’ als volgt toe:

“Om goed toegerust te zijn voor de samenleving van de toekomst zijn technische en digitale vaardigheden cruciaal. De basis hiervoor wordt gelegd in het funderend onderwijs. Elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs moet daarom de kans krijgen in aanraking te komen met technologie. Het kabinet kent daarom het project ‘Techkwadraat’ 351,6 miljoen euro toe, waarvan 205,8 miljoen euro voorwaardelijk.”

De welvaart en het verdienvermogen van Nederland zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende technisch-geschoold personeel en de mate waarin personeel in álle sectoren weet om te gaan met nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. De belangstelling onder jongeren voor technologie (inclusief ict) en (bèta)technische opleidingen neemt echter af. Door leerlingen in het funderend onderwijs veel vaker en op een aansprekende manier in aanraking te laten komen met technologie, binnen én buiten de school, wil dit project leiden tot:

  • Meer affiniteit met, kennis van en vakvaardigheden in technologie onder álle jongeren;
  • Meer leerlingen die voor natuurprofielen kiezen in havo en vwo en -als gevolg- een hogere instroom in (bèta) technische vervolgstudies.

Via een eenmalige impuls bij 80 regionale netwerken wil het voorstel techniekeducatie naar een hoger niveau tillen, een techniek-inclusieve cultuur bevorderen en stimulerende landelijke beleidskaders ontwikkelen. De aanpak bestaat uit drie programmalijnen: 1) een participatieprogramma om massa te creëren op basis van bewezen aanpakken, 2) een innovatieprogramma om nieuwe oplossingen te genereren voor hardnekkige problemen en 3) een kennisprogramma voor regio-overstijgende activiteiten (waaronder landelijke beleidsadvisering en imagoverbetering).

Het interventiekompas brengt de kern-elementen in beeld voor dekkend, toekomstbestendig en kwalitatief hoogstaand bètatechnologie-onderwijs:

  • Regionale samenwerking
  • Onderwijsontwikkeling
  • Beroepsontwikkeling
  • Imago en beeldvorming
  • Lerend vermogen

PDF met toelichting bij dit interventiekompas. In principe wordt dit interventiekompas de ‘kapstok’ voor de regionale aanpak:werk aan deze elementen in goede samenhang.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM