Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sterk techniekonderwijs

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

Landelijk project : OCW, SPV, PTvT, in afstemming met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, Technische branches, Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad.

Voor de lerarenopleiding (2e graads, techniek, en ook in andere vakken) heeft dit ook consequenties. Zo zijn diverse lerarenopleidingen (o.a. HU en Fontys Tilburg) al aan het experimenteren met nieuwe vakken en andere inhouden, om leraren voor te bereiden op deze nieuwe vakinhouden. Ook zou dit een goede doordenking moeten opleveren over de rol van gerelateerde vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, e.d.)

Hoe kun je techniekonderwijs op de basisschool versterken? Door (meer) samen te werken met een VMBO-school in de regio. Niet alleen hebben zij expertise en materialen die op veel basisscholen ontbreken. Samenwerking kan er ook voor zorgen dat de ‘huiver’ voor techniek vermindert bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Mede daarom is in 2020 het landelijker project Sterk techniekonderwijs gestart. In de regio Utrecht en Amersfoort lopen twee projecten waarbij basisscholen samenwerken met een VMBO-school in de buurt. In dit matinee café vertellen leerkrachten, VMBO docenten en Pabo-studenten over hun ervaringen en geven tips om techniekonderwijs te versterken.

Matinee cafe 11 maart 2021, Utrecht

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM