Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sprong-STEM

Project voor een hoogwaardig STEM-netwerk, 2020-2023

Met steun van Sprong Educatief

Doel

Crossing boundaries for learning and development: Bevordering van bèta-burgerschap (mathematical en scientific literacy) in po en vo.

Dit project is gericht op verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs in Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) in het primair- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen, door een beproefde systematiek voor netwerkvorming beschikbaar te maken voor het STEM-domein.

Onderdeel Betrokkenen Coördinatie
Regio Oost Schoolbesturen po/vo, Saxion (penvoerder), UTwente
Regio Midden Schoolbesturen po/vo, UU, HU
Regio West Schoolbesturen po/vo, iPabo, HvA
Landelijk ELWIeR/Ecent
 • Samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde en science (UU, Vincent Jonker)
Om te komen tot de beproefde systematiek voor netwerkvorming, wordt de werkwijze van ontwerponderzoek toegepast (Plomp & Nieveen, 2013). Concreet betekent dit dat een systematiek wordt opgesteld voor het netwerk, dat deze in praktijk wordt gebracht, formatief wordt geëvalueerd, vervolgens wordt bijgesteld op basis van de bevindingen en dan wederom in de praktijk wordt beproefd (McKenney & Reeves, 2012).

De systematiek voor het netwerk bestaat uit een aantal aspecten:

 • het opstellen van een landelijke onderzoeksagenda rondom STEM-onderwijs op basis van een proces van vraagarticulatie en focusbepaling
 • het vervolgens in professionele leergemeenschappen (PLG’s) werken aan de beantwoording van vragen van de landelijke onderzoeksagenda, en
 • 3) het delen van kennis, voorbeelden en onderzoeksresultaten door fysieke ontmoetingen te organiseren en een digitaal platform beschikbaar te stellen.

Op deze wijze wordt kennisdeling en samenwerking gestimuleerd, wordt voortgaande netwerkvorming bevorderd, en wordt gewerkt aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van alle leden van het netwerk. Door meermalen de systematiek voor netwerkvorming bij te stellen en te verbeteren op basis van formatieve evaluaties, wordt toegewerkt naar een effectieve structuur voor het doen van praktijkgericht onderzoek naar STEM-onderwijs alsmede het delen en ontwikkelen van onderzoeksinitiatieven, kennis en good practices.

 • (2013). PISA 2015 draft mathematics framework (PDF). Paris: OECD.
 • De Lange, J. (2005). Wiskunde om gecijferd van te worden (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 24(3), 42-48
 • Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy (PDF). In A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick and F. K. S. Leung (Eds.), Second International Handbook of Mathematics Education (pp. 75-102). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • McKenney, S. and Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research (PDF). London: Routledge.
 • Plomp, T. and Nieveen, N. (Eds.). (2013). Educational design research. Enschede: SLO. http://international.slo.nl/edr/
 • Steen, L. A. (Ed.). (2001). Mathematics and Democracy. The case for quantative literacy (PDF). NCED (National Council on Education and the disciplines).
 • Van der Hoeven, M., Schmidt, V., Sijbers, J., Van Silfhout, G., Woldhuis, E. and Van Leeuwen, B. (2017). Leerplankundige analyse PISA 2015 (PDF) (pp. 110). Enschede: SLO.
 • Wijers, M., Bakker, A. and Jonker, V. (2010). A framework for mathematical literacy in competence-based secondary vocational education (PDF). Paper presented at the EIMI 2010, Barcelona.
 • Zevenbergen, R. (2004). Technologizing numeracy: intergenerational differences in working mathematically in new times Educational Studies in Mathematics, 56, 97-117
Op 16 januari 2020 is de aftrap gegeven van de vier projecten die gehonoreerd zijn door NRO

In ‘s-Hertogenbosch verzamelden zich de vier consortia, werd er kort gepitcht en werd het glas geheven.

sprong
ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website