Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sprong-STEM

Project voor een hoogwaardig STEM-netwerk, 2020-2023

Website: stemnetwerk.nl

Met steun van Sprong Educatief

Doel

Crossing boundaries for learning and development: Bevordering van bèta-burgerschap (mathematical en scientific literacy) in po en vo.

Dit project is gericht op verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs in Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) in het primair- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen, door een beproefde systematiek voor netwerkvorming beschikbaar te maken voor het STEM-domein.

Dit doel werd in 2019 opgetekend. In 2023 verscheen dit artikel: Van der Zee, S., Bredeweg, B., Embrechts, A., Hotze, A., Jonker, V., Keijzer, R., Kruiskamp, M., Nieveen, N., Müller, A., Pennink, D., Pijls, M., & Poortman, C. (2023). STEM-netwerk: Leren van een lerend netwerk. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 44(2), 21-36.

Aan het eind van het project stellen we een Manifest op waarmee we scholen graag meegeven ‘ergens voor te staan!’ als het gaat om STEM-onderwijs.

Regio Oost

Lerende leraren (tevens penvoerder, Saxion Deventer)

Leerkrachten/schoolleiders van

Schoolbesturen po/vo

Symen van der Zee

Lectoraat Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Anika Embrechts

projectleider

Regio Midden

Sprong-STEM-Utrecht

Leerkrachten/schoolleiders van

Schoolbesturen po/vo

Elwin Savelsbergh, HU

Lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs

Kees Hoogland, HU

Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Regio West

[ nog geen aparte sub-website ]

Leerkrachten/schoolleiders van

Schoolbesturen po/vo

Anna Hotze, iPabo

Lectoraat Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Ronald Keijzer, iPabo

Lectoraat Rekenen-wiskunde in primair onderwijs en de lerarenopleiding

Bert Bredeweg, HvA

Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Dorrith Pennink (PLG ‘computational thinking’), Monique Pijls (PLG ‘maakonderwijs’)

Team ELWIeR/Ecent (landelijk)

Samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde en science (elwier.nl en ecent.nl)

Samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen STEM

Paul Drijvers, UU Vincent Jonker, UU Wouter van Joolingen, UU
Om te komen tot de beproefde systematiek voor netwerkvorming, wordt de werkwijze van ontwerponderzoek toegepast (Plomp & Nieveen, 2013). Concreet betekent dit dat een systematiek wordt opgesteld voor het netwerk, dat deze in praktijk wordt gebracht, formatief wordt geëvalueerd, vervolgens wordt bijgesteld op basis van de bevindingen en dan wederom in de praktijk wordt beproefd (McKenney & Reeves, 2012).

De systematiek voor het netwerk bestaat uit een aantal aspecten:

 • het opstellen van een landelijke onderzoeksagenda rondom STEM-onderwijs op basis van een proces van vraagarticulatie en focusbepaling
 • het vervolgens in professionele leergemeenschappen (PLG’s) werken aan de beantwoording van vragen van de landelijke onderzoeksagenda, en
 • 3) het delen van kennis, voorbeelden en onderzoeksresultaten door fysieke ontmoetingen te organiseren en een digitaal platform beschikbaar te stellen.

Op deze wijze wordt kennisdeling en samenwerking gestimuleerd, wordt voortgaande netwerkvorming bevorderd, en wordt gewerkt aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van alle leden van het netwerk. Door meermalen de systematiek voor netwerkvorming bij te stellen en te verbeteren op basis van formatieve evaluaties, wordt toegewerkt naar een effectieve structuur voor het doen van praktijkgericht onderzoek naar STEM-onderwijs alsmede het delen en ontwikkelen van onderzoeksinitiatieven, kennis en good practices.

Projectdocumenten

 • Van der Zee, S., Embrechts, A., Hotze, A., Jonker, V., Keijzer, R. and Savelsbergh, E. R. (2019). Projectplan Sprong STEM – Crossing boundaries for learning and development 2020-2023 (PDF). Deventer: Saxion.

Literacies

De verschillende ‘literacies’ (sets van vaardigheden/competenties)

 • (2013). PISA 2015 draft mathematics framework (PDF). Paris: OECD.
 • De Lange, J. (2005). Wiskunde om gecijferd van te worden (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 24(3), 42-48
 • Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy (PDF). In A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick and F. K. S. Leung (Eds.), Second International Handbook of Mathematics Education (pp. 75-102). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Steen, L. A. (Ed.). (2001). Mathematics and Democracy. The case for quantative literacy (PDF). NCED (National Council on Education and the disciplines).
 • Van der Hoeven, M., Schmidt, V., Sijbers, J., Van Silfhout, G., Woldhuis, E. and Van Leeuwen, B. (2017). Leerplankundige analyse PISA 2015 (PDF) (pp. 110). Enschede: SLO.
 • Wijers, M., Bakker, A. and Jonker, V. (2010). A framework for mathematical literacy in competence-based secondary vocational education (PDF). Paper presented at the EIMI 2010, Barcelona.
 • Zevenbergen, R. (2004). Technologizing numeracy: intergenerational differences in working mathematically in new times Educational Studies in Mathematics, 56, 97-117

Kennisinfrastructuur

 • (2019). Slimme verbindingen. Naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs (PDF): VSNU, PO-Raad, VO-Raad.
 • (2020). NRO meerjarenplan 2021-2025 (samenvatting) (PDF). Den Haag: NRO/NWO.
 • (2020). Actieplan Utrecht Leert 2020 – 2022. Urgentie èn ambitie bepalen de koers voor PO, VO, MBO en opleidingsinstituten (PDF) (pp. 40). Utrecht: Gemeente Utrecht.
 • Henrichs, L. F. (2020). Vier jaar samen onderzoeken in portretten. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Spaans, G., Van Hest, E., Bakx, A., Schaap, J. and Lockhorst, D. (Eds.). (2018). Samen onderzoeken werkt! Werkplaatsen Onderwijsonderzoek; brug tussen onderzoek en praktijk (PDF). Utrecht: PO-Raad.
 • Van Hoepen, A., Van Asseldonk, H., Van der Vegt, J., Meijer, N. and Van Krieken, H. (2019). Lerend onderwijs voor een lerend Nederland. Ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs (PDF). Utrecht: PO Raad, VO Raad, MBO Raad, Ver. Hogescholen, VSNU.
 • Verhoef, N., Drijvers, P., Bakker, A. and Konings, T. (2014). Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland. Rapport Onderwijsonderzoekscommissie Platform Wiskunde Nederland (PDF) (pp. 30). Amsterdam.
 • Zuiker, I. and Schot, W. (2019). Succesvolle werkplaatsen: wat is er nodig voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten? (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht, Oberon.

Overig

 • McKenney, S. and Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research (PDF). London: Routledge.
 • Plomp, T. and Nieveen, N. (Eds.). (2013). Educational design research. Enschede: SLO. http://international.slo.nl/edr/
Op 16 januari 2020 is de aftrap gegeven van de vier projecten die gehonoreerd zijn door NRO

In ‘s-Hertogenbosch verzamelden zich de vier consortia, werd er kort gepitcht en werd het glas geheven.

sprong

ELWIeR en Ecent als één STEM