Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraat rekenen-wiskunde

ipabo.nl/lectoraat/rekenen-en-wiskunde

Wat draagt bij aan het reken-wiskundeonderwijs binnen het basisonderwijs en de lerarenopleiding basisonderwijs, zodat het past bij de eisen die de maatschappij aan het reken-wiskundeonderwijs stelt? Dit is de centrale vraag waar de onderzoekslijn Rekenen-Wiskunde zich mee bezighoudt. De onderzoekslijn wordt uitgevoerd door het lectoraat Rekenen-Wiskunde onder leiding van lector dr. Ronald Keijzer.

Het lectoraat is ingebed in het kenniscentrum van Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar.
Vanuit het kenniscentrum werkt het lectoraat samen met leraren binnen verschillende besturen
in Noord-Holland. Daarnaast is het lectoraat trekker van de ELWIeR onderzoeksgroep.
Vaste samenwerkingspartners van dit lectoraat zijn de Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht.


Ronald Keijzer
iPabo

  • Lector: Ronald Keijzer
  • Opleiders iPabo: Josje van der Linden, Daphne Rijborz
  • Verschillende onderzoeken binnen de ELWIeR onderzoeksgroep rond wiskundekennis van leraren.
  • De uitdager van de maand (2014)
  • Opbrengstgericht werken (2009-2010)
  • Het TRaP-project (taal in de rekenles) (2014-2016)
  • Diverse kleine onderzoeken door kenniskringleden rond sterke rekenaars op de pabo, student als onderzoeker samen met het veld en het verbinden van theorie en praktijk binnen een lerarenopleiding
Oonk, W. & Keijzer, R. (2010). De kennisbasis voor procenten (Kanaal 125). Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(1), 45-49.
Keijzer, R. (2010). Stand van zaken bij rekenen-wiskunde en didactiek op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 28(1), 31-45.
Keijzer, R. & Van Zanten, M.A. (2010). Kennisbasis leidt tot tekort aan opleiders rekenen-wiskunde – Het kanaal nummer 128. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(3), 12-13.
Keijzer, R. (2011). Toetsing kennisbasis. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(1), 16-27.
Duman, V. en Keijzer, R. (2011). Kommagetallen uitvinden – Panama Praktijktip 121. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(2), 45-48.
Boersma, G. en Keijzer, R. (2011). Opbrengstgericht werken voor rekenen-wiskunde op de pabo. In: M. van Zanten (red.). Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen – . Utrecht, Panama/FIsme, Universiteit Utrecht. 125-136.
Keijzer, R. (2011). Tijd voor de kennisbasis rekenen-wiskunde. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(3), 20-28.
Keijzer, R. & Zwaneveld, B. (2012). Hoe ontwerpen lerarenopleiders hun onderwijs? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(1), 43-49.
Keijzer, R., Garssen, & Peijnenburg, A. (2012). Greep krijgen op de toetsing van de Kennisbasis rekenen-wiskunde. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(1), 14-22.
Keijzer, R., Van der Linden, J., Vos-Bos, J. & Verbeek-Pleune, L. (2012). Leraren basisonderwijs leren opbrengstgericht werken. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(2), 39-45.
Keijzer, R. & Kool, M. (2012). Mathematical Knowledge for Teaching in the Netherlands. Paper presented at ICME 12, Seoul, South Korea (July 2012).
Keijzer, R., Duman, V., Heeremans, M. & Smit, A. (2012). Kennisbasis als opleidingsdidactische uitdaging. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 25-30.
Keijzer, R. & Kool, M. (2012). De afstand tussen oost en west. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(3), 28-30.
Keijzer, R. & Van der Linden, J. (2012). Opbrengstgericht werken als taak voor de lerarenopleiding basisonderwijs. In M. Van Zanten, Opbrengstgericht onderwijs – rekenen! – wiskunde? (pp. 51-66). Utrecht: Panama/FIsme.
Castelijns, J., Damhuis, R. & Keijzer, R. (2012). The Relevance of Educational Design Research (EDR) for Curriculum Development in Teacher Education. Paper presented at EAPRIL, Jyväskylä, Finland (November, 2012).
Kool, M. & Keijzer, R. (2012). Wiskundekennis van de basisschoolleraar. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(4), 13-18.
Keijzer, R. (2013). Wiskunde als educatieve uitdaging (lectorale rede). Amsterdam/Alkmaar: iPabo
Keijzer, R. (2013). Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo in de periode 2009-2013. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, 33-40
Keijzer, R.& Hendrikse, P. (2013). Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, 41-46.
Keijzer, R. (2013). Wiskundekennis van en voor leraren basisonderwijs. Pabo Platform, 22, 8-9.
Keijzer, R. (2013). Wiskundekennis van leraren basisonderwijs. In: G. Hartdorff. iPabo magazine 25 jaar. Amsterdam/Alkmaar: Hogeschool iPabo.
Keijzer, R. (2013). De leraar kan rekenen! In: U. van Berge-Bakkum et al. (red). Kansen op een mooie toekomst. Zaanstad: Stichting Agora, 67.
Keijzer, R., De Goeij, E., Jonker, V., Kaskens, J., Kool, M. & Wijers, M. (2014). Over de muurtjes. Verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 8-12.
Keijzer, R. & De Goeij, E. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1), 49-58.
Jonker, V., Keijzer, R., Compagnie, C. & Munk, F. (2014). Op elke school een rekencoördinator. Volgens Bartjens, 33(5), 28-30.
Keijzer, R. & De Vries, D. (2014). Leren van de toetsing van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(2), 5-13.
Keijzer, R. (2014). Rekendocent in vo en mbo – beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo -. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 92-94.
Kool, M. & Keijzer, R. (2015). Excellent student teachers of a Dutch teacher education institute for primary education develop their ability to create mathematical problems. In: G. Makrides (red). EAPRIL Conference Proceedings (November 26-28, 2014 Nicosia, Cyprus). 160-177.
Keijzer, R. (2015). Changing the pass mark for the mathematics entrance test. In: G. Makrides (red). EAPRIL Conference Proceedings (November 26-28, 2014 Nicosia, Cyprus). 254-269.
Keijzer, R., Zwaneveld, B., Brandsma, J.W., Faarts, J. & Meijers, I. (2015). Wiskundig denken stimuleren bij aanstaande leraren. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 18-23.
Hotze, A., Visser, C., Van Dijk, G. & Keijzer, R. (2015). Een uitdaging voor de hele groep. Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden. Volgens Bartjens, 34(5), 28-30.
Kool, M. & Keijzer, R. (2015). Excellentie op de pabo, balans tussen uitdagen en ondersteunen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(2), 47-59.
Keijzer, R. (2015). Studielast rekenen-wiskunde: ontwikkeling 2009-2015. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 55-61.
Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Volgens Bartjens, 35(1), 34-37.
Keijzer, R., Munk, F., Bakker, A., & Smit, J. (2015). Rekentaal. Didactief, 45(9), 46.
Keijzer, R. & Munk, F. (2015). Professionele leergemeenschappen maken het onderwijs beter. BijzonderNieuws, 2015(2), 18-19.
Keijzer, R., Munk, F., Smit, J., & Bakker, A. (2016) Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter. Volgens Bartjens, 35(3), 12-16.
Keijzer, R., Smit, J., Bakker, A., & Munk, F. (2016). Promoting teachers’ scaffolding of students’ mathematical language in a professional development programme. In: C. Max. Proceedings EAPRIL 2015 (November 24-27) (97-110). Belval, Luxembourg: University of Luxembourg.
Compagnie, C., & Keijzer, R. (2016). Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 35(2), 50-54.
Keijzer, R. (2016). Het veranderen van de cesuur voor de instaptoets rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(1), 73-78.
Hotze, A., Louman, E., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2016). Excellente kinderen. Zorg Primair, 2016(4), 6-10.
Keijzer, R. (2016). Rekenen op de toekomst. Pabo Platform.
Kool, M & Keijzer, R. (2016). Designing non-routine mathematical problems as a challenge for high-performing prospective teachers. Paper presented in TSG47 of ICME13, Hamburg, Germany.
Keijzer, R. & Boersma, G. (2016). Low performers in mathematics in primary teacher education. Paper presented in TSG47 of ICME13, Hamburg, Germany.
Van Galen, F., & Keijzer, R. (2016) Designing a Mathematics Day. Educational Designer, 3(9).
Smit, J., Keijzer, R., Munk, F., & Bakker, A. (2016). Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige ondersteuning bieden in de multiculturele rekenklas. Cascade, 34(juli), 10-13.
Duman, V. & Keijzer, R. (2016). Een uitdagende opleidingscontext voor rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(3), 65-71.
Fase, F. & Keijzer, R. (2016). Leerlijnen in theorie en praktijk. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(1), 41-50.
Keijzer, R. & Fase, A. (2016) Een wereld zonder getallen? iPabo magazine, najaar 2016, 12-13.
Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2016). Rekenen-wiskunde en taal. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 36(2), 47-51.
Keijzer, R., Faarts, J., & Garssen, F. (2016). Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 36(2), 41-46.
Keijzer, R. & Van den Brom-Snijders, P. (2016). Het instapniveau van cohort van de lerarenopleiding basisonderwijs 2015 nader bekeken. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(4), 23-38.
Keijzer, R., Munk, F., & Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken. In: M. van Zanten (red.). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.
Keijzer, R. & Boersma, G. (2017). Low performers in mathematics in primary teacher education. In: N. Escudeiro. EAPRIL 2016 conference proceedings (pp. 355-368). Leuven: EAPRIL.
Keijzer, R., Van Doornik-Beemer, H., & Oonk, W. (2017). Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. In: G. Geerdink & I. Pauw. Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleiding (pp. 131-136). Eindhoven: Velon.
Boersma, G. & Keijzer, R. (2017). Worstelen met rekenen-wiskunde in het vierde jaar van de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1), 17-28.
Hotze, A.C.G. & Keijzer, R. (2017). Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 41-51.

ELWIeR en Ecent als één STEM