Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Digitale vaardigheden en STEM

Digitale vaardigheden worden belangrijker door alle (snelle) technologische ontwikkelingen. Onze communicatie verloopt anders (o.a. door sociale media), we verwerken grote hoeveelheden informatie (e-mail, websites, etc.) en er zijn allerlei apparaten en automatische processen die ons als burger en beroepsbeoefenaar ondersteunen.

Het onderwijs is wat traag met het efficiënt voorbereiden van leerlingen op al deze veranderingen, soms worden de rollen omgedraaid en kunnen leraren (en lerarenopleiders) iets leren van de leerlingen. Een interessant maar ook lastig gebied voor de STEM lerarenopleidingen dus.

Binnen Curriculum.nu is er aandacht voor digitale vaardigheden en hoe we hier meer aandacht aan kunnen geven in het onderwijs.

De vaardigheden die binnen de schoolvakken van ELWIeR en Ecent centraal staan hebben altijd ergens logischerwijs een verbinding met technologie (neem bijv. de simpele hulpmiddelen als rekenmachine en excel spreadsheet) en elke lerarenopleider zal altijd iets van deze ‘digitale’ vaardigheden meenemen. Toch kan gerichte aandacht voor deelaspecten van deze vaardigheden belangrijk zijn.

Neem bijv. de recente aandacht voor computational thinking, waar vooral in het basisonderwijs een plek voor gezocht wordt (bij rekenen/wiskunde bijv.).

Groei-dossier

Vanaf nov. 2017 zullen we op deze pagina(‘s) informatie verzamelen voor lerarenopleiders op het gebied van digitale vaardigheden.

Robotica
  • Robotica (van wiskundeonderwijs.nl, nog overzetten)
  • Leaphy (verslag november 2017, teaching and learning lab)

 

ELWIeR en Ecent als één STEM