Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Mediawijsheid

Informatievaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om op een efficiënte manier informatie te zoeken, te selecteren en op een kritische en ethische wijze te gebruiken.

Andere termen: informatievaardigheden, media literacy

Zie ook de NRO Onderwijskennispagina digitale geletterdheid – mediawijsheid (november 2013).

In de wiskunde-didactiek wordt nog wel eens aandacht besteed aan het fenomeen ‘lieggrafieken’: representatie van gegevens d.m.v. grafieken die de lezer op het verkeerde been (kunnen) zetten.

Verwijzingen

  • Brink, F. J. v. d. (1996). Graphicacy en liegende grafieken Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 14(4), 29-35. .
  • De Haan, J. (2010). NL Kids Online. Nieuwe mogelijkheden en risico’s van internetgebruik door jongeren (PDF) (Vol. 44, pp. 58). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur.
  • Keijzer, R., Munk, F. and Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.
  • Small, G. and Vorgan, G. (2008). Meet your iBrain. How the technologies that become part of our daily lives are changing the way that we think Scientific America Mind, 19(5), 43-49. .

Geassocieerd met:

ELWIeR en Ecent als één STEM