Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Team actualisatie kerndoelen rekenen-wiskunde 2022

Uit het bericht van de SLO (juli 2022) nemen we de volgende namen over w.b. de samenstelling van dit team

Leerkrachten

 • Marjolijn Bakir, Alfonsusschool Enschede
 • Marieke van Ravenhorst, Vivente groep Zwolle
 • Marieke Los, KBS Alfons Ariëns Harderwijk
 • Henk Koll, Rotondaschool Tiel
 • Hugo Mulder, Zaanlands Lyceum
 • Jon Keun, CSG Liudger Drachten
 • Martijn Schouw, Onderwijsroute 10-14, OOZ Zwolle
 • Leonieke Lusthusz, Twickel college Delden

Vakexperts

 • Ronald Keijzer, Hogeschool Ipabo Amsterdam
 • Marjolein Kool, Pabo Hogeschool Utrecht
 • Trudy van der Kolk, Driestar hogeschool Gouda
 • Madeleine Vliegenthart, Thomas More Rotterdam

Curriculumexperts

 • Marc van Zanten
 • Victor Schmidt
 • Suzanne Sjoers

In opdracht van het ministerie van OCW gaat een team van leraren, vakexperts en curriculumexperts de komende twaalf maanden aan de slag om kerndoelen voor rekenen-wiskunde te actualiseren en concretiseren. De kerndoelen worden beschreven voor eind po, eind onderbouw vo en (v)so. Actuele en concrete kerndoelen stellen scholen beter in staat om leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij.

ELWIeR en Ecent als één STEM