Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Reflectiewijzer Peil.Digitale geletterdheid

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Digitale geletterdheid einde (s)bo (maart 2024) is bij de Inspectie van Onderwijs uitgegeven de Reflectiewijzer Digitale geletterdheid.

Deze reflectiewijzer is voor schoolteams een hulpmiddel om in gesprek te gaan over (de kwaliteit van) het onderwijs in digitale geletterdheid op uw school. Voor het voeren van dit gesprek kunt u de richtinggevende vragen in deze reflectiewijzer gebruiken. Deze vragen gaan over verschillende aspecten van het onderwijs in digitale geletterdheid. Ze gaan over de visie en doelen van de school en de onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarnaast zijn er vragen over ondersteuning en professionalisering van de leerkrachten.

De antwoorden op deze vragen kunnen het startpunt zijn voor een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs in digitale geletterdheid en voor verbreding en verdieping van bestaande praktijken, vragen op het gebied van:

  • Digitale geletterdheid op onze school
  • Doelen en doorgaande lijnen
  • Ontwikkeling en differentiatie
  • Zicht op digitale geletterdheid
  • Faciliteren en professionaliseren

De reflectiewijzer is ontwikkeld naar aanleiding van het peilingsonderzoek naar digitale geletterdheid aan het einde van het basisonderwijs van de Inspectie van het Onderwijs (Peil.Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021-2022). Dit onderzoek brengt in kaart hoe vaardig leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zijn op het gebied van digitale geletterdheid. Digitale informatievaardigheden stonden daarbij centraal. Ook geeft het onderzoek antwoord op de vraag hoe het onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid eruitziet, wat leerlingen vinden van het eigen gebruik van digitale apparaten en hoe vaak ze deze gebruiken. Verder geeft het onderzoek antwoord op de vraag hoe de kenmerken van het onderwijs, leerlingen, leerkrachten en scholen samenhangen met de verschillen in prestaties van leerlingen.

Zie ook onderwijsinspectie.nl.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM