Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Hedendaagse informatiebronnen – inventariserend onderzoek volwasseneneducatie

| VE |

Het onderzoek “Het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen” is uitgevoerd in het kader van de Onderzoeksagenda 2021 van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Deze onderzoeks-agenda sluit aan bij de vraagstukken die aandacht nodig hebben in de volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen. Het gaat om onderzoek naar kennis waarmee het werkveld verder kan.

Lees verder.

Hieronder enkele tips voor informatie-aanbieders

Wel doen Niet doen
Een telefoonnummer vermelden op een formulier zodat bij vragen en problemen kan worden gebeld. Teksten in rode letters bij foutmeldingen of voor attentie. Gebruik in plaats daarvan vet.
Formulieren zo eenvoudig mogelijk maken en dit testen met laaggecijferden en laaggeletterden. Korte en duidelijke instructies bij het formulier.
Extra declaratieregels alleen toevoegen als deze nodig zijn.
Veel tekst en uitleg bij een formulier maken. Een formulier of tabel maken met heel veel kolommen en rijen, kleine lettertjes.
Formulieren maken die foutgevoelig zijn of waar een kleine fout grote gevolgen kan hebben (denk aan aanvraag toeslagen).
Dag, maand en jaar uit een lijst laten kiezen of een concreet voorbeeld geven van de juiste notatie. De notatie dd-mm-jjjj gebruiken zonder uit te leggen wat hiermee wordt bedoeld. ‘mm’ betekent maand is niet voldoende omdat er nergens staat uitgelegd dat de maand in cijfers moet worden weergegeven.
Wat iemand ontvangt (nettoloon) of moet betalen (belasting, rekening) bovenaan zet-ten. Achter de tekst basisloon per uur eerst het aantal uren zetten à een getal waarbij dit laatste getal het bedrag per uur blijkt te zijn.
Afkortingen gebruiken op een loonstrook voor premies die worden afgedragen.
Bij een korting erbij zetten hoeveel euro/cent korting de klant krijgt.
Erbij zetten hoeveel iemand moet betalen.
Met kortingsstickers werken zonder dat hierbij bedragen zijn genoemd.
Met stapelkortingen werken.
Bij afkoop op termijn erbij zetten hoeveel het product dan in totaal kost. Alleen het maandbedrag en het aantal maanden noemen bij afkoop op termijn.
Pictogrammen testen bij de doelgroep. Onduidelijke pictogrammen gebruiken zoals twee auto’s met een getal — bijvoorbeeld 8 — voor het aantal files met daarachter 49 km. Dit zou ook kunnen betekenen: 8 km file op een traject van 49 km.
Bij een bus- trein, tram-, veerboot- of metro-tabel zetten wat de uren zijn en wat de minuten. Een voorbeeld geven hoe je deze tabel moet lezen. Matrixborden gebruiken zo-als nu al wordt gedaan bij bus en trein. Aannemen dat iedereen de tabellen — een steel-bladdiagram — bij vervoersmiddelen zonder uitleg begrijpt.

Verwijzingen

  • Boels, L., Hoogland, K., Jonker, V., Kleine Deters, B. and Wijers, M. (2022). Het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen (PDF). Utrecht: Hogeschool Utrecht

ELWIeR en Ecent als één STEM