Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

STEM-platform Vlaanderen

| PO | VO | MBO |

STEM-platform Vlaanderen

Het STEM-platform is in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid als hét adviesorgaan over het STEM-actieplan – ondertussen de STEM-agenda 2030- en alle STEM-materies.

Het is een onafhankelijke groep experts, aangeduid door de Vlaamse regering, die hun kennis, ervaring en netwerk inzetten. Ze stellen doelstellingen en concrete acties voor, suggereren prioriteiten, werken aan partnerschappen en draagvlak en bewaken de continuïteit en de structurele verankering. Ze waken over de geïntegreerde uitvoering van het STEM-actieplan, om te vermijden dat acties worden opgezet zonder samenhang en afstemming.

STEM-platform Vlaanderen

ELWIeR en Ecent als één STEM