Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Velon studiedag 8 november

| PO | VO | MBO |

Velon studiedag voor lerarenopleiders

Thema Leren voor het Leven

Op 8 november 2024 organiseren HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie in Nijmegen de Velon studiedag voor lerarenopleiders.

Het organiseren van de studiedag geeft ons de kans om te laten zien op welke manier we in onze regio als lerarenopleidingen samen met onze scholen in het po, vo en mbo werken aan goede onderwijsprofessionals en dus kwaliteit van onderwijs. Dat doen we natuurlijk binnen ons sterke netwerk van de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren, maar ook op andere manieren.

Zoals altijd is er ruimte voor de themagroepen om een workshop te verzorgen passend bij het thema van de dag. Hieronder schetsen we het programma, zodat hopelijk duidelijk wordt waar je als themagroep bij kan aansluiten.

Het thema van de studiedag is “Leren voor het Leven”. Aan het thema Leren voor het Leven zijn drie programmalijnen gekoppeld waarbinnen we workshops geven:

 1. Vakinhoudelijke en (vak)didactische ontwikkeling: Blijven groeien in je vak.
  In programmalijn 1 willen we een aanbod creëren voor iedere doelgroep; po, vo en mbo, maar ook alfa, bèta en gamma. We laten zien op welke wijze (er in de regio) gewerkt wordt aan vakinhoudelijke en vakdidactische vernieuwingen.
 2. Het inductietraject: Het (laten) groeien en bloeien van startende docenten.
  In programmalijn 2 laten we zien op welke manier we onderzoek doen naar inductietrajecten, en laten we enkele mooie voorbeelden zien van hoe we samen leren van specifieke inductiepraktijken.
 3. Professionalisering van opleiders: het blijven vormgeven van je eigen groei.
  In programmalijn 3 delen we in workshops verschillende manieren hoe als lerarenopleiders in scholen en instituten (samen) te blijven leren.

Het programma ziet er in grote lijnen zo uit:

 • 09:30 inloop
 • 10:00 welkom
 • 10:15 keynote
 • 11:00 pauze
 • 11:15 workshopronde 1
 • 12:30 lunch
 • 13:30 workshopronde 2
 • 14:45 afsluiting
 • borrel

Contact – Lieke Jager, via lieke.jager [at] ru.nl

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM