Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Velon-Velov congres 2025

| PO | VO | MBO |

Save the date 10 en 11 maart 2025

veloncongres.nl

Ook een ontmoetingsplaats voor ELWIeR en Ecent! Lees hieronder.

Op maandag 10 en dinsdag 11 maart 2025 vindt het volgende Velon/Velov Congres plaats. Dit keer is de locatie Rotterdam en heeft het congres als thema: Woorden én Daden!
Onderwijs is vaak onderwerp van actuele discussies. Deze gaan bijvoorbeeld over kwaliteit van onderwijs, schooladviezen, het lerarentekort en hoe we leraren opleiden. Hoe kun je als school en als leraar(opleider) woorden geven aan wat je doet en wat daar goed aan is? Hoe kun je woorden van advies of theorie omzetten naar concrete daden?

Bij leerlingen en studenten is kennisontwikkeling sterk verweven met taalontwikkeling. Hoe kan taalgericht werken worden vormgegeven binnen vakgebieden, en kan het bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid? Met het thema ‘Woorden én Daden’ willen we tijdens het Velon-Velov Congres 2025 dit thema verder verkennen en onderzoeken. Dat doen we binnen een viertal programmalijnen:

  • Pedagogiek en didactiek
  • Kansrijke schoolloopbaan voor alle leerlingen
  • Digitale netwerksamenleving
  • Regie voeren: autonomie versus (persoonlijk) leiderschap

Samenwerking VELON/VELOV en ELWIeR/Ecent

ELWIeR/Ecent zullen voor deze 2025-conferentie een aparte programma-lijn w.b. STEM-didactiek verzorgen.

Zo is er al afstemming tussen pabo-opleiders van r/w, n/t en dig.gel. om een gezamenlijke werkgroep of mini-symposium te organiseren over de consequenties van het opleidingsonderwijs w.b. de overlap tussen de verschillende concept-kerndoelen.

Lees meer.

ELWIeR en Ecent als één STEM