Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vereniging van lerarenopleiders Nederland (Velon)

Vereniging van lerarenopleiders.

Voor Vlaanderen is dit de VELOV.

Velon en ELWIeR/Ecent

In 2024 is nadere afstemming en samenwerking gezocht tussen de besturen van VELON/VELOV en ELWIeR/Ecent, en er zijn enkele speerpunten afgesproken.

ELWIeR/Ecent als special interest group binnen Velon/Velov
Dit wordt verder uitgewerkt, en er wordt op beide websites een vorm voor gevonden

Conferenties
Richting de conferentie van 2025 zal er een aparte inhoudelijke programmalijn voor STEM/bèta komen

Afstemming met NRO
NRO heeft contact gezocht met Velon/Velov over onderwijskennis.nl (en de rol van lerarenopleiders), dit pakken gezamenlijk op.

Conferenties

ELWIeR en Ecent als één STEM