Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Video-ondersteuning voor pabo-studenten rekenen-wiskunde (Comenius project)

| PO |

Developing Teachers’ Thinking about Children’s Mathematics

Comenius Project, uitvoering Hogeschool iPabo

30-8-2024 – 28-2-2025

Video-ondersteuning voor pabo-studenten rekenen-wiskunde

Onderzoeksvraag:

What effects does participation in a course based on the proposed digital learning environment have on pre-service teachers’ (a) noticing of children’s mathematical thinking, (b) questions about children’s thinking, (c) interpretations of children’s thinking, (d) use of children’s thinking to inform decisions and responses and (e) attitudes to teaching mathematics?
We will analyse pre-service teachers’ learning through a pre- and post-assessment, with the course serving as the intervention.

Enkele van de meest uitdagende aspecten van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs zijn:

  • a) het ondersteunen van pabo-studenten om verder te gaan dan het aanleren van procedures en strategieën, naar het ontwikkelen van didactische vaardigheden om aandacht te besteden aan wiskundige kernideeën in het denken van kinderen;
  • b) het verbinden van hun eigen klaslokalen met een breder veld van reken-wiskundeonderwijs; en
  • c) het ontwikkelen van hun eigen nieuwsgierigheid en positieve wiskundige houding.

In dit voorgestelde praktijkgericht onderzoeksproject (gesitueerd in/langszij de pabo-opleiding), zullen we een nieuwe digitale leeromgeving ontwikkelen rond een bestaande video-verzameling van ervaren wiskundeleraren in Nederland, en lessen geven met behulp van deze omgeving om leraren in opleiding te ondersteunen bij het verrijken van hun onderwijs. Tegelijkertijd zullen we onderzoeken hoe video-gebaseerde lessen het wiskundeonderwijs van docenten in opleiding ondersteunen. De docenten in de video’s laten didactische vaardigheden zien waar docenten in opleiding van kunnen leren. Op basis van bestaand onderzoek en onze eigen ervaring in het opleiden van leraren en onderzoek naar het leren van leraren, ontwerpen we de leeromgeving en de cursusmodule. We vestigen de aandacht van de studenten op de overeenkomsten en verschillen tussen hun eigen klaslokalen en die in de video’s. We ondersteunen hen ook bij het vertalen van wat in de video’s te zien is. We zullen hen ook ondersteunen om wat ze zien in de video’s te vertalen naar hun eigen wiskunde-onderwijspraktijk. Door middel van deze onderwijsmodule willen we toekomstige leraren voorbereiden op het verbinden van hun leerstof met de praktijk van het wiskundeonderwijs.

Some of the most challenging, yet important aspects of mathematics teacher education include a) supporting pre-service teachers to move beyond teaching procedures and strategies, towards developing the didactic skills of attending to core mathematical ideas in children’s thinking; b) to connect their own classrooms with a broader field of mathematics teaching practice; and c) to develop their own curiosity and positive mathematical attitude. In our proposed practitioner-research project as part of a mathematics teacher-education program, we will develop a novel digital learning environment around an existing video corpus of experienced mathematics educators in the Netherlands, and teach lessons using this environment to support pre-service teachers to enrich their teaching. We will simultaneously conduct research on how video-based lessons support pre-service teachers’ mathematics teaching. The teachers in the videos demonstrate didactic skills that pre-service teachers can learn from. Drawing on existing research and our own experience in teacher-education and research on teacher-learning, we will design the learning environment and course module. We will draw students’ attention to the similarities and differences between their own classrooms and those in the videos. We will also support them to translate what they see in the videos into their own mathematics teaching practice. Through this teacher-education module, we intend to prepare future teachers to connect their learning in the Pabo with the classroom in concrete ways, by attending to children’s mathematical thinking.

Therefore, we believe our project aligns well with the goals of Theme 3 (connecting to the labour market) of the call for proposals of the Comenius grant.

Verwijzingen

  • Anantharajan, M. & Jarry-Shore, M. (2022). Using Video to Identify What is Not Known in Students’ Mathematical Thinking. In Lischka, A. E., Dyer, E. B., Jones, R. S., Lovett, J., Strayer, J., & Drown, S. (2022). Proceedings of the forty-fourth annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Middle Tennessee State University.
  • Van Galen, F., Markusse, A., & Veltman, A. (2022). Rekenen met hele getallen op de basisschool (pp. 151-194). Groningen: Noordhoff.
  • Van Galen, F., & Markusse, A. (2023). Rekenen met verhoudingen op de basisschool (pp. 27-52). Groningen: Noordhoff.

Contact: Annette Markusse, Madhuvanti Anantharajan

ELWIeR en Ecent als één STEM