Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Beroepsbeeld bèta-docent

Beroepsbeeld bèta-docent

Binnen ELWIeR/Ecent is er de nodige aandacht voor het beroepsbeeld van de (bèta-)docent, omdat we graag zuinig zijn op deze docenten! Misschien werkt dat anders uit voor rekenen/wiskunde dan voor natuurwetenschappen en techniek, en het ziet er zeker anders uit w.b. een basisschool-docent ten opzichte van een docent voortgezet onderwijs.

Invalshoeken

Wanneer we het over het beroepsbeeld van leraren in het STEM-domein hebben, zijn drie invalshoeken relevant:

 • Het maatschappelijk belang van ontwikkeling van leerlingen op de STEM-domeinen.
 • De aard van de ontwikkeling van leerlingen op de STEM-domeinen, die aansluiten bij wat de maatschappij vraagt.
 • De ondersteuning van (aanstaande) leraren in het STEM-domein.

Exploratie van deze invalshoeken leiden tot een aantal aanbevelingen. We zetten ze hier op rij om zorgvuldig om te gaan met  leerkrachten basisonderwijs en bèta-docenten in het voortgezet onderwijs.

Ronald Keijzer en Vincent Jonker

Aanbevelingen

 1. Leg, o.a. in het kader van Bèta Burgerschap heldere verbinding tussen wat een bèta-docent aan boord moet hebben: gedegen vakkennis, een stevige vakdidactische basis en verbinding met ‘zorg voor grotere maatschappelijke vraagstukken’ (‘socio-scientific issues’).
 2. Verantwoord kennis, vaardigheden en houding van de bèta-docent vanuit beoogde ontwikkeling van leerlingen, die vervolgens verantwoord wordt vanuit wat maatschappelijk functioneren en het vervolgonderwijs van leerlingen vraagt.
 3. Wees helder in de verschillen wat betreft dit beroepsbeeld tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 4. Wees concreet over het aspect ‘ik ben trots op bèta’ in het profiel van de docent. Achterliggende vraag is natuurlijk: maakt het aspect ‘bèta’ de discussie onderscheidend t.o.v. beroepsbeeld in z’n algemeenheid? Wij tenderen naar ‘ja!’ vanwege de invulling van ‘beta burgerschap’ die voor leerling en docent sterk inkleurt.
 5. Maak zichtbaar welke kansen een bèta-profiel van de docent biedt voor verbinding met docenten met andere profielen. Door een eigen profiel isoleer je je niet, maar profileer je je vanuit een specifieke achtergrond, houding en deskundigheid.
 6. Besteed aandacht aan dit beroepsbeeld in de lerarenopleiding en in post-initiële professionaliseringsactiviteiten (bijv. met video’s – met achterliggend interview – tonen van professionals met een interessante bèta-docent-carrière).

Interne verwijzingen (elwier/ecent)

De berichten over de afgelopen periode met het categorie-woord Beroepsbeeld.

Verwijzingen

 • (2018). Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap (PDF). Den Haag: Onderwijsraad.
 • M. Snoek, B. De Wit, J. Dengerink, W. Van der Wolk, S. Van Eldik and N. Wirtz (Eds.). (2017). Beroepsbeeld van de leraar (PDF). Den Haag: Hogeschool van Amsterdam.
 • Leraar: een professie met perspectief (drie delen), 2020
  • M. Snoek, J. Van Tartwijk and I. Pauw (Eds.). Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
  • J. Dengerink, J. Onstenk and J. Van der Meij (Eds.). Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
  • A. Ros, F. Geijsel, J. Dengerink and B. De Wit (Eds.). Deel 3: Een leeromgeving voor leraren (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.

ELWIeR en Ecent als één STEM