Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Herijking kennisbasis pabo rekenen-wiskunde

| PO |

Bijeenkomst 27 juni 2024

Herijking van de kennisbases van de pabo

Lees meer

10voordeleraar en het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) organiseren op donderdag 27 juni van 16.00 tot 17.00 uur een online informatiebijeenkomst over de herijking van de kennisbases van de pabo. Daarbij zoomen we meer specifiek in op de kennisbases van Nederlands en rekenen en wiskunde.

Deze informatiebijeenkomst richt zich op een breed samengesteld publiek, met primair de pabo’s, het werkveld, leden van de kernteams Nederlands en rekenen en wiskunde en belangstellenden vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen, MBO Raad en bonden.

Lees meer

Startnotitie Rekenen-wiskunde

De Kernteams zijn voorjaar 2024 begonnen met het schrijven van een startnotitie.

Lees meer

Studielast en contacttijd

De trend w.b. studielast en contacttijd voor rekenen-wiskunde in het pabo-curriculum is onlangs (2023) nog eens nagetrokken.


De ontwikkeling van de totale studielast rekenen-wiskunde (in ects) over de periode 2009-2023 (Keijzer, 2023)

Verwijzingen

  • (2018). Kennisbases en profilering (PDF). Utrecht: 10 voor de leraar. In aansluiting op wat internationaal gebruikelijk is en met het oog op doorlopende leerlijnen wordt gesproken over de kennisbasis van ‘Wiskunde voor het basisonderwijs’.
  • Gardebroek-van der Linde, J., Van Doornik-Beemer, H., Keijzer, R. and Van Bruggen, J. (2018). De kennisbasis rekenen-wiskunde en de kwaliteit van reken-wiskunde-instructie op de basisschool (PDF) Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(1), 65-76. Een onderzoek naar de kwaliteit van reken-wiskunde-instructie van derdejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs
  • Keijzer, R. (2023). Studielast en contacttijd rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs (2009-2023) (PDF) Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 43(1), 41-48. Dit artikel geeft het achtste overzicht van de studielast en de contacttijd rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs.
  • Van Zanten, M., Barth, F., Faarts, J., Van Gool, A. and Keijzer, R. (2009). Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs (PDF). Den Haag / Utrecht: HBO raad / ELWIeR/Panama. In september 2008 werden kennisbases voor de vakken taal en rekenen-wiskunde ontwikkeld voor de lerarenopleidingen voor het primair onderwijs. ELWIeR werd aangezocht om de kennisbasis voor rekenen-wiskunde te ontwikkelen

ELWIeR en Ecent als één STEM