Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

DigiSTEM

| PO | VO | MBO |

velov.be/digistem

In dit project is gewerkt aan het integreren van educatieve technologie om het STEM-onderwijs te versterken voor wat betreft:

  • samenwerkend leren (samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel);
  • groei en stimuleren van STEM-competenties binnen een authentieke context (doelgericht werken);
  • autonomie of zelfregulerend leren (doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen);
  • het ontwikkelen van technische en instrumentele computervaardigheden en het ontwikkelen van digitale informatie- en communicatievaardigheden.

DigiSTEM is het resultaat van een pilootproject via subsidiëring van het Departement Onderwijs & Vorming. Het kwam tot stand via een samenwerking tussen praktijkonderzoekers van Arteveldehogeschool, Hogeschool VIVES en UGent.

ELWIeR en Ecent als één STEM